PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Kerkbalans 2016 in Protestantse Gemeente Wesepe een succes! Kerkbalans 2016 in Protestantse Gemeente Wesepe een succes!

Op maandagavond 1 februari is de actie Kerkbalans in de Protestantse Gemeente Wesepe afgesloten. Op deze avond werd traditioneel een bingo gehouden voor de vrijwilligers die de enveloppen hadden weggebracht en opgehaald in de twee actieweken daarvoor. Om half 8 kwamen de eerste lopers de enveloppen met de toezeggingen afleveren. Veel van hen bleven om bingo te spelen en de uitslag van de eerste telling mee te maken. Het werd een erg gezellige avond met veel bijpraten en de bekende partijtjes bingo met mooie prijzen. Terwijl de lopers genoten van de gezelligheid werden in een andere kamer de toezeggingen geteld. Aan het eind van de avond kon de voorlopige eindstand worden bekendgemaakt: € 54.612,50. Dat bedrag is ongeveer gelijk aan de eerste telling vorig jaar en meer dan het bedrag op de begroting voor 2016. De kerkrentmeesters zijn heel erg tevreden  met dit resultaat. De kerkrentmeesters voelen zich met dit resultaat gesterkt en gesteund door de gemeente.
Alle medewerkers kijken dus terug op een zeer geslaagde Kerkbalansactie.
Dank aan alle gulle gevers en natuurlijk ook aan alle vrijwilligers.

terug
 
 
 

eredienst HA
datum en tijdstip 24-06-2018 om 10.00 uur
Inzameling: Kerkbeheer en bloemenfondsmeer details

 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
Opbrengst Kerkbalans 2018: een prachtig resultaat!
Op 5 februari is de opbrengst van de actie Kerkbalans 2018 geteld. Het resultaat overtrof de verwachtingen. meer
 
Bevestiging nieuwe ambtsdragers op 4 februari 2018

Ans Krijt als ouderling en Cora Schensema als diaken. Hartelijk welkom!
Van diaken Gert van Drie werd na 12 jaar afscheid genomen, onder dankzegging. Herbevestigd werden de ouderlingen Ton den Duijf en Gerrit Visscher.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.