PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Protestantse Gemeente Wesepe

Het unieke kerkje uit de 14e eeuw
Protestantse Gemeente Wesepe


"WESEPE"

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Op onze site vindt U allerlei informatie over onze kerk en activiteiten.


Het pittoreske Wesepe is een kerkdorp in de gemeente Olst Wijhe gelegen tussen Deventer en Raalte.  Het letterlijke en figuurlijke middelpunt van Wesepe is het unieke kerkje uit de veertiende eeuw, de Nicolaaskerk aan de Kreikenlaan. 

De Protestantse gemeente bestaat uit ongeveer 800 leden.

Privacyverklaring PK Wesepe

 
Stand van zaken i.v.m. het coronavirus

Een lege kerk op zondag...... Niet meer vanaf 5 juli
Stand van zaken i.v.m. het coronavirusVANAF 5-JULI WEER EREDIENSTEN IN WESEPE !!!
 

Via onze site houden we U op de hoogte van de stand van zaken rondom het coronavirus en de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.Kerkdiensten gaan weer beginnen !!!!!

De vier Sallandse Protestantse gemeenten Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe, volgden het advies van de landelijke Protestantse Kerk om kerkdiensten geen doorgang te laten vinden, ter voorkoming van verdergaande verspreiding van het coronavirus. 
De kerkdiensten in Wesepe werden om deze reden tot 1 juli niet  gehouden.

Na 1 juli mogen weer bijeenkomsten worden gehouden tot maximaal 100 personen onder strikte voorwaarden.
We hebben goed gekeken naar die voorwaarden en we hebben besloten om er vol voor te gaan.


Dus starten  we vanaf zondag 5 juli weer met kerkdiensten in onze eigen dorpskerk.

Wilt U een kerkdienst bijwonen dient U zich aan te melden en het werkplan te volgen zoals hieronder beschreven:


 
Aanmelden kerkdiensten

De overheid geeft toestemming voor kerkdiensten onder voorwaarde van reservering. Dat betekent dat u zich moet aanmelden uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur. Mochten er te veel aanmeldingen zijn dat krijgt u hiervan uiterlijk zaterdag 12.00 uur bericht.

Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten. Aanmelden kan dan tot ’s avonds voor de dienst, uiterlijk 18.00 uur.

Aanmelden kan als volgt:
 • Mail naar kerkbezoekwesepe@gmail.com
 • Bel of app naar 0620753695 (Gerrit Visscher).
  Vermeld wel duidelijk met hoeveel personen u komt.

Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet.
In dat geval graag afmelden uiterlijk 08.30 uur.
In juli en augustus beginnen de diensten om 09.30 uur


Werkplan kerkbezoek
 1. We vragen echtparen om minstens 15 minuten van te voren te komen.  Individuele personen komen 10 minuten van te voren, als de klok begint te luiden.
 2. De hele kerk is eenrichtingsverkeer. Onder de toren naar binnen en via de Beukenoot weer naar buiten.
 3. De deuren van de kerk staan open, zodat bezoekers geen deurkrukken hoeven vast te pakken. Onder de toren ontsmet u uw handen.
 4. U wordt ontvangen door de gastheer, die zal vragen of u gezond bent en u een plaats toewijzen. Er is beperkt keuze in zitplaatsen. Gezinsleden mogen bij elkaar zitten.
 5. Zolang het effect van zingen nog niet bekend is mogen gemeenteleden niet zingen. De zang wordt verzorgd door zangers die achter de avondmaalstafel staan. Kerkgangers kunnen via het liedboek meelezen en met gesloten lippen meeneuriën. Graag uw eigen liedboek meenemen. Indien nodig  kunt u een liedboek van de kerk gebruiken, die kunt u na afloop in de bank laten liggen.
 6. Na de zegen gaat iedereen weer zitten. Mensen verlaten de kerk op aanwijzingen van de gastheer.
 7. Er wordt alleen een collecte gehouden bij de uitgang. De collectebus staat op een tafeltje voor de kansel. De opbrengst wordt gelijk verdeeld tussen diaconie en kerk.
 8. De toiletten kunnen niet gebruikt worden.
 9. Na de dienst is er geen koffiedrinken.
 10. Ook buiten de kerk houdt u 1,5 m afstand.
 11. Na elke dienst wordt de kerk schoongemaakt.

 

Bezoekwerk:
Er is besloten dat er de komende weken ook geen pastoraal bezoekwerk zal plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met dh. Gerrit Visscher: 0572-381823.
We hopen hiermee bij te dragen aan het voorkomen van een verdergaande verspreiding van het coronavirus en zo ook de ouderen en kwetsbaren in onze gemeente te beschermen.

 
 
Onderscheiding

Koninklijke onderscheiding
Onderscheiding

Vrijdag 24-april ontving  ons kerkraadslid Jo Jansen een telefoontje van de burgemeester van de gemeente Olst-Wijhe; Ton Strien.
De burgemeester mocht Jo het heuglijke feit meedelen dat het Zijne Majesteit behaagd had hem te ridderen in de Orde van Oranje-Nassau.
Voor Jo kwam deze koninklijke onderscheiding als een volkomen verrassing; “dit had ik echt niet verwacht”.


De officiële uitreiking door burgemeestr Ton Strien zal op vrijdag 3-juli om 9:30 uur in zaal Logtenberg op de Boerhaar plaatsvinden.
Deze uitreiking is live te volgen via: www.olst-wijhe.nl

In de periode van 1976-1988 is Jo kerkvoogd geweest in onze Protestantse Gemeente Wesepe. Sinds 2015 is hij hier wederom erg actief ; nu als penningmeester in het college van Ouderlingen-Kerkrentmeesters.
Hiernaast is Jo ook zeer actief als vrijwilliger in ons dorp.  Hij zet zich o.a. ook in voor  Sportclub Wesepe, Bridgeclub Wesepe en Stichting Zalencentrum Wesepe.

Jo, van harte gefeliciteerd.

 
 
Jubileum Ds. Henk Jan Damstra

Bloemen voor de jubilaris
Jubileum Ds. Henk Jan Damstra

25-jarig Jubileum Ds. Henk Jan Damstra


In de dienst van afgelopen zondag 14-juni  is er stil gestaan bij het jubileum van onze dominee.  Nog voor het slotlied was het Willemieke van de Poel (voorzitter PG Olst) die namens de beide Protestantse Gemeenten Olst en Wesepe onverwacht het woord nam. Het was n.l. de eerste zondag nadat 25-jaar geleden Henk Jan officieel  als dominee startte.
Met Corike begonnen ze samen in het Zeeuwse Heinkenszand in 1995 als predikanten. Na 11 jaar vertrokken ze naar het oosten van het land. En wel naar het Overijsselse Olst waar Henk Jan als dominee bevestigd werd. In 2017 kwam er de samenwerking met de PG Wesepe bij.
Via een video boodschap vanuit Zeeland feliciteerde Marleen Meerman namens de  PKN Gemeente Heinkenszand Henk Jan met zijn 25-jarig jubileum. Namens Heinkenszand bood Willemieke nog een mooi boeket bloemen aan. Gerrit Visscher bood namens Olst en Wesepe ook nog een fraai boeket bloemen aan.
Na de dienst werd Henk Jan bij het verlaten van de kerk nog verrast met een luid applaus.
Wanneer er  na de beperkingen vanwege de coronaregels weer  de mogelijkheid bestaat  zal er zowel  in Olst als Wesepe nog  aandacht aan dit jubileum worden besteed.

 
 
Lied: U geeft rust

Lied: U geeft rust

U geeft rust (door alles heen)

In deze onrustige tijden komen meer dan twintig verschillende kerken samen om het prachtige lied 'U geeft rust (door alles heen)’ te zingen.

Klik hier voor de video.

 
lees meer »
 
Kerkbeheer

Kerkbeheer

Jaarrekening 2019

De conceptjaarrekening over het jaar 2019 ligt ter inzage in week 24 (8 t/m 12 juni) op het adres Kikkerspad 9 in Wesepe.
Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Evert van den Broek (06 23340539) voor een afspraak.Orgel restauratie
 
De orgelrestauratie is formeel opgeleverd maar er volgt nog een onderzoek naar het schilderwerk van de buitenkant. Dit kan mogelijk nog weer een vervolgpost worden.


Schone kerk

Op dinsdagmorgen 16 juni kwamen 7 dames met emmer en poetsdoek naar ‘de Beukenoot’. Er is hard gewerkt en samen hebben we lekker koffie gedronken (1,5 m). Weer gezellig bijkletsen, na heftige Corona periode.
Nu is alles weer een beetje geluwd en gaat op zondag 5 juli de kerkdienst (aangepast) in de kerk weer beginnen.
‘De Beukenoot’ en de kerk zijn in ieder geval keurig gepoetst.
U bent van harte welkom.
Hartelijk dank dames!!
Namens de kerkrentmeesters,
Betsie ten Have

 

 
 
Oorlogsmonumentje

Oorlogsmonumentje

Wesepe krijgt een oorlogsherinnering

Onder deze kop vonden de Wesepenaren een artikel in de dorpskrant van 25 maart. De tekst hiervoor moest worden ingeleverd voor de Coronacrisis waardoor het allemaal een andere wending heeft gekregen. Maar het klopt wel: Er komt een oorlogsmonumentje dat door de Protestantse Gemeente wordt aangeboden aan de Weseper bevolking.
Maar helaas kon het niet worden onthuld op de dag die daarvoor gepland was namelijk Eerste Paasdag 12 april. Die dag was gekozen omdat Wesepe op 11 april werd bevrijd. Het zal op zondag 6-sep tijdens de startzondag in de kerk worden onthuld, hopelijk door Dina Muskee en Arend Jalink, die beiden enthousiast hun medewerking hebben toegezegd
.
lees meer »
 
Houd moed heb lief

Houd moed heb lief

Deze vlag wappert vanaf Witte Donderdag bij de Klein Sallandse kerken.
Het idee komt uit Heerenveen en de woorden   uit 1 Kor.13: 7 liggen als basis onder de tekst:
’Door de liefde verdraag je wat er met je gebeurt en blijf je geloven, vertrouwen en volhouden'


Het zou mooi zijn als u deze flyer thuis op het raam hangt om zo elkaar te bemoedigen.
U kunt de flyer zelf printen:  flyer

 
 
Bericht vanuit de diaconie

Bericht vanuit de diaconie

Met dit schrijven wil ik een boodschap brengen vanuit de Diaconie voor alle gemeenteleden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de inspanningen die de Diaconie probeert te leveren in deze crisistijd.
De Diaconie staat voor dienstbaarheid en stelt zich open voor kerk, gemeente, de samenleving, maar we kijken ook verder en over de grenzen heen.
Nu we geconfronteerd worden met een ongekende ramp van een hele grote omvang, heeft de Diaconie als eerste daad € 500 naar het Rode Kruis overgeboekt.


 
lees meer »
 
Gebed Gebed

Help ons dan en troost ons

God van nabijheid,
We komen tot U
nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen.
Afstand houden zit niet in onze aard.
We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons.
Help ons dan en troost ons.
Geef ons verbondenheid:
dat U ons aan elkaar bindt
als broeders en zusters met één Vader.
Help ons om manieren te vinden
om elkaar tot steun te zijn
om op te bellen wie eenzaam is
om tijd te maken om elkaar te bemoedigen.
We vragen u om rust in ons hart
als we bang zijn.
We vragen u om wijsheid
om de juiste beslissingen te nemen.
We vragen dat in het bijzonder
voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt.
Voor onze politici:
dat zij over hun eigen schaduw heen kunnen springen
en doen wat goed is voor het belang van iedereen.
We bidden ook voor artsen, verpleegkundigen en
iedereen die in de zorg werkt.
Bescherm hen, leid hen, sta hen bij.
We bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus,
voor hun naasten en voor iedereen die om hen geeft.
We bidden u ook voor onszelf
Help ons om niet alleen aan ons eigen belang te denken.
Help ons om de berg van afzondering waar we nu op verkeren
Tot een berg te maken waarop we uw aanwezigheid mogen ervaren.
Dat we mogen beseffen
dat u heel dicht bij ons bent,
dat uw aanwezigheid ons doet oplichten.
Amen.


Bij Matteüs 17,1-15 De verheerlijking op de berg
Eleonora Hof


Voor meer gebeden klik op onderstaande link:
Gebeden in deze tijd van Corona

 
 
Spelletjesmiddag Spelletjesmiddag

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE

"De Brouwershof"


Beste mensen,

Helaas kon de spelletjesmiddag van 10 juni ook niet doorgaan. Het valt niet mee om anderhalve meter uit elkaar te kaarten of te rummicubben.
Hopelijk kunnen we de spelletjesmiddagen op 9 september weer hervatten. Nu gaan we met vakantie.
Dus nog even volhouden en dan hopen we (als het mogelijk is) in september weer bij elkaar te komen in de Brouwershof.

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny


 
 
Lied 1003 Lied 1003

"Stil is de straat  -  in  Coronatijd"

Klik op een link en kijk en luister op YouTube naar Lied 1003 in een aangepaste "Coronaversie" met extra coupletten.


Lied 1003 Corona piano
Lied 1003 Corona combo
 
Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienstgemist.nl


Kerkdiensten volgen via het internet

Vanuit Wesepe kan er ook gekeken of geluisterd  worden naar kerkdiensten in bijv. Wijhe of Raalte of elke andere gemeente die aangesloten is bij Kerkdienstgemist.nl:


 
lees meer »
 
Nestkastjes

Nestkastjes

Nestkastjes kerkhof

Vorig jaar werden ook wij op het kerkhof verrast door de eikenprocessierups. In een aantal eiken bevonden zich nesten van deze vervelende rups. Bestrijding was echter geen optie meer.


Dit jaar hebben we gekozen voor een milieuvriendelijke oplossing zoals die ook op vele andere plaatsen in ons land toegepast wordt.
De koolmees is bij uitstek een natuurlijke vijand van de processierups. Deze vogels voeren grote aantallen rupsen aan hun jongen.
Door het ophangen van 5 speciale koolmees nestkastjes hopen we de overlast van deze rupsen te bestrijden.
Eén van onze vrijwilligers, Bé Noordkamp, heeft deze kastjes zelf gemaakt en ook nog eens zelf opgehangen.  Verdeeld over het kerkhof hangen deze kastjes nu in verschillende eiken.

Bé, namens de Kerkrentmeesters heel erg bedankt.


 
 
Gezocht: iemand voor de schoonmaak Gezocht: iemand voor de schoonmaak

Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. Wij zijn nu op zoek naar een vervangster. Het gaat om ongeveer twee uur in de week en er staat een vergoeding tegenover.
Voor inlichtingen: Betsie ten Have  0570-531237.
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 05-07-2020 om 9:30
Inzameling:  Kerkbeheer en KIA diaconaat.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info!meer details

Eredienst
datum en tijdstip 12-07-2020 om 9:30
Inzameling:  Kerkbeheer en Diaconie: dorpskerken.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info!meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 9:30
Inzameling:  Kerkbeheer en Diaconie.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info!meer details

 
Kerkdienstgemist
Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst  van zondag 28 juni; klik hier

PG Wijhe  van zondag 28 juni; klik hier

PG Raalte van zondag 28 juni; klik hier

 
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Gezocht; iemand voor de schoonmaak
Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. meer
 
Kerkbalans 2020
Dit jaar is de actie Kerkbalans gestart op zaterdag 18 januari. Om 13:00 uur hebben op heel veel plaatsen meer
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.