PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Protestantse Gemeente Wesepe

Het unieke kerkje uit de 14e eeuw
Protestantse Gemeente Wesepe


"WESEPE"

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Op onze site vindt U allerlei informatie over onze kerk en activiteiten.


Het pittoreske Wesepe is een kerkdorp in de gemeente Olst Wijhe gelegen tussen Deventer en Raalte.  Het letterlijke en figuurlijke middelpunt van Wesepe is het unieke kerkje uit de veertiende eeuw, de Nicolaaskerk aan de Kreikenlaan. 

De Protestantse gemeente bestaat uit ongeveer 800 leden.

Privacyverklaring PK Wesepe

 
Spelletjesmiddag 10-juni Spelletjesmiddag 10-juni

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE

"De Brouwershof"


Beste mensen,

Helaas kan de spelletjesmiddag van 10 juni ook niet doorgaan. Het valt niet mee om anderhalve meter uit elkaar te kaarten of te rummicubben. Hopelijk kunnen we deze middag in september weer hervatten. U hoort nog van ons.

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny


 
 
Kerkbeheer

Kerkbeheer

Jaarrekening 2019

De conceptjaarrekening over het jaar 2019 ligt ter inzage in week 24 (8 t/m 12 juni) op het adres Kikkerspad 9 in Wesepe.
Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Evert van den Broek (06 23340539) voor een afspraak.Orgel restauratie
 
De orgelrestauratie is formeel opgeleverd maar er volgt nog een onderzoek naar het schilderwerk van de buitenkant. Dit kan mogelijk nog weer een vervolgpost worden.

 
 
Stand van zaken i.v.m. het coronavirus

Een lege kerk op zondag......
Stand van zaken i.v.m. het coronavirus


Het Coronavirus 
 

Via onze site houden we U op de hoogte van de stand van zaken rondom het coronavirus en de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.


Kerkdiensten:
De vier Sallandse Protestantse gemeenten Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe, volgen het advies van de landelijke Protestantse Kerk om kerkdiensten geen doorgang te laten vinden, ter voorkoming van verdergaande verspreiding van het coronavirus. 
De kerkdiensten in Wesepe zullen om deze reden tot 1 juli niet worden gehouden.

Op dit moment wordt er onderzocht hoe er weer kerkdiensten vanaf 1 juli gehouden kunnen worden in onze kerk. Dit natuurlijk conform de richtlijnen van het RIVM.
 

Vanaf 10 mei zullen behalve de kerkdiensten vanuit Wijhe en Raalte ook de kerkdiensten vanuit Olst via internet worden uitgezonden.
Er worden dan gezamenlijke diensten gehouden voor Olst én Wesepe.
Via kerkdienstgemist kunt U deze diensten rechtstreeks of op een later tijdstip volgen
.

Voor onze kerkradio luisteraars wordt een opname van deze dienst op woensdagavond om 20:00 uur afgespeeld. Dus direct na het gebedsuurtje.

De kerkdiensten vinden plaats zonder kerkgangers, maar wel met een bescheiden groep van mensen, die de dienst ondersteunen en vanzelfsprekend wel met een voorganger en kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over deze diensten verwijzen we U naar de website van de desbetreffende kerk.
Een rechtstreekse link  naar deze site’s vindt U in de rechterkolom.
Hier vindt  U ook een link om de laatste dienst via kerkdienstgemist direct te bekijken.

Een korte handleiding voor het gebruik van Kerkdienstgemist vindt U in het artikel Kerkdiensten volgen via internet op onze homepagina.

De komende zondagen verzorgt ds. René de Reuver, scriba van de landelijke PKN, een meditatie die te volgen is via de EO op NPO 2 vanaf 9.20 uur. 

Ook RTV Oost zendt regelmatig op zondagmorgen 10:00 uur een kerkdienst uit vanuit één van de kerken uit onze provincie. 


Kerk open:  "UUR VAN GEBED"
In deze moeilijke tijden heeft de landelijke PKN het inititatief genomen om een uur van gebed te organiseren in haar kerken.
In Wesepe is onze kerk op elke woensdag tot 1 juli open van 19:00 tot 20:00 uur voor een ieder die er behoefte aan heeft om even in de kerk te zijn.
Er is gelegenheid om een kaarsje te branden, voor een gebed of even een moment van stilte en bezinning.
U mag de kerk in dat uur betreden en verlaten wanneer u wilt.
Tussendoor zal het orgel worden bespeeld met zachte passende muziek.
 


Bezoekwerk:
Er is besloten dat er de komende weken ook geen pastoraal bezoekwerk zal plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met dh. Gerrit Visscher: 0572-381823.
We hopen hiermee bij te dragen aan het voorkomen van een verdergaande verspreiding van het coronavirus en zo ook de ouderen en kwetsbaren in onze gemeente te beschermen.

 
 
Lied Geest van Hierboven Lied Geest van Hierboven
Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op WegBekijk hier een speciale uitvoering van Geest van Hierboven.
Met hart en ziel Pinksterviering 2019!
 
Bericht vanuit de diaconie

Bericht vanuit de diaconie

Met dit schrijven wil ik een boodschap brengen vanuit de Diaconie voor alle gemeenteleden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de inspanningen die de Diaconie probeert te leveren in deze crisistijd.
De Diaconie staat voor dienstbaarheid en stelt zich open voor kerk, gemeente, de samenleving, maar we kijken ook verder en over de grenzen heen.
Nu we geconfronteerd worden met een ongekende ramp van een hele grote omvang, heeft de Diaconie als eerste daad € 500 naar het Rode Kruis overgeboekt.


 
lees meer »
 
Lied 1005: Petra Berger

Lied 1005: Petra Berger

Lied 1005 gezongen door Petra Berger:

Longing for light

Klik hier om het lied te bekijken.


Het lied is een smeekgebed voor een eerlijker en betere wereld. Het is geschreven in de ‘wij’-vorm. De zangers (‘wij’) verlangen naar licht, terwijl we in het duister verkeren, verlangen naar waarheid, vrede (Nederlands: ‘rust’), hoop, een schuilplaats en warmte, terwijl we ons in de situatie van het omgekeerde bevinden.
 
Wat een mooie boodschap eigenlijk in deze coronatijd waarin we allemaal ‘op elkaar moeten letten’.

 
lees meer »
 
Gebed Gebed

U hebt ons aan elkaar gegeven

Goede God,
U hebt ons aan elkaar gegeven
om elkaar te troosten en te bemoedigen,
om te steunen en te dragen,
om met elkaar te delen van onze rijkdom.
Geef dat wij dit
in deze onzekere tijden
niet vergeten.
Dat wij ontdekken mogen
hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.
Tegelijkertijd bidden wij:
help ons om elkaar vast te houden
om elkaar te helpen
en er te zijn voor elkaar.
Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen,
dat we niet ons eigenbelang,
de hebzucht
de boventoon gaat voeren.
Dat wij niet vergeten
dat we alleen met elkaar
deze wereldwijde crisis aankunnen.
Dat wij weten,
dat U bij ons bent,
ons draagt,
in goede tijden en in tijden van tegenspoed.

Amen.

Guus Fröberg


Voor meer gebeden klik op onderstaande link:
Gebeden in deze tijd van Corona

 
 
Oud papieractie

Oud papieractie

Inzameling oud papier hervat!!

Op zaterdagmorgen 30 mei  is er weer de mogelijkheid om oud papier en karton in te leveren. Door de coronacrisis is er in maart en april geen inzameling geweest.
Vanwege de verwachte hoeveelheid papier is er besloten om 2 extra containers beschikbaar te stellen op 2 verschillende inzamelplaatsen. Zoals gewoonlijk staan er 2 containers bij de fam. Niemeijer aan de Ds. E. Kreikenlaan 10. Tevens staan er deze keer 2 containers op de parkeerplaats bij  Carrosseriebouw Jansen aan de Eikenweg 13. Op deze manier hopen we de hoeveelheid papier en karton beter te kunnen verdelen.
Houd U a.u.b. de RIVM regels in acht; dus ook de 1,5 meter afstand houden. Wilt U tevens de instructies van onze vrijwilligers opvolgen om alles op een veilige en gezonde manier af te handelen.

Indien U niet in staat bent uw oud papier zelf weg te brengen, belt U dan met Erna Albers (531103) en het wordt bij U opgehaald.


 
 
75 Jaar Vrijheid

75 Jaar Vrijheid

11 april  1945-2020

Ondanks dat Corona ons dagelijks bezig houdt is er meer om bij stil te staan.
Het is op 11-april-2020  75 jaar geleden dat Wesepe bevrijd werd door de Canadezen.

Helaas werd in de nacht van 10 op 11 april 1945, één dag voor de bevrijding van Wesepe,  de uit 1837 stammende beltmolen van de fa. Dieperink in opdracht van de bezetters in brand gestoken.
Vanwege alle Corona maatregelen kunnen we onze vrijheid nu niet uitbundig vieren. Zoals de onthulling van een Oorlogsmonumentje nabij onze kerk.
Toch is het goed om ook nu bij onze vrijheid stil te staan.

In het kerkelijk archief staat een brief van Dominee Miskotte over de dag dat Wesepe bevrijd werd.
Hier een kort stukje uit deze brief:

Woensdag 11 april 1945
Meester Bos meldde mij zéér vroeg (half zes ‘s ochtends) aan huis dat het dorp bevrijd was.
De Canadezen stonden bij (die nacht afgebrande) molen van Dieperink. Ik erheen.
We hadden een angstige nacht in de kelder doorgebracht.
Nadat in de vooravond (10 april dus) steeds groepjes Duitse soldaten langs de pastorie richting Raalterweg trokken.
Ook de Duitsers die nog in ons huis bivakkeerden, trokken tegen de schemer weg.


Uit het kerkelijk archief van de Protestantse Gemeente Wesepe  ( in bewaring bij het Historisch Centrum Overijssel).

De gehele brief kunt u vinden op de site van het Weseper Erfgoed.

Ook de Stentor heeft aandacht besteed aan de bevrijding van de dorpen in Salland: deel 5 en deel 6.

 
 
Lied 462: Syb van der Ploeg

Lied 462: Syb van der Ploeg

Lied 462 gezongen door Syb van der Ploeg en geschreven door Henk Jongerius

'Zal er ooit een dag van vrede....

Om deze mooie uitvoering van Lied 462 te bekijken klik hier


In deze moeilijke Coranatijd spreekt dit lied in het bijzonder aan, omdat we verlangen naar een wereld waar weer bevrijding zal zijn voor iedereen in de samenleving die dat nu niet ervaart. En tegelijkertijd moeten we niet vergeten goed om ons heen en in onszelf te blijven kijken naar wat er gebeurt. Want juist in deze tijd van gedwongen rust en bezinning doen zich verrassende momenten voor dat we dichter bij onszelf en bij de bron van ons geloof komen. Het lied roept vooral op om niet te somberen in deze tijd en niet wanhopig te zijn. Licht breekt al aan. Kijk maar goed.

 

 
Houd moed heb lief

Houd moed heb lief

Deze vlag wappert vanaf Witte Donderdag bij de Klein Sallandse kerken.
Het idee komt uit Heerenveen en de woorden   uit 1 Kor.13: 7 liggen als basis onder de tekst:
’Door de liefde verdraag je wat er met je gebeurt en blijf je geloven, vertrouwen en volhouden'


Het zou mooi zijn als u deze flyer thuis op het raam hangt om zo elkaar te bemoedigen.
U kunt de flyer zelf printen:  flyer

 
 
Onderscheiding

Koninklijke onderscheiding
Onderscheiding

Afgelopen vrijdag 24-april ontving  ons kerkraadslid Jo Jansen een telefoontje van de burgemeester van de gemeente Olst-Wijhe; Ton Strien.
De burgemeester mocht Jo het heuglijke feit meedelen dat het Zijne Majesteit behaagd had hem te ridderen in de Orde van Oranje-Nassau.
Voor Jo kwam deze koninklijke onderscheiding als een volkomen verrassing; “dit had ik echt niet verwacht”.


De officiële uitreiking zal op een later tijdstip dit jaar plaatsvinden.
In de periode van 1976-1988 is Jo kerkvoogd geweest in onze Protestantse Gemeente Wesepe. Sinds 2015 is hij hier wederom erg actief ; nu als penningmeester in het college van Ouderlingen-Kerkrentmeesters.
Hiernaast is Jo ook zeer actief als vrijwilliger in ons dorp.  Hij zet zich o.a. ook in voor  Sportclub Wesepe, Bridgeclub Wesepe en Stichting Zalencentrum Wesepe.

Jo, van harte gefeliciteerd.

 
 
Huub Oosterhuis Lied 601

Huub Oosterhuis Lied 601

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Lied uitgevoerd door Leoni Jansen  met tekst van Huub Oosterhuis.

Klik hier om naar YouTube te gaan.

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ is een lied uit 1978. Oorspronkelijk schreef Huub Oosterhuis het op de melodie van psalm 118, maar het werd pas echt populair op de melodie van Antoine Oomen. . In die vorm kwam het eerst in Gezangen voor Liturgie (1983) terecht en later in het Liedboek (lied 601). De titel ‘Lied aan het licht’ (dus niet over of van het licht!), kreeg het pas later.

Actueel lied in coronatijd
 

Een goede tekst toont zijn kwaliteit door in nieuwe omstandigheden weer nieuwe betekenissen op te roepen. Tijdens deze coronacrisis, waarin we zo op elkaar aangewezen zijn, springen de volgende regels van het lied eruit:
 
lees meer »
 
Lied 1003 Lied 1003

"Stil is de straat  -  in  Coronatijd"

Klik op een link en kijk en luister op YouTube naar Lied 1003 in een aangepaste "Coronaversie" met extra coupletten.


Lied 1003 Corona piano
Lied 1003 Corona combo
 
Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienstgemist.nl


Kerkdiensten volgen via het internet

Vanuit Wesepe kan er ook gekeken of geluisterd  worden naar kerkdiensten in bijv. Wijhe of Raalte of elke andere gemeente die aangesloten is bij Kerkdienstgemist.nl:


 
lees meer »
 
Oorlogsmonumentje

Oorlogsmonumentje

Wesepe krijgt een oorlogsherinnering

Onder deze kop vonden de Wesepenaren een artikel in de dorpskrant van 25 maart. De tekst hiervoor moest worden ingeleverd voor de Coronacrisis waardoor het allemaal een andere wending heeft gekregen. Maar het klopt wel: Er komt een oorlogsmonumentje dat door de Protestantse Gemeente wordt aangeboden aan de Weseper bevolking.
Maar helaas kan het niet worden onthuld op de dag die daarvoor gepland was namelijk Eerste Paasdag 12 april. Die dag was gekozen omdat Wesepe op 11 april werd bevrijd. Het zal op een later tijdstip worden onthuld, hopelijk door Dina Muskee en Arend Jalink, die beiden enthousiast hun medewerking hebben toegezegd
.
lees meer »
 
Nestkastjes

Nestkastjes

Nestkastjes kerkhof

Vorig jaar werden ook wij op het kerkhof verrast door de eikenprocessierups. In een aantal eiken bevonden zich nesten van deze vervelende rups. Bestrijding was echter geen optie meer.


Dit jaar hebben we gekozen voor een milieuvriendelijke oplossing zoals die ook op vele andere plaatsen in ons land toegepast wordt.
De koolmees is bij uitstek een natuurlijke vijand van de processierups. Deze vogels voeren grote aantallen rupsen aan hun jongen.
Door het ophangen van 5 speciale koolmees nestkastjes hopen we de overlast van deze rupsen te bestrijden.
Eén van onze vrijwilligers, Bé Noordkamp, heeft deze kastjes zelf gemaakt en ook nog eens zelf opgehangen.  Verdeeld over het kerkhof hangen deze kastjes nu in verschillende eiken.

Bé, namens de Kerkrentmeesters heel erg bedankt.


 
 
Gezocht: iemand voor de schoonmaak Gezocht: iemand voor de schoonmaak

Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. Wij zijn nu op zoek naar een vervangster. Het gaat om ongeveer twee uur in de week en er staat een vergoeding tegenover.
Voor inlichtingen: Betsie ten Have  0570-531237.
 
 
 

Kerk open
datum en tijdstip 03-06-2020 om 19:00
De kerk is geopend van 19:00 tot 20:00 uur voor een ieder die er behoefte aan heeft even in de kerk te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een gebed in deze moeilijke tijd.meer details

Oecumenische Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 07-06-2020 om 9:30
Vanwege het Coronavirus is er een gezamenlijke internet kerkdienst vanuit Olst. Muziek en zang komt van een deel van het koor Ardente uit Boskamp.meer details

Kerk open
datum en tijdstip 10-06-2020 om 19:00
De kerk is geopend van 19:00 tot 20:00 uur voor een ieder die er behoefte aan heeft even in de kerk te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een gebed in deze moeilijke tijd.meer details

 
Kerkdienstgemist

Kerkdienst  van Klein-Salland bekijken?


Gezamenlijke Pinksterdienst van Klein-Salland vanuit Wijhe van zondag 31-mei;   klik hier

Helaas zijn er in het begin technische problemen met het geluid geweest. Na een half uurtje waren deze opgelost. 
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Gezocht; iemand voor de schoonmaak
Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. meer
 
Kerkbalans 2020
Dit jaar is de actie Kerkbalans gestart op zaterdag 18 januari. Om 13:00 uur hebben op heel veel plaatsen meer
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.