PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Protestantse Gemeente Wesepe

Het unieke kerkje uit de 14e eeuw
Protestantse Gemeente Wesepe


"WESEPE"

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Op onze site vindt U allerlei informatie over onze kerk en activiteiten.


Het pittoreske Wesepe is een kerkdorp in de gemeente Olst Wijhe gelegen tussen Deventer en Raalte.  Het letterlijke en figuurlijke middelpunt van Wesepe is het unieke kerkje uit de veertiende eeuw, de Nicolaaskerk aan de Kreikenlaan. 

De Protestantse gemeente bestaat uit ongeveer 800 leden.

Privacyverklaring PK Wesepe

 
Uitnodiging kinderen Pinksterzondag Uitnodiging kinderen Pinksterzondag

Beste kinderen, beste ouders,

Volgende week zondag is het Pinksteren. Eindelijk is het dan zover! We kunnen in de kerk bij elkaar komen en dan ga ik met jullie aan de slag met het Pinksterverhaal. Dat is iets met de Heilige Geest en vuur en allemaal talen spreken.Wil jij er graag meer van weten?
Kom dan
zondag 23 mei om 10.00 uur naar de Beukenoot (het gebouwtje naast de kerk).
Ik hoop jullie op Pinksterzondag allemaal te zien.


Groeten, Rini (kerkelijk jeugdwerker i.o.)

r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl
06-30618049
 
 
Bloemschikking Pinksteren 2021

Bloemschikking Pinksteren 2021

PINKSTEREN 2021

Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische bloemschikking kan iemand diep raken.

Speciaal voor de Pinksterviering op zondag 23 mei a.s. is er een bloemschikking gemaakt met het thema ‘Feest van de Hoop’. Er is een uitvoerige werkbeschrijving gemaakt die u gratis kunt downloaden.

Klik hier om deze beschrijving te downloaden.

 
 
Lied Geest van Hierboven Lied Geest van Hierboven
Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op WegBekijk hier een speciale uitvoering van Geest van Hierboven.
Met hart en ziel Pinksterviering 2019!
 
Stand van zaken i.v.m. het coronavirus

Vanaf 2 mei dit beeld verleden tijd ??
Stand van zaken i.v.m. het coronavirus
VANAF 2 MEI   WEER  EREDIENSTEN IN WESEPE !!!
 
NOG GEEN BEZOEKWERK !!!Via onze site houden we U op de hoogte van de stand van zaken rondom het coronavirus en de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.


N.a.v. de persconferentie van 20-april is er binnen Klein-Salland besloten om vanaf  zondag 2 mei onze kerken weer open te stellen voor kerkdiensten!!!


We zijn dan ook erg verheugd om op zondag 2 mei weer kerkdiensten in onze mooie kerk te mogen houden.

Uiteraard zal dit gebeuren volgens de op dat moment geldende corona regels.
Dit houdt o.a. in dat U zich moet aanmelden en dat U een mondkapje draagt (behalve als U zit).


Aanmelden kerkdiensten
De overheid geeft toestemming voor kerkdiensten onder voorwaarde van reservering.
Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten.
Aanmelden kan dan tot ’s avonds voor de dienst, uiterlijk 18.00 uur.

Aanmelden kan als volgt:

 
  • Mail naar kerkbezoekwesepe@gmail.com
  • Bel of app naar 0620753695 (Gerrit Visscher).
    Vermeld wel duidelijk met hoeveel personen u komt.
  • U krijgt bericht terug of u geplaatst kunt worden.

Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet.
In dat geval graag afmelden uiterlijk een uur voor de dienst.


 
Mocht er meer informatie zijn zullen wij via deze site U hierover inlichten.
 


Bezoekwerk:
Er is besloten dat er de komende periode ook nog geen pastoraal bezoekwerk zal plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met dhr. Gerrit Visscher: 0572-381823 of
06-20753695 .We hopen hiermee bij te dragen aan het voorkomen van een verdergaande verspreiding van het coronavirus en zo ook de ouderen en kwetsbaren in onze gemeente te beschermen." Houd moed, heb lief "
 
 
Voor de kinderen; Hemelvaart en Pinksteren

Voor de kinderen; Hemelvaart en Pinksteren


VOOR DE KINDEREN

In mei heb je 2 bijzondere feestdagen. Altijd op donderdag wordt Hemelvaart gevierd en een ruime week daarna Pinksteren.


 
Hemelvaart
Weet je nog? Op paasmorgen was het graf van Jezus leeg: hij stond op uit de dood. Nadat Jezus was opgestaan, kwam hij nog vaak terug bij zijn leerlingen. Hij vertelde hun dan over Gods nieuwe wereld. Op de veertigste dag na zijn opstanding ging Jezus naar de hemel. Een wolk nam hem mee. De leerlingen bleven alleen achter. Jezus hoort bij God, en is nu bij hem. En dankzij Jezus kunnen ook wij met God verbonden zijn. Hemelvaart kun je lezen in Route 2 Stap 111, Handelingen 1:1-11. Lees deze stap met Hemelvaart.

Dauwtrappen
Het is een oud gebruik om op de dag van Hemelvaart vroeg in de ochtend, voordat je gaat ontbijten een wandeling of fietstocht te maken. Dat wordt ‘dauwtrappen’ genoemd. Ga ook eens met elkaar dauwtrappen op Hemelvaart! Maak ’s morgens vroeg een wandeling of fietstochtje door de natuur. Als jullie terugkomen, kunnen jullie samen op een feestelijke manier ontbijten. Of als het mooi weer is buiten onderweg eten.


Pinksteren
Pinksteren is het feest van de komst van de heilige Geest. Weet jij wat de Heilige Geest is? Dat is wel lastig om te beschrijven. Misschien dat je het ietsjes beter begrijpt als je dit verhaaltje leest. En het is ook helemaal niet erg als je het nog niet snapt. De Heilige Geest kun je niet zien, alleen maar voelen. Net zoals de wind, die zie je niet echt. Soms zie je wel de bladeren en takken van de boom bewegen, maar de wind zelf… heb jij die wel eens gezien? Nou, de Heilige Geest is net zoiets. Die kun je wel voelen, maar niet zien.
Jezus had zijn leerlingen beloofd dat zij de heilige Geest zouden krijgen om hen te helpen als hij niet meer bij hen was. Pinksteren is het feest van de komst van de heilige Geest. Tijdens het Joodse Pinksterfeest (het Wekenfeest of Sjavoeot), waren de leerlingen en andere volgelingen van Jezus bij elkaar. Opeens hoorden ze een geluid alsof het hard ging waaien, en zagen ze iets dat op vuur leek. De leerlingen raakten ‘in vuur en vlam’ en ze voelden een kracht in zich: de heilige Geest kwam in hen. Daarna spraken ze in vreemde talen, iedereen kon hen verstaan in zijn eigen taal. Zo begon het doorvertellen van het verhaal van God en Jezus in de hele wereld.

Bijeenkomst voor de kinderen en jongeren
Ergens rond Pinksteren  -de precieze datum en invulling volgt nog- wil ik graag wat leuks doen met jullie! Jij en je ouders zullen nog een uitnodiging krijgen. Ik kijk er echt naar uit om jullie eens in of bij de kerk te ontmoeten.

Hartelijke groeten,
Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker (i.o.) 

r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl
06-30618049
 
 
Inzameling oud papier !

Inzameling oud papier !Oud papier ????
 

Op zaterdag 29-mei kunt U weer oud papier inleveren.

Onze vrijwilligers staan weer klaar om het oud papier en karton in ontvangst te nemen.

Van 9:00 uur tot 12:00 kunt U terecht op het erf van de familie Niemeijer aan de Ds. E. Kreikenlaan 10.

Wij vragen U vriendelijk om de huidige corona-richtlijnen te volgen.

>> LET OP: contactgegevens zijn gewijzigd !!
Indien U niet in staat bent uw oud papier zelf weg te brengen neemt U dan contact op met Jo Jansen en het wordt bij U opgehaald.
Telefoon: 06 - 53 73 72 10 of stuur een mailtje:
jojokejansen@gmail.com

Bent U op deze dag verhinderd?
Geen nood want elke laatste zaterdag van de maand kunt U uw oud papier inleveren. Op zaterdag 26-juni is de volgende inleverdag!

 
Bloemen leggen

Bloemen leggen


Bloemen leggen op of rond 4 mei


Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om bloemen te leggen bij het oorlogsmonument naast de kerk.

De bedoeling was dat het monument zou worden onthuld in april 2020 waarna de bevolking bloemen zou kunnen leggen op 4 mei als herinnering aan de oorlogsjaren die dan 75 jaar geleden waren. Zoals bekend kon de onthulling pas in september plaatsvinden en daarom is die gelegenheid er dit jaar voor het eerst.
De kerk heeft als eerste bloemen gelegd na de dienst op zondag 2 mei. Op die dag was er voor het eerst weer een kerkdienst na de lock down.
Enkele schoolkinderen, die in december de boom bij het monument hebben geplant, hadden aangegeven dat ze ook bloemen wilden leggen. Dit is gebeurd op 4 mei om 16.00 uur.
In verband met corona was er geen gezamenlijke bijeenkomst. 

De kerk zal zorgen dat te zijner tijd de bloemen weer worden opgeruimd.

 
 
Lied 1001 Lied 1001

De wijze woorden en het groot vertoon


Lied 1001 uit het Liedboek (+ toelichting).
Syb van der Ploeg


 

Toelichting op dit lied vindt U onder  lees meer.
lees meer »
 
Ouderensoos

Ouderensoos

Ouderensoos

Beste senioren uit Wesepe e.o.,
Het is al weer een poosje geleden dat u iets van ons hebt gehoord. Misschien heeft u ondertussen al een vaccinatie gehad…?
Hopelijk geeft dat voor de komende maanden weer wat meer “lucht”, afwachten maar…
Zoals u waarschijnlijk wel had verwacht, gaat ons meireisje evenals vorig jaar niet door. Deze hebben we bij de TCR kunnen verzetten naar woensdag 18 mei 2022!
Landgoed Kaamps in Ootmarsum is wederom geboekt.

Als we inderdaad wat minder beperkingen krijgen hebben we voor u een verrassing in petto.
We hopen dan weer van start te gaan met iets leuks op woensdag 18 augustus a.s.
Dus noteer die datum alvast. U hoort t.z.t. hier meer over.

Hartelijke groeten aan jullie allen van,
Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna.

 
 
Bericht vanuit de diaconie

Bericht vanuit de diaconie

Opbrengst kaartjes en postzegels
Na geruime tijd (mede vanwege de coronamaatregelen) heb ik met enige trots op onze kerkgemeenschap weer heel veel kaartjes, postzegels, cartridges en een aantal mobieltjes weg mogen brengen naar een inzamelpunt in Doetinchem. Vanuit daar komt alles samen in Utrecht waar Kerk in actie en GZB (zendingswerk) jaarlijks een mooie opbrengst genereren voor goede doelen. In 2020 was de opbrengst 22.125 euro (16.191 via postzegels en ansichtkaarten, 5825 euro via mobieltjes en cartridges). 
Nog even op een rijtje: Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Lever alleen ansichtkaarten in. Welkom zijn ook geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck. 
Alvast weer erg bedankt,
Jacky van Tartwijk (06-31768816)Verkoop handwerkspullen
Helaas kan de traditionele verkoopmiddag van de handwerkgroep (HVD) in Wesepe met de huidige coronamaatregelen niet doorgaan. Echter de creatieve vrouwen hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten en de nodige welbekende Noorse sokken, dassen, sjaals, mutsen, truitjes, kussens enz. gebreid, geborduurd of gehaakt.
Er wordt nu wel een mogelijkheid geboden deze handwerkspullen - geschikt voor jong en oud - te kunnen kopen waarbij natuurlijk alle coronamaatregelen in acht worden genomen. Er kan namelijk gebeld worden met Riet Dieperink (0570-531305) of Riekie Morrenhof (0570-530324). Er kan dan een afspraak gemaakt worden om een bestelling te doen en deze af te komen halen.


De Diaconie in deze crisistijd.
Met dit schrijven wil ik een boodschap brengen vanuit de Diaconie voor alle gemeenteleden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de inspanningen die de Diaconie probeert te leveren in deze crisistijd.
De Diaconie staat voor dienstbaarheid en stelt zich open voor kerk, gemeente, de samenleving, maar we kijken ook verder en over de grenzen heen.
Nu we geconfronteerd worden met een ongekende ramp van een hele grote omvang, heeft de Diaconie als eerste daad € 500 naar het Rode Kruis overgeboekt.


 
lees meer »
 
Kerkbeheer

Kerkbeheer

Donatie van Harmonie

Zoals bekend heeft de Harmonie zich onlangs helaas moeten opheffen. Bij de laatste afhandelingen zijn ook de resterende gelden verdeeld over een aantal verenigingen.

Ook onze  Protestantse kerk werd verblijd met maar liefst twee mooie giften.
Eén voor het restauratiefonds en één voor het orgelfonds.
We zijn het bestuur van de Harmonie dankbaar voor deze giften.
De kerkrentmeestersOrgel restauratie
 
De orgelrestauratie is formeel opgeleverd maar er volgt nog een onderzoek naar het schilderwerk van de buitenkant. Dit kan mogelijk nog weer een vervolgpost worden.


Werkzaamheden gewelf van de kerk.

Na een inspectie vorig jaar bleek er op korte termijn herstel werkzaamheden uitgevoerd te moeten worden aan de de gewelven boven in de kerk.
Afgelopen weken is het bedrijf GB Geveltechniek uit Beltrum bezig geweest om scheuren   opnieuw te voegen. De "klus" is afgerond en kunnen we weer jaren vooruit.


 
 
Spelletjesmiddag Spelletjesmiddag

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE

"De Brouwershof"


 
Beste mensen,  

Ook de spelletjesmiddag van april kan weer niet doorgaan.
Jammer, maar helaas.
Zodra wij weer bij elkaar mogen komen zullen we dit vermelden in het Beukenblad en op deze website.
Wij wensen U veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Een hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
 
Corona tijd Corona tijd


We mogen elkaar niet aanraken,
maar we zullen elkaar NOOIT loslaten! 
 
Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021: het resultaat!

 De actie Kerkbalans 2021  is op maandag 1 februari afgesloten.

 
De start van de actie was op zaterdag 16 januari. Vanwege de beperkingen door de coronaregels werden we genoodzaakt om een andere procedure te volgen. Dat betekende dat het inluiden van de actie dit jaar helaas ook niet doorging.
De tassen met daarin de enveloppen werden op die dag bij de lopers thuis gebracht. In de 2 weken hierna hebben de lopers de enveloppen bezorgd en ook weer opgehaald. Met in acht neming van het speciale corona-protocol is dit zo veilig mogelijk gebeurd.
Op zaterdag 30 januari zijn de tassen weer opgehaald bij de lopers. Helaas kon dit jaar de zeer populaire bingo op de inleveravond ook niet doorgaan.

Afgelopen maandagmiddag 1 februari hebben de kerkrentmeesters alle toezeggingen geteld.
De opbrengst van de Kerkbalans gaf een (voorlopige) eindstand van: 


                                  € 49.186,-


Dit bedrag is € 1990,- meer dan vorig jaar.

Een heel mooi resultaat waar we als kerkrentmeesters iedereen dan ook heel erg dankbaar voor zijn.
De kerkrentmeesters voelen zich met dit mooie resultaat gesterkt en gesteund door de gemeente.

Een speciaal woord van dank gaat dit jaar uit naar onze lopers. Ondanks alle corona regels hebben zij er toch voor gezorgd dat de enveloppen bij iedereen bezorgd werden en zodoende de Kerkbalans 2021 met een mooi bedrag is afgesloten.
Als dank voor hun inzet hebben ze een kleine attentie ontvangen.

Kerkrentmeesters PG Wesepe


 
 
Cantorij Lied 117d Cantorij Lied 117d

Enkele leden van de Cantorij zingen met begeleiding van Corinne voor U het Lied 117d: "Laudate omnes gentes",


 
 
Gebed Gebed

Gebed in deze tijd van lockdown van scriba ds. René de Reuver

Gebed

Eeuwige God, 
U die woont en troont in Sion, 
hoorder van het gebed,
tot U komen wij
in stilte
niet goed wetend wat te bidden.
We zijn uit het veld geslagen 

niet in staat om bijeen te komen 
en uit volle borst U de lof te zingen. 
lees meer »
 
Lied: U geeft rust

Lied: U geeft rust

U geeft rust (door alles heen)

In deze onrustige tijden komen meer dan twintig verschillende kerken samen om het prachtige lied 'U geeft rust (door alles heen)’ te zingen.

Klik hier voor de video en de tekst.

 
 
Houd moed heb lief

Houd moed heb lief

Deze vlag wappert vanaf Witte Donderdag bij de Klein Sallandse kerken.
Het idee komt uit Heerenveen en de woorden   uit 1 Kor.13: 7 liggen als basis onder de tekst:
’Door de liefde verdraag je wat er met je gebeurt en blijf je geloven, vertrouwen en volhouden'


Het zou mooi zijn als u deze flyer thuis op het raam hangt om zo elkaar te bemoedigen.
U kunt de flyer zelf printen:  flyer

 
 
Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienstgemist.nl


Kerkdiensten volgen via het internet

Vanuit Wesepe kan er ook gekeken of geluisterd  worden naar kerkdiensten in bijv. Olst, Wijhe of Raalte of elke andere gemeente die aangesloten is bij Kerkdienstgemist.nl:


 
lees meer »
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 10:00 uur
Inzameling:  Kerkbeheer en Diaconie.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig  GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!
meer details

Klein Sallandse Zondag en Kindernevendienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 10:00 uur
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig  GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-05-2021 om 10:00 uur
Inzameling:  Kerkbeheer en Diaconie: KIA Jongerendiaconaat.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig  GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!
meer details

 
Einde lockdown !!!!!

N.a.v. de persconferentie van 20-april is er binnen Klein-Salland besloten om vanaf 
zondag 2 mei
onze kerken
weer open te stellen voor kerkdiensten!!! 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Olst 
Zondag 16 mei; klik
hier

PG Wijhe  
Zondag 16 mei; klik
hier

PG Raalte  
Zondag 16 mei; klik
hier


 
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.