PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Protestantse Gemeente Wesepe

Het unieke kerkje uit de 14e eeuw
Protestantse Gemeente Wesepe


"WESEPE"

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Op onze site vindt U allerlei informatie over onze kerk en activiteiten.


Het pittoreske Wesepe is een kerkdorp in de gemeente Olst Wijhe gelegen tussen Deventer en Raalte.  Het letterlijke en figuurlijke middelpunt van Wesepe is het unieke kerkje uit de veertiende eeuw, de Nicolaaskerk aan de Kreikenlaan. 

De Protestantse gemeente bestaat uit ongeveer 800 leden.

Privacyverklaring PK Wesepe

 
Petrus Adventskalender 2022 Petrus Adventskalender 2022
 
 
 
Diaconie ouderen

Diaconie ouderen
Beste senioren van Wesepe e.o.

Soosmiddagen:
Omdat het bezoekersaantal sterk is teruggelopen, zijn we genoodzaakt om deze middagen anders te gaan invullen. Door de stijgende kosten kunnen we in het komende jaar geen externe gasten meer uitnodigen om ons op te vrolijken met muziek / zang etc.
Omdat men in de enquête van oktober jl. heeft aangegeven graag spelletjes, kaarten en een bingo te willen spelen, hebben we na overleg met Klaasje, Jenny en Bertus besloten om m.i.v. 2023 af en toe samen in “De Brouwershof” een middag in te vullen. Meestal wordt daar een spelletje rummikub of klaverjassen gespeeld. Maar hebt u thuis nog een ander leuk spel, neem dat dan gerust mee. Op de andere soosmiddagen gaan we gebruikmaken van “De Beukenoot”, en met Pasen en Kerst gaan we naar “Het Wapen van Wesepe”.

Op woensdag 14 december hebben we onze Kerstmiddag in “Het Wapen van Wesepe”. Het dameskoor “Eigen Wiese” uit Raalte (met accordeoniste) komt deze middag met kerstliederen en gedichten. Ze stonden al 2 jaar op onze agenda , maar door corona kon het steeds niet doorgaan. Dit jaar gaat het vast lukken. En……… breng eens gezellig iemand mee op deze sfeervolle middag .
We beginnen om 14.30 uur, en de kosten zijn € 17,50 pp, graag opgave/afmelden tot vrijdag 9 december bij Fineke tel: 53 2247.

Het “Samen Eten” blijft zoals het is. Wel tijdig aan- of afmelden, tot de vrijdag ervoor! Als u zich wel heeft opgegeven en niet tijdig afmeldt of niet komt, dan zullen de gemaakte onkosten voor uw rekening zijn.
Op woensdag 7 december gaan we om 12.30 uur weer Samen Eten in het Wapen van Wesepe. De kosten voor het 3 gangen diner inclusief 1 drankje zijn € 20. Opgave/afmelden tot de vrijdag ervoor bij Fineke tel 53 2247

Te noteren in de agenda of op de kalender:
Woensdag  4 januari   “Snert”maaltijd in de Beukenoot
Woensdag 11 januari  “Nieuwjaarsbijeenkomst” en “Spelletjesmiddag” in de Brouwershof

We wensen iedereen alvast hele fijne Kerstdagen en een goed en gezond 2023 toe!
Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna.


 
 
Kerstmarkt 2022

Kerstmarkt 2022


Kerstmarkt met Kerstverhalen

Het kan weer! Een gezellige kerstmarkt in en rond het Wapen van Wesepe. In of bij de kerk zullen kinderkerstverhalen verteld worden voor jong en oud.Ik heb er zin in, kom je ook?

Zaterdag 10 december 15.00 uur – 19.00 uur

Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker
R.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl
06-30618049
 
 
New Sion Choir New Sion Choir
A Festival of Nine Lessons and Carols 

Het New Sion Choir voert ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’ uit in Wijhe en in Diepenveen. Afkomstig uit de Anglicaanse kerk, is dit inmiddels wereldwijd een geliefde traditie.
Voor meer informatie klik hier of op  "lees meer >>"   rechtsonder dit artikel
lees meer »
 
Kosten energie

Kosten energie

"Energiekosten"

Zoals voor velen stijgen de energiekosten buiten verwachting veel; ook voor onze kerk is dit niet anders .
Ook ons baart dit grote zorgen voor de komende tijd.
Het college van kerkrentmeesters is actief bezig om te kijken hoe we kunnen bezuinigen op de kosten.

Zowel op de kosten voor de elektriciteit als voor het gasgebruik t.b.v. de verwarming .
Zo zijn alle gloeilampen in de kerk en de Beukenoot al vervangen door zuinige LED lampen.
Tevens zullen de thermostaten iets lager ingesteld worden.  Ook meer thuis vergaderen is een mogelijkheid om te besparen.
Verder onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor de kerkdiensten als het erg koud gaat worden. Enkele opties zijn bijv. om de dienst in de Beukenoot te houden of samen te werken in Klein Salland verband.
Heeft U vragen, nuttige tips of ideeën, schroom niet en neem contact op met één van kerkrentmeesters.

Op de website kunt U de laatste informatie vinden; hou deze dus goed in gaten.

CvK PG Wesepe

 
 
Spelletjesmiddag SpelletjesmiddagSTICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE

"De Brouwershof"


Beste mensen, 
Woensdag 21 december a.s. (dus een week later) is de laatste spelletjesmiddag van het jaar in de Brouwershof, aanvang half drie.
Tussendoor maken we het gezellig met koffie/thee met wat lekkers, een glaasje fris of een advocaatje en een hapje.
U bent van harte welkom.
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny
 
 
Lied: De mensen die we missen. Lied: De mensen die we missen.

Kijk en luister vooral naar de tekst in dit mooie lied.
Een speciaal lied in deze periode waarin we stilstaan bij hen die gestorven zijn.


 
 
Verkoop handwerkspullen en pannenkoekenactie

Verkoop handwerkspullen en pannenkoekenactie

Geslaagde verkoop op zaterdagmiddag 12 november

De verkoop van handwerkspullen en pannenkoeken werd een gezellige middag die goed is bezocht. Menigeen bleef even zitten voor een kopje koffie of thee met taart. Het aantal walnoten in de vaas bedroeg 183 stuks en daar kwam Elly van de Broek het dichtst bij met het raden van 184.
Dankzij de medewerking van velen en in het bijzonder van de baksters en bakker konden we zo’n 300 pannenkoeken verkopen. Het beslag hebben we gemaakt bij Joke en Arjan Dieperink in Averlo. Ook zijn we dank verschuldigd aan de trouwe sponsoren: de melk hebben we gekregen van Herman en Fineke Middeldorp, de eieren werden geschonken door Anton en Gerda Grotentraast en Slagerij Harmsen uit Diepenveen gaf korting op het kwaliteitsvolle spek.
Daardoor konden we een mooi bedrag van  € 148,85 overhouden. Dit gaat naar het jeugddiaconaat.
De HVD heeft € 200 kunnen schenken aan de kerkrentmeesters.


 
 
Klein Salland Voedselbank Raalte Klein Salland Voedselbank RaalteGezamenlijke actie's diaconie Klein Salland t.b.v. voedselbank.

In het voorjaar zijn er door de Sallandse Diaconieën pootaardappelen uitgedeeld  in de kerk en inmiddels is de opbrengst verzameld.
Velen hebben aardappelen ingeleverd, wel of niet zelfgeteeld. Op maandag7 november hebben we de aardappelen gezamenlijk naar de Voedselbank in Raalte gebracht, waar de heer Frans Rouwenhorst, voorzitter, ze in ontvangst nam.Naast de aardappelen zijn er ook andere levensmiddelen door een aantal kerken verzameld en ingeleverd.Op de foto de opbrengst van Wesepe.

Namens de Voedselbank Raalte en de Diaconieën van Klein Salland,


Hartelijk Dank!


 
 
Bericht van ds. Henk Jan Damstra

Bericht van ds. Henk Jan Damstra

Een persoonlijk bericht:

In de kerkdienst op 18 september is het al in de kerk afgekondigd en ik meld het ook op deze plaats: de Protestantse Gemeente van Meppel heeft mij beroepen en ik heb dit beroep naar Meppel inmiddels aangenomen. Dit is voor mij, en voor mijn echtgenote Corike, een mooie, nieuwe kans. Tegelijk is afscheid nemen niet leuk.

Inmiddels is er meer duidelijkheid over mijn aanstaande vertrek uit Wesepe en Olst. De kerk van Meppel heeft inmiddels een pastorie aangekocht waar wij in mogen gaan wonen. Daarmee komt ook de datum van afscheid in zicht, namelijk zondag 8 januari. We beginnen het nieuwe jaar dus met een afscheid.
Dat afscheid vindt plaats in een kerkdienst. Die dienst wil ik graag houden in één gebouw met de gemeenten van Olst en Wesepe samen. Omdat ik ooit in het kerkgebouw van Olst begonnen ben, en Wesepe er later bij kwam, vind ik het mooi om nu in het kerkgebouw van Wesepe mijn werkzaamheden af te sluiten.
Ik ben dus nog niet weg en ben blij dat ik met kerst en met oud-en-nieuw in Olst en Wesepe kan voorgaan. Binnenkort kom ik natuurlijk nog op mijn afscheid terug
.

Met vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

 
 
Vrijwilligers bedankdag

Vrijwilligers bedankdag

Zondag 9 oktober was er na 4 jaar eindelijk weer de speciale vrijwilligers bedankdag.
Vanwege Corona kon dit helaas enkele jaren niet georganiseerd worden. Dat Corona nog steeds aanwezig is bleek wel uit het feit dat ook nu weer enkele mensen zich vanwege Corona hadden afgemeld.
Desondanks hadden zich toch nog ruim 60 vrijwilligers aangemeld.
Vrijwilligers; alle vereniging en organisaties zijn mede afhankelijk van vrijwilligers. Ook voor onze Protestantse Gemeente is dit niet anders. Ongeveer 175 vrijwilligers zijn actief op diverse fronten. Dankzij hun inzet houden we onze kerk gezond.
Het gaat hier om mensen die zich belangeloos inzetten voor de kerk; teveel verschillende activiteiten om hier te benoemen met het risico om mensen te vergeten.
Na een mooie kerkdienst met het toepasselijke thema "DANK" werden de vrijwilligers uitgenodigd in "Het Wapen van Wesepe". Hier werd na de koffie een heerlijke lunch aangeboden. Fijn dat alle vrijwilligers elkaar op deze manier konden ontmoeten en gezellig konden bijpraten.

Wij willen nogmaals onze dank uitspreken voor de grote inzet door alle vrijwilligers.
Kerkrentmeesters PG Wesepe 
 
Appelactie 2022

Appelactie 2022

Appelaktie van de Protestantse Gemeente Wesepe

Door de Protestantse Gemeente Wesepe werd op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober weer een appelactie gehouden. Vrijwilligers hadden allen een eigen route in Wesepe en directe omgeving. Vele zakken met mooie appels werden verkocht.

De netto opbrengst per 4 oktober bedraagt: 
€1788,00
De appelactie werd gehouden ten bate van het onderhoud van de monumentale dorpskerk. Dit jaar zijn bijvoorbeeld reparaties uitgevoerd aan de buitenzijde van de fundamenten en is het houtwerk aan de buitenzijde geschilderd. Bij een kerkgebouw van bijna 7 eeuwen oud is altijd onderhoud nodig en dus blijft een bijdrage aan dit fonds hard nodig.


                            
©  Foto Tini Lunenberg


Wij willen hierbij iedereen heel hartelijk bedanken die ervoor gezorgd hebben dat deze appelactie ook dit jaar weer zeer succesvol geweest is.
Kerkrentmeesters PG Wesepe.

 
 
Startzondag 25 september 2022

Startzondag 25 september 2022

Startzondag 2022/2023

Op 25 september waren we te gast bij de familie Middeldorp, in het buitengebied aan de Avergoorsedijk 5a in Averlo
Heel erg  fijn dat de familie Middeldorp ons die ochtend wilde en kon ontvangen! Traditioneel ontvingen Erna en Joop een heerlijke krentewegge als dank voor hun gastvrijheid.

De cantorij, Corinne en onze jeugdwerker Rini waren betrokken bij deze dienst. Het thema van de dienst was “samen delen”.
Het was een hele mooie dienst in de nieuwe schuur die door de bloemengroep met zeer fraaie bloemstukken versierd was.  
Velen wisten de weg te vinden naar deze locatie; bijna alle stoelen waren bezet.Na afloop was er koffie- en theedrinken waar elke kerkganger gretig gebruik van maakte.
Tevens kon men genieten van iets lekkers bij de koffie/thee; aangeboden door alle kerkraadsleden (zelf gebakken?).

Aardappelen inleveren
Op deze startzondag was er tevens gelegenheid om aardappelen in te leveren bij het inzamelpunt  van de diaconie.
Deze aardappelen (zelf ge-oogst of gekocht) zijn bestemd voor de voedselbank. Het is nog mogelijk om tot 2 oktober aardappels in leveren bij Anton Grotentraast.


De dienst is opgenomen en is via  kerkdienstgemist te bekijken.

Klik hier om de dienst te bekijken.

 
 
Laatste Oosterhuisdienst

Laatste Oosterhuisdienst

De laatste Oosterhuisviering: een mooi slot!

Op zondagmiddag 18 mei werd de 15e en laatste Oosterhuisviering gehouden. Er werden 15 liederen gezongen die o.a. een overzicht gaven van de liederen die gezongen werden in de voorgaande vieringen. Het werd een geweldig inspirerende dienst onder leiding van Kees Kok en Corinne Ovinge, met aan de piano Marijn Siero. Het was tevens een goed bezochte dienst, waarbij de 100 gedrukte liturgieën niet voldoende waren om iedereen een exemplaar te geven.
Zowel in de pauze als na de dienst –bij de borrel- hoorde je vaak opmerkingen als: ‘ach wat jammer dat jullie stoppen, moet dat nou, kan het niet doorgaan? Een bewijs dat deze diensten voorzagen in een behoefte. Kees Kok, Corinne en Marijn werden na afloop in de (zeer verdiende) bloemetjes gezet als dank voor hun inzet in de afgelopen jaren. Als klap op de vuurpijl deelde Kees Kok gratis CD’s van Huub Oosterhuis uit. Er zijn nog CD’s over dus als iemand de dienst gemist heeft en wel een CD wil: neem contact op met een lid van de organisatiecommissie (Corinne of Evert van den Broek) en dan komt het goed.
Kortom een viering om niet snel te vergeten!
"Een enthousiast gemeentelid"
 
 
Olst-Wijhe geeft Warmte aug-sep 2022

Olst-Wijhe geeft Warmte aug-sep 2022

VERANTWOORDING VAN DEZE ACTIE VAN VERBONDENHEID IN DE ENERGIECRISIS

Eind april dit jaar hebben vertegenwoordigers uit de caritas en diaconie van de gezamenlijke kerken in Olst-Wijhe en enkele niet kerkgebonden personen het initiatief genomen om mensen met een laag inkomen en financieel in de knel dreigen te komen door verhoogde energiekosten, te ondersteunen met deze actie Olst-Wijhe geeft Warmte.

Welwillend hebben de redacties van de weekbladen Huis aan Huis Reklamix en Weekblad voor Salland hun medewerking gegeven door periodieke duidelijke publicaties. Hierin werd gevraagd aan mensen die financiële ruimte hebben en de energiecompensaties zelf niet nodig hebben een bedrag te doneren aan de actie Olst-Wijhe geeft Warmte. Hiervoor werd samengewerkt met het Noodfonds van Stichting Meester Geertshuis in Deventer. Omdat het Meester Geertshuis een zogenaamde ANBI instelling is zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Er is in de actieperiode iets meer dan € 10.000,- op de bankrekening bijgeschreven. Giften zijn overgemaakt door particulieren in kleine en grote bedragen. Ook caritas en diaconie van de kerken hebben gedoneerd. Ook van Stichting Bij de Buuren in Olst is een royale bijdrage ontvangen. Allen hartelijke dank hiervoor!

Alle ontvangen giften komen volledig ten goede aan de mensen die een aanvraag doen en ook voldoen aan de richtlijnen.
Kosten die zijn gemaakt voor publiciteit en uitvoering zoals ontwerp en drukwerk van folders en aanvraagformulieren zijn gefinancierd uit een afzonderlijke bijdrage van caritas/diaconie; overige uitvoeringskosten zijn voor rekening van leden van de werkgroep.

Inmiddels zijn ruim 40 aanvragen binnengekomen en afgehandeld waarbij een standaard bijdrage van € 200,- is uitbetaald aan betreffende aanvragers.
Bij Financiën de Baas Olst-Wijhe zijn nog enkele aanvragen in voorbereiding die binnenkort worden overgedragen aan de werkgroep Olst-Wijhe geeft Warmte.


Vrijwilligers van de werkgroep Olst-Wijhe zijn bereikbaar voor vragen en opmerkingen:
olstwijhegeeftwarmte@gmail.com en telefoonnummer 0621827310

 
 
Expositie Vrouwen van Nu Expositie Vrouwen van Nu

Op 7 en 8 september organiseerde Vrouwen van Nu een handwerk en quilt expositie.
Gezien de omvang van deze expositie was er in het Wapen van Wesepe niet voldoende ruimte.
Daarom werd er ook gebruik gemaakt van onze kerk als expositie ruimte.
Een goede keuze bleek achteraf. Vele bezoekers waren positief over deze keuze.
Behalve van mooie creaties konden de bezoekers ook genieten van onze historische kerk.

Mede door de goede samenwerking van het Wapen van Wesepe en de PG Wesepe werd deze expositie een groot succes.
En misschien een goede basis voor de toekomst.
 
 
Open Monumentendag 2022 Open Monumentendag 2022

   Open Monumentendag 2022

Zaterdag 10-september 2022   11:00 - 16:00 uur

Tijdens de nationale Open Monumentendagen opende ook onze kerk de deuren voor bezoekers.

"In het Sallandse kerkdorp Wesepe in de gemeente Olst-Wijhe, staat een unieke middeleeuwse kerk: De Nicolaas Kerk.
Deze kerk, met monumentale beukenboom op een fraai kerkplein, vormt het hart van het dorp. Een idyllische plek, waar het goed vertoeven is".


Tijdens de open dag werden er ook historische foto's getoond  van de kerk en de omgeving.

Met dank aan het Weseper Erfgoed.                      ©  Weseper Erfgoed
 
Maak jij het “perfecte plaatje”? Maak jij het “perfecte plaatje”?

Foto-wedstrijd met als thema:  “God in Salland”

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een camera op zak (vaak in de smartphone) en kan dan ook zomaar foto’s maken, maar heb je er ook oog voor? Maak jij het perfecte plaatje (met of zonder een beetje geluk)? Vind je het leuk om foto’s te maken en ben je soms ook heel tevreden met het resultaat?
Wij willen alle amateur-fotografen daarom uitnodigen om mee te doen aan deze wedstrijd:Maak een mooie / originele / indrukwekkende foto met dit thema in gedachten!
Waar zie je iets dat je in hogere sferen brengt? Een mooie natuurfoto? Een prachtig Mariabeeldje? Een crucifix langs de weg? Een prachtige hemelfoto? Wat spreekt tot jouw verbeelding?

De mooiste foto’s worden door een jury van vier deskundigen (uit de vier Klein Sallandse kerken) plus de drie dominees van Klein Salland gekozen! De winnende plaatjes worden groot afgedrukt en in de vier kerken geëxposeerd.

Iedereen mag deelnemen, maximaal drie foto’s per deelnemer.

Foto’s graag met een korte toelichting sturen naar: godinsalland@gmail.com

Deelnemen kan tot 1 oktober 2022.

Deze wedstrijd is een initiatief van de PKN kerken van Klein Salland, t.w. Wijhe - Olst - Wesepe - Raalte. Informatie ook te vinden op de website: https://www.pknraalte.nl/god-in-salland/


 
 
Kermisdienst 2022 Kermisdienst 2022

Eindelijk weer een kermisdienst.....

 
Zondag 21 augustus was er weer de oecumenische kerkdienst voor jong en oud(er) op het kermisterrein. 
Tijdens de dienst werd er ook een leuke activiteit voor de kinderen georganiseerd.
Het was een hele fijne en mooie dienst voor zowel jong en oud en werd geleid door jeugdwerker Rini van Dijkhuizen en pastor Peter Dulaert.

De dienst is terug te bekijken via kerkdienst gemist; klik hier om rechtstreeks naar de opname te gaan.

 
 
 
 
KleinSalland diensten 7 en 14 augustus KleinSalland diensten 7 en 14 augustus

“Het familiediner” (deel I & II) .


"  Hoe krijg je de jongens weer aan één tafel??  "

U kent het verhaal van de verloren zoon: Een vader had twee zonen; er zijn dus twee kinderen en elk van hun gaat zijn eigen weg gaan.

Op 7 en 14 augustus vertelden beiden hun eigen verhaal, ds. Martje vertelt het verhaal van de “wegloper” en ds. Richard vertelt het verhaal van de “thuisblijver”; hoe hebben die twee dat beleefd?
En... hoe krijg je ze weer samen aan één tafel, of lukt dat niet? Komt er een familiediner
 
Twee zondagen achter elkaar lieten in een volle kerk de twee dominees hun licht schijnen op het overbekende verhaal “van de verloren zoon”. 

 

Klik hier om de dienst in Raalte van zondag 7-aug te bekijken.
Klik hier om de dienst in Olst van zondag 17-aug te bekijken.

 
 
Bezinningsdag 2022 Bezinningsdag 2022

Op zaterdag 17 juni is de kerkenraad bijeen geweest in de Beukenoot.

Samen met Ds. Henk Jan Damstra en jeugdwerker Rini van Dijkhuizen is er gesproken over de toekomst van onze gemeente.
Onder leiding van Tineke Klei (Kerkenwerk) is er samen en in groepjes over diverse punten gediscussieerd.
Al met al een zeer positieve brainstorm sessie.
Het resultaat wordt meegenomen in het opstellen van het nieuwe beleidsplan.
Binnenkort zal er meer informatie gegeven kunnen worden.
Houd U onze website in de gaten!


 
Pinksteren 2022

Pinksteren 2022


PINKSTEREN….
HET FEEST VAN DE GEEST OP DE ZOOGENBRINKNu ook ON-LINE via kerkdienstgemist !!!

Op 1e Pinksterdag was er op het Zoogenbrink een gezamenlijke Klein-Salland openluchtdienst.
De dienst vond plaats onder ideale weersomstandigheden in een weiland van het landgoed ’t Nijendal aan de Molenweg in Olst. Iedereen kon plaats nemen op hooibalen of op een zelf meegebrachte tuinstoel.  
Heel fijn dat zo velen deze schitterende locatie hadden gevonden. Zelfs op de fiets vanuit Wijhe en Raalte.

Klik hieronder op "lees meer" voor het vervolg.....

 
lees meer »
 
Gespreksgroep

Gespreksgroep

Om bij elkaar te komen:

Nu we weer bij elkaar kunnen komen, wil ik graag starten met een gespreksgroep.
Het lijkt me een mooi idee om delen van het Mattheüs-evangelie met elkaar te lezen en te bespreken.
Dan kan en mag er in de gesprekken van alles besproken worden wat de teksten oproepen.

Elke gespreksgroep heeft ook luisteraars nodig, dus ook wie zichzelf ‘niet zo’n prater’ vindt, is van harte welkom!
Om te weten wanneer we als groep(je) bij elkaar zouden kunnen komen, zou ik graag willen weten wie er belangstelling hebben (mail: damstra.schreuder@planet.nl of telefoon: 564042).

Het kan ook bij één van de ouderlingen.

Alle goeds voor ieder,
met vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra


 
 
Werkzaamheden kerk

Werkzaamheden kerk

Onderhoud Kerkelijke Gebouwen.

Misschien is het U al wel opgevallen. Een grote blauwe hoogwerker bij de kerk.

Tijdens een recente inspectie van de kerk bleek dat er weer enige onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk waren.


De situatie van de voegen in de buitenmuren en het schilderwerk van de gebouwen waren hoog nodig aan onderhoud toe. Vooral om het binnendringen van vocht tegen te gaan.

Het gespecialiseerd bedrijf "GB Geveltechniek Beltrum" is ingeschakeld om de slechte voegen van de kerk en de toren weer te herstellen. Eerst wordt het oude slechte voegwerk verwijderd waarna de voegen weer keurig gevuld worden.
Het schilderwerk wordt uitgevoerd door het lokale schildersbedrijf  "fa. Van Gelder". Dit gebeurt zowel aan de binnenzijde als aan de buitenkant van de kerk en de Beukenoot. Zowel kozijnen als deuren worden, indien nodig, voorzien van een nieuwe verflaag.

Mede dankzij subsidie's en Uw bijdrage kunnen we onze mooie kerk in een goede staat houden.


 
Oecumenische Dienst Heeten 23 april 2022

Oecumenische Dienst Heeten 23 april 2022

Op zondag 24 april was er geen dienst in de kerk in Wesepe. Dat kwam omdat we de zaterdagavond ervoor in de kerk van Heeten bij elkaar kwamen.
Daar maakten we een bijzonder jubileum mee: de combinatie Harmonie Wesepe en Fanfare St.Caecilia Heeten vierde daar haar 100-jarig bestaan en we wilden daar graag in een kerkdienst bij stilstaan;  het thema was “Dankbaarheid".
De voorgangers waren Dominee Henk Jan Damstra en Pastoraal Werker Marga Klein Overmeen.
Met onze eigen muzikale begeleiding van de combinatie Harmonie Wesepe en Fanfare St.Caecilia Heeten.

In een goed gevulde kerk van Heeten kon er door bezoekers uit Heeten en zeker ook uit Wesepe worden genoten van een mooie dienst. De fraaie klanken van de muzikanten en de toepasselijke teksten maakten van deze dienst een echte speciale "jubileumdienst".

Eigenlijk moeten we nu zeggen 100+2 jaar, want we zouden twee jaar geleden al ‘een eeuw van muziek’ vieren en nu pas kon het. Die avond widen we dit jubileum echt vieren en elkaar ontmoeten, en het plezier benoemen van het maken van muziek èn het luisteren naar muziek. En na de dienst was er natuurlijk koffie en thee en konden er een heleboel herinneringen worden uitgewisseld.

Deze dienst werd alleen uitgezonden via een livestream op  YouTube van de Parochie Heilig Kruis Heeten.
Klik hier om naar de uitzending te gaan en de terug te kijken.
Lukt het niet, plaats dan het onderstaande in de adresbalk van Uw browser:

https://youtu.be/ThnDXDJLkLU

 
 
Kerkklokken luiden voor Oekraïne

Kerkklokken luiden voor Oekraïne

Klokken voor vrede en recht

Net als in vele andere kerken in Nederland heeft ook Wesepe gehoor gegeven aan het verzoek van de Raad van Kerken om op 2-maart van 17:15 tot 17:30 de klokken te luiden.

Door het luiden van de klokken wil de kerk een teken geven van solidariteit voor Oekraïne.


 
 
Zandkunstenaar Oekraïne Zandkunstenaar Oekraïne
 
Wisselingen kerkenraad

Wisselingen kerkenraad

Op zondag 20 februari vonden er een paar wisselingen in de kerkenraad plaats. Die wisselingen doen we niet in een vergadering, maar tijdens een kerkdienst.

Betsie ten Have-Wilbrink nam die dag afscheid van het College van kerkrentmeesters. Ook op deze plek willen we onze waardering voor al het werk dat Betsie gedaan heeft uitspreken! Betsie wordt (gelukkig) opgevolgd door Arnold Nijland. In september waren we voor de startzondag te gast bij Arnold Nijland en Kitty van Veen aan de Bonekampweg. We zijn blij Arnold in de kerkenraad te mogen verwelkomen.

Bij de ouderlingen namen we die zondag afscheid van Gerrit Visscher. Net als Betsie zullen we ook Gerrit hard missen en ook hem bedanken we van harte voor alle inspanningen in de afgelopen jaren!
Ans Krijt-Panhuis werd herbevestigd als ouderling, fijn dat zij na haar eerste termijn bereid is om ouderling te blijven.
Bij de diakenen werd Anton Grotentraast herbevestigd voor een nieuwe periode. We zijn blij dat Ans en Anton hun taken in de kerkenraad in de komende periode willen voortzetten!
 
 
CORONA 22-februari

CORONA 22-februari

Kerkdiensten weer met bezoekers  !!

 
U bent weer van harte welkom in de kerk om daar de dienst bij te wonen!Naar aanleiding van de versoepelingen die zijn ingezet door onze regering en gesteund door het advies van de Landelijke Protestantse Kerk heeft de kerkenraad besloten om de kerk weer open te stellen voor gemeenteleden.

"Het moderamen van PKN Nederland is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven". 

We mogen weer open!!
Vanaf zondag 27 februari gelden dus geen beperkingen meer om ’s zondags naar de kerk te komen. Dus geen mondkapjes meer dragen, geen 1½ m afstand houden en je hoeft niet meer te reserveren.
Ook mag er weer door iedereen gezongen worden.
En gelukkig kunnen we na afloop van de dienst weer gezellig koffie drinken en napraten in  de Beukenoot.

Kortom: iedereen is weer van harte welkom!
Het handen schudden laten we nog achterwege. Ook geldt nog steeds dat u bij klachten thuis blijft.
Ook het collecteren doen we via de schalen bij de uitgang!
Laten we ondanks al deze versoepelingen, er rekening mee houden dat sommigen misschien liever toch nog wat afstand willen houden.

We hopen u gauw weer te mogen verwelkomen in onze kerk!

De diensten zijn zowel rechtstreeks als ook op een later tijdstip online te volgen via
kerkdienstgemist.nl.

Kijkt U voor het laatste nieuws regelmatig op onze website.
 
Anders dan anders

Anders dan anders

Zondag 13 februari was er een speciale dienst in onze kerk. Het was het resultaat van een mooie samenwerking van ds. van Doorn en Cora Schensema!
Het was een dienst anders dan anders.
 
Deze dienst had het thema:

Moeder zijn “Wilt U deze dienst graag bekijken, klik dan op onderstaande link:

Kerkdienst 13 februari
 
 
Kerkbalans 2022

Kerkbalans 2022

KERKBALANS 2022

De start van de actie Kerkbalans 2022  was op zaterdag 15 januari. Vanwege de coronaregels werd ook dit jaar weer een andere procedure gevolgd. Dat betekende dus ook dat het inluiden van de actie voor het tweede achtereenvolgende jaar helaas niet doorging. Op 29 januari zijn alle tassen weer bij de lopers opgehaald. Ook helaas weer geen Bingo voor de lopers dit jaar,  maar hopelijk is alles volgend jaar weer als vanouds. Wel kregen alle lopers een kleine attentie aangeboden.

Meteen op die middag werden de toezeggingen al geteld door de kerkrentmeesters.
De stand op 22-2-2022 is :
50.895
Een heel mooi resultaat en ongeveer gelijk aan de eindstand na de telavond van vorig jaar.

We kunnen het komende jaar met vertrouwen tegemoet zien.
We danken iedereen voor hun toegezegde bijdrage en natuurlijk
ook alle vrijwilligers voor hun altijd weer trouwe inzet.
 
De kerkrentmeesters.

 
 
 
Corona tijd Corona tijd


We mogen elkaar niet aanraken,
maar we zullen elkaar NOOIT loslaten! 
 
Avondmaalbekertjes Avondmaalbekertjes

Tijdens de Corona periode hebben we toch het Heilig Avondmaal kunnen vieren in onze kerk.
Door de viering aan te passen aan de Corona regels konden we toch gehoor geven aan de wens van vele gemeenteleden.
Voor iedereen stond een schoteltje in de bank met daarop een stukje brood en een klein bekertje wijn. Deze bekertjes mochten we "lenen" van de PG Olst en PG Raalte.
Onlangs is er besloten om als PG Wesepe ook deze bekertjes zelf aan te schaffen. Onze Diakonie heeft uiteindelijk een keuze kunnen maken. Hieronder ziet U een afbeelding van de gekozen bekertjes.


 
Houd moed, heb lief Houd moed, heb lief

 
NBV21

NBV21


NBV21

Nieuwe
Bijbel
Vertaling
2021"De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21-eeuw"
In de dienst van zondag 28-november heeft onze dominee Henk Jan Damstra de nieuwste Bijbelvertaling geïntroduceerd. De laatste vertaling heeft de naam NBV21 mee gekregen. Ook de PG Wesepe is vanaf nu in het bezit van deze nieuwe Bijbel.
Het is de verbeterde, herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004.  Op maar liefst 12.000 punten zijn er wijzigingen aangebracht.
Het gaat hierbij naast bijv. leestekens ook om aangepaste vertalingen. Hiervoor zijn reacties van duizenden lezers gebruikt; de nauwkeurigheid van de vertaling is versterkt en nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn toegepast.
                      Ds. Henk Jan Damstra tijdens de introductie van de nieuwe NBV21

Meer informatie over de NBV21 vind U o.a. op de website van de NBV 21:  https://nbv21.nl/over-de-nbv21/

 
 
Wesepe online !!!

Wesepe online !!!Ook PG Wesepe nu online.


Eindelijk was het dan zover; ook de kerkdiensten vanuit onze mooie historische Nicolaaskerk  zullen via kerkdienstgemist.nl via internet te volgen zijn.

Na een lange periode van voorbereidingen is de kerkdienst van zondag 10-okt uitgezonden.


Op deze plek willen we onze waardering uitspreken voor wie zich hebben ingezet om alles voor elkaar te krijgen. Er is achter de schermen door een aantal mensen veel werk verzet. Dat eigen werk scheelt in de kosten en maakte het mogelijk om sneller de camera’s te kunnen plaatsen.

Vele meters kabel zijn door enkele vrijwilligers gelegd en netjes afgewerkt in kabelgoten.
Begin oktober is de apparatuur geïnstalleerd door de firma Schaapsound, zijn de aanmeldingen afgerond en is er getest in de kerk.

Het is vanaf nu dus ook mogelijk om naar de kerkdiensten te kijken; zowel rechtstreeks als op een later tijdstip. We hopen dat die mogelijkheid zowel nu als later een mooie gelegenheid biedt om de diensten digitaal bij te wonen. Al is live in de kerk aanwezig zijn en meezingen, ook mooi.


Eén dienst hebben we moeten missen, die van 24 oktober. De verbinding met internet was tijdens die dienst vanwege een defect modem verbroken. Dat kan gebeuren. Techniek blijft kwetsbaar. We boffen met een aantal handige mensen die zulke problemen toch weer weten op te lossen!

Uiteraard houden wij ons tijdens de opnames aan de privacy regels zoals opgesteld in de AVG.

Uw collectebijdragen bij de online-diensten kunt u overmaken op de banknummers van onze Diaconie en onze Kerkbeheer.  
Diaconie:           NL59 RABO 0373 7397 02
Kerkbeheer:       NL67 RABO 0314 5170 81
                          
Vrijwilligers aan het werk met de bekabeling

Hoe kunt U ons vinden op het internet?
Heel eenvoudig door op de onderstaande link te klikken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2524-Protestantse-Gemeente-Wesepe


Ook kunt U ons via de zoekfunctie van kerkdienstgemist vinden:
1.    Ga naar de website: 
www.kerkdienstgemist.nl
2.    Vul in het balkje  ‘zoek kerk’   Wesepe  in
3.    Vervolgens kunt U een uitzending kiezen en deze starten
 
Het is ook mogelijk om een dienst te volgen op de mobiele telefoon (smartphone) of tablet. Hiervoor is een speciale app beschikbaar.

De Kerkdienstgemist app is in de Google play store en in de Apple App store beschikbaar:

Vereisten:
Minimaal Android 4.1 of minimaal iOS 8Mocht U vragen hebben dan kunt U contact opnemen met (graag na 18:00 uur):
Dick Stegeman
Kerkrentmeester PG Wesepe
0570-532954
06-83657770

Wij wensen U veel kijkplezier.
 
Pelgrimeren 15 oktober 2021 Pelgrimeren 15 oktober 2021PELGRIMEREN
Op vrijdag 15 oktober gingen de pelgrims, na een kop koffie en een verhaal over Christoffel, weer aan de wandel.
Immers, de ronde rond Wijhe moest nog worden gelopen, want deze was door Covid-19 uitgesteld.
Het ging voorspoedig, af en toe wat regen, maar we stapten heerlijk door. Tot we bij het pontje kwamen om over een kleine aftakking van de IJssel te gaan.

De natte gladde klei maakte dat je amper naar beneden kon lopen, laat staan met droge schoenen op het pontje komen?Maar kennelijk had het verhaal over dragen en gedragen worden van Christoffel ons een les geleerd.
Niet dat we elkaar letterlijk gingen dragen, het ging glijdend, vasthoudend aan de touwen, die weer door anderen strak werden gehouden.
Er waren handen om elkaar te helpen, kortom we kwamen allemaal droog aan de overkant.
En niet onbelangrijk: we hebben veel gelachen!
Daarna vervolgden we onze tocht, dronken koffie bij de familie Pol op Fortmond, waar overbuurman en ouderling kerkrentmeester van Olst Wim Haverslag vertelde over zijn hobby.
Na de koffie weer terug naar Wijhe.
Al met al was deze tocht een mooi voorbeeld voor Klein Salland over hoe samen te werken en elkaar te helpen.
Lijkt het je leuk mee te wandelen: de volgende wandeling is op 11 maart en dan gaan we over de grenzen naar ‘ander’ land!


 
 
Oosterhuisdienst 2021

archieffoto
Oosterhuisdienst 2021


Zondag 19-september werd er weer een kerkdienst aan de liederen van Huub Oosterhuis gewijd.
Afgelopen jaren heeft een gelegenheidscantorij, samengesteld uit de cantorij van Wesepe en zangers uit de regio, aan deze dienst meegewerkt.Ook nu was dat het geval, zij het dat er vanwege de coronabeperkingen er door een kleinere cantorij gezongen werd. Het zingen van de liederen stond onder leiding van Corinne Ovinge-Best. De muzikale begeleiding was in handen van Marijn Siero.
De dienst werd geleid door theoloog Kees Kok uit Amsterdam.  Hij schreef  o.a. een aantal boeken over het werk van Huub Oosterhuis en over liturgie.
Het thema van de dienst was: “En weer zingen”, een heel toepasselijk thema nadat we zo lang niet hebben kunnen zingen.
In een goed gevulde Nicolaaskerk  werden  liederen van dichter en theoloog Huub Oosterhuis gezongen; niet alleen door het koor maar ook via samenzang. Ook konden de bezoekers genieten van het pianospel van zowel Corinne Ovinge-Best als Marijn Siero.
Door het fijne nazomerweer kon er na de dienst buiten op het kerkplein, onder het genot van koffie en cake, nog gezellig nagepraat worden.  
 
Startzondag 5 september 2021

Startzondag 5 september 2021

Op zondag 5 september vierden we onze jaarlijkse startdienst van het nieuwe seizoen. Geheel volgens traditie niet in de kerk maar op locatie.

Deze keer waren we  te gast op
 ‘De Bonekamp’ aan de Bonekampweg 2, bij Arnold Nijland en Kitty van Veen.

De Bonekamp is één van de oudste gebouwen uit de buurt. De vroegste vermelding dateert namelijk al van 1623 en dan hebben we het dus over (bijna) vierhonderd jaar geleden. Op dat moment woonde ene Gerrit Bonekamp op de boerderij, vandaar de naam. In 1906 kwamen Albert Grootentraast en Hendrika Jacobs naar de Bonekamp. Nog weer later was dat de familie Nijland-Grootentraast.
 
Het weer was ons die zondag zeer gunstig gezind en de “kapschuur” was omgebouwd tot kerkzaal. De bloemengroep had  enkele schitterende bloemstukken ter decoratie aangebracht en ook de kaarsen ontbraken niet. Velen wisten de Bonekamp te vinden en bijna alle stoelen waren bezet.


Foto:  Jacky van Tartwijk

De mooie dienst had als thema "Uw Koninkrijk kome" en de voorganger was onze eigen predikant ds. Henk Jan Damstra.
Muzikale medewerking verleende de Cantorij o.l.v. Corinne Ovinge-Best en ook Rini van Dijkhuizen speelde op viool.
Na de dienst was er voor iedereen koffie met cake op het terras naast  de boerderij. Heerlijk in het zonnetje nog even napraten.
Een hele mooie start van het nieuwe seizoen.

Als dank voor hun gastvrijheid op deze schitterende locatie kregen  Arnold en Kitty van de PG Wesepe  een krentenwegge aangeboden.
Foto: Arnold Nijland en Kitty van Veen
 
Kerkklokken Kerkklokken

Niels van der Giessen uit Nunspeet heeft een uit de hand gelopen hobby ,het filmen en registreren van Kerkklokken in Nederland.

Niels is samen met een aantal mensen een project gestart om een database te maken met daarin informatie over alle luidklokken en beiaarden van Nederland.
Zaterdagmiddag 31 oktober 2020 zijn door Niels geluid- en filmopnames van de kerkklokken van  onze kerk in Wesepe gemaakt. Tevens heeft hij m.b.v. een drone luchtopnames van de kerk en omgeving gemaakt.

Op zijn YouTube kanaal heeft Niels deze opname's voor iedereen beschikbaar gesteld.
Kijk en luister naar zijn prachtige opname's . 
 
Cantorij Lied 117d Cantorij Lied 117d

Enkele leden van de Cantorij zingen met begeleiding van Corinne voor U het Lied 117d: "Laudate omnes gentes",


 
 
Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienstgemist.nl


Kerkdiensten volgen via het internet

Vanuit Wesepe kan er ook gekeken of geluisterd  worden naar kerkdiensten in bijv. Olst, Wijhe of Raalte of elke andere gemeente die aangesloten is bij Kerkdienstgemist.nl:


 
lees meer »
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 04-12-2022 om 10:00 uur
2e advent
Inzameling: Kerkbeheer: Onderhoud kerkelijke gebouwen  en Diaconie: KIA Libanon  

Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10:00 uur
3e advent
Inzameling: Kerkbeheer  en Diaconie: KIA binnenlands diaconaat 

Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

 
Tarieven

PG Wesepe

Informatie over de laatste tarieven m.b.t.
Kerk en Beukenoot
Begraafplaats
 
Begroting Diaconie 2023

Begroting 2023 diaconie
De begroting van de diaconie ligt van 5 t/m 8 december ter inzage bij Jacky van Tartwijk, Weth. Van Doorninckweg 13. Wel graag even bellen voor een afspraak: 06 31768816
 
Kerkbalans 2023


De voorbereidingen voor Kerkbalans 2023 zijn inmiddels begonnen. De actie heeft dit jaar ook als titel ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging voor 2022 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen, maar het zou kunnen zijn dat het aan uw aandacht ontsnapt is.
Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.

 
 
Vanaf 4-sep ...Vanaf zondag 4-sep beginnen de diensten om 10:00 uur !!
 
 
Gebed Oekraïne

Gebed voor Oekraïne
 
       
       
       
       
       
       

молитва за україну

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Klik op  meer voor het gehele gebed


  meer
 
Begroting 2023


Begroting 2023
De begroting voor 2023 ligt ter inzage in week 45 (14 t/m 18 november) op het adres Kikkerspad 9 in Wesepe. 
Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Evert van den Broek (06 23340539) voor een afspraak
.
 
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Klein Salland


Vanaf 12 april 2022 is aan het keuzemenu aan de linkerzijde van de pagina's de keuze 
Klein Salland  toegevoegd.
Hier vindt U algemene informatie over de samenwerkings overeenkomst.
O.a. vindt U hier informatie over de vertrouwenspersoon en de onlangs door alle 4 kerken getekende overeenkomst.

 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties (PowerPoint)  te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.