PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Protestantse Gemeente Wesepe

Het unieke kerkje uit de 14e eeuw
Protestantse Gemeente Wesepe


"WESEPE"

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Op onze site vindt U allerlei informatie over onze kerk en activiteiten.


Het pittoreske Wesepe is een kerkdorp in de gemeente Olst Wijhe gelegen tussen Deventer en Raalte.  Het letterlijke en figuurlijke middelpunt van Wesepe is het unieke kerkje uit de veertiende eeuw, de Nicolaaskerk aan de Kreikenlaan. 

De Protestantse gemeente bestaat uit ongeveer 800 leden.

Privacyverklaring PK Wesepe

 
Lied 1003 Lied 1003

"Stil is de straat overal - in Coronatijd"

Klik op de link en luister naar Lied 1003 in een aangepaste "Coronaversie" met extra coupletten.


Lied 1003 Corona
 
Stand van zaken i.v.m. het coronavirus

Stand van zaken i.v.m. het coronavirusHet Coronavirus 
 

Via onze site houden we U op de hoogte van de stand van zaken rondom het coronavirus en de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente


Kerkdiensten:
De vier Sallandse Protestantse gemeenten Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe, volgen het advies van de landelijke Protestantse Kerk om kerkdiensten geen doorgang te laten vinden, ter voorkoming van verdergaande verspreiding van het coronavirus. 
De kerkdiensten in Wesepe zullen om deze reden tot 1 juni niet worden gehouden.
 

Op  zondag 5-april  organiseren zowel de PG Wijhe als de PG Raalte een aangepaste dienst zonder kerkgangers. Alleen met een bescheiden groep van mensen die deze dienst ondersteunen.
Kijkt U voor meer informatie op de de website's van de desbetreffende kerk:
PKN Wijhe of PKN Raalte 

Beide diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Een korte handleiding vindt U in het artikel Kerkdiensten beluisteren via internet op onze homepagina.


De komende zondagen verzorgt ds. René de Reuver, scriba van de landelijke PKN, een meditatie die te volgen is via de EO op NPO 2 vanaf 9.20 uur. 

Ook RTV Oost zendt regelmatig op zondagmorgen 10:00 uur een kerkdienst uit vanuit één van de kerken uit onze provincie. 


Kerk open:  "UUR VAN GEBED"
In deze moeilijke tijden heeft de landelijke PKN het inititatief genomen om een uur van gebed te organiseren in haar kerken.
In Wesepe is onze kerk op elke woensdag open van 19:00 tot 20:00 uur voor een ieder die er behoefte aan heeft om even in de kerk te zijn.
U mag de kerk in dat uur betreden en verlaten wanneer u wilt. Het uurtje begint met een kwartier klokluiden en telkens om half acht zal de predikant of ouderling een gebed uitspreken voor de mensen die op dat moment in de kerk zijn en voor de luisteraars van de kerkradio.
Tussendoor zal het orgel worden bespeeld met zachte passende muziek


Luiden van de klokken
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, luiden een groot aantal kerken in Nederland iedere woensdagen  de kerkklokken.
Ook onze kerk zal haar klokken luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Daarmee roepen de kerk op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen


Bezoekwerk:
Er is besloten dat er de komende weken ook geen pastoraal bezoekwerk zal plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met dh. Gerrit Visscher: 0572-381823.
We hopen hiermee bij te dragen aan het voorkomen van een verdergaande verspreiding van het coronavirus en zo ook de ouderen en kwetsbaren in onze gemeente te beschermen.

 
 
Gebed Gebed

Geef me rust en vertrouwen

God,
geef me rust en vertrouwen,
opdat ik me niet mee laat slepen
door angst en paniek.
Geef me wijsheid,
opdat ik het goede doe
en het dwaze laat.
En geef me liefde,
opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens
en bereid ben te helpen waar nodig.


Irene van der Meulen

Voor meer gebeden klik op onderstaande link:
Gebeden in deze tijd van Corona

 
 
Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienstgemist.nl


Kerkdiensten beluisteren via het internet

Vanuit Wesepe kan er ook gekeken of geluisterd  worden naar kerkdiensten in bijv. Wijhe of Raalte of elke andere gemeente die aangesloten is bij Kerkdienstgemist.nl:


 
lees meer »
 
Oorlogsmonumentje

Oorlogsmonumentje

Wesepe krijgt een oorlogsherinnering

Onder deze kop vonden de Wesepenaren een artikel in de dorpskrant van 25 maart. De tekst hiervoor moest worden ingeleverd voor de Coronacrisis waardoor het allemaal een andere wending heeft gekregen. Maar het klopt wel: Er komt een oorlogsmonumentje dat door de Protestantse Gemeente wordt aangeboden aan de Weseper bevolking.
Maar helaas kan het niet worden onthuld op de dag die daarvoor gepland was namelijk Eerste Paasdag 12 april. Die dag was gekozen omdat Wesepe op 11 april werd bevrijd. Het zal op een later tijdstip worden onthuld, hopelijk door Dina Muskee en Arend Jalink, die beiden enthousiast hun medewerking hebben toegezegd
.
lees meer »
 
Nestkastjes

Nestkastjes

Nestkastjes kerkhof

Vorig jaar werden ook wij op het kerkhof verrast door de eikenprocessierups. In een aantal eiken bevonden zich nesten van deze vervelende rups. Bestrijding was echter geen optie meer.


Dit jaar hebben we gekozen voor een milieuvriendelijke oplossing zoals die ook op vele andere plaatsen in ons land toegepast wordt.
De koolmees is bij uitstek een natuurlijke vijand van de processierups. Deze vogels voeren grote aantallen rupsen aan hun jongen.
Door het ophangen van 5 speciale koolmees nestkastjes hopen we de overlast van deze rupsen te bestrijden.
Eén van onze vrijwilligers, Bé Noordkamp, heeft deze kastjes zelf gemaakt en ook nog eens zelf opgehangen.  Verdeeld over het kerkhof hangen deze kastjes nu in verschillende eiken.

Bé, namens de Kerkrentmeesters heel erg bedankt.


 
 
Restauratie Kerkorgel

Restauratie Kerkorgel

"Restauratie Kerkorgel"

Zoals u wellicht wel gemerkt hebt, werd op maandag 3 februari het orgel uit elkaar gehaald voor een grote onderhoudsbeurt. Veel orgelpijpen werden zolang opgeslagen onder de toren, maar meerdere kisten vol orgelpijpen werden ook afgevoerd naar de werkplaats van de firma Reil, om daar gereviseerd en hersteld te worden
lees meer »
 
Einde Nicolaasconcerten

Einde Nicolaasconcerten
Einde Nicolaasconcerten

Het bestuur van De Nicolaas Concerten in Wesepe heeft besloten dat het seizoen 2019–2020 haar laatste seizoen zal zijn.

Met veel plezier en genoegen kijken we terug op de afgelopen jaren waarin we vanaf 2012 jonge, veelbelovende artiesten een podium hebben gegeven.
De prachtige eeuwenoude Nicolaaskerk met haar unieke akoestiek bleek een geweldige locatie voor onze musici, maar ook voor de vele muziekliefhebbers die we hebben mogen verwelkomen.
lees meer »
 
Kerkbalans 2020 Kerkbalans 2020Dit jaar is de actie Kerkbalans gestart op zaterdag 18 januari. Om 13:00 uur hebben op heel veel plaatsen in het hele land de kerkklokken geluid.
Ook Wesepe deed mee aan deze inluidactie.
Eén klok werd geluid worden door de
Wesepenaar van het jaar Jo Jansen. Hij is niet alleen Wesepenaar van het jaar, maar tevens penningmeester van de kerkrentmeesters!
Gerrit Visscher, de voorzitter van de kerkenraad, luidde de andere klok.
Direct na het luiden ontvingen de lopers de enveloppen met Kerkbalanspapieren.

 
lees meer »
 
Oud papieractie

Oud papieractie

Oud papieractie afgelast!

De oud papieractie van a.s. zaterdag 28 maart gaat niet door!
Omdat we de vrijwilligers en de inwoners van Wesepe niet willen blootstellen aan het coronavirus is er besloten de oud papieractie van a.s. zaterdag 28 maart af te blazen.

 
 
Dialectdienst 22 maart 2020 Wieje

Dialectdienst 22 maart 2020 Wieje

De Dialectdienst van 22 maart 2020 in de Nicolaaskärke in Wieje gaat helaas niet door vanwege het Coronavirus.
Deze dienst wordt verplaatst naar het najaar van 2020.


 
lees meer »
 
Oosterhuis dienst 9-feb-2020

Oosterhuis koor
Oosterhuis dienst 9-feb-2020

“Oosterhuis” zangdienst.

Zondag 9 februari was er weer de traditionele “Oosterhuis”  zangdienst in onze kerk. De storm trotserend hadden toch velen besloten deze speciale zangdienst te gaan bezoeken. Spijt  van deze beslissing zullen ze niet hebben gehad.  Het was een hele mooie en fijne dienst!
Door de storm kon Drs Kees Kok niet komen, zijn teksten werden voorgelezen door Gerrit Visscher.
lees meer »
 
Gezocht: iemand voor de schoonmaak Gezocht: iemand voor de schoonmaak

Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. Wij zijn nu op zoek naar een vervangster. Het gaat om ongeveer twee uur in de week en er staat een vergoeding tegenover.
Voor inlichtingen: Betsie ten Have  0570-531237.
 
 
 

GEEN KERKDIENST !!
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
Vanwege het Coronavirus zal de kerkdienst NIET doorgaan.meer details

GEEN KERKDIENST !!
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Vanwege het Coronavirus zal de kerkdienst NIET doorgaan.meer details

GEEN KERKDIENST !!
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Vanwege het Coronavirus zal de kerkdienst NIET doorgaan.meer details

 
Webmaster
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Gezocht; iemand voor de schoonmaak
Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. meer
 
Oudejaarscollecte

Afgelopen woensdag 8-jan hebben de lopers de enveloppen van de oudejaarscollecte weer ingeleverd. meer
 
Kerkbalans 2020
Dit jaar is de actie Kerkbalans gestart op zaterdag 18 januari. Om 13:00 uur hebben op heel veel plaatsen meer
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.