PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Protestantse Gemeente Wesepe

Het unieke kerkje uit de 14e eeuw
Protestantse Gemeente Wesepe


"WESEPE"

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Op onze site vindt U allerlei informatie over onze kerk en activiteiten.


Het pittoreske Wesepe is een kerkdorp in de gemeente Olst Wijhe gelegen tussen Deventer en Raalte.  Het letterlijke en figuurlijke middelpunt van Wesepe is het unieke kerkje uit de veertiende eeuw, de Nicolaaskerk aan de Kreikenlaan. 

De Protestantse gemeente bestaat uit ongeveer 800 leden.

Privacyverklaring PK Wesepe

 
Kerk open tijdens lock-down

Kerk open tijdens lock-down

Kerk opent haar deuren.

Tijdens de lock-down is onze kerk elke woensdagochtend een uurtje open. U kunt dan terecht in de kerk om een kaarsje te branden of voor een gebed.
De kerk is geopend van 10:00 tot 11:00 uur.


" Houd moed, heb lief "
 
Paasgroet 2021 Paasgroet 2021


De kerkenraad wenst u allen Gezegende Paasdagen toe.
 
 
Ouderensoos

Ouderensoos

Ouderensoos

Beste senioren uit Wesepe e.o.,
Het is al weer een poosje geleden dat u iets van ons hebt gehoord. Misschien heeft u ondertussen al een vaccinatie gehad…?
Hopelijk geeft dat voor de komende maanden weer wat meer “lucht”, afwachten maar…
Zoals u waarschijnlijk wel had verwacht, gaat ons meireisje evenals vorig jaar niet door. Deze hebben we bij de TCR kunnen verzetten naar woensdag 18 mei 2022!
Landgoed Kaamps in Ootmarsum is wederom geboekt.

Als we inderdaad wat minder beperkingen krijgen hebben we voor u een verrassing in petto.
We hopen dan weer van start te gaan met iets leuks op woensdag 18 augustus a.s.
Dus noteer die datum alvast. U hoort t.z.t. hier meer over.

We wensen iedereen hele fijne Paasdagen toe, en blijf gezond !
Hartelijke groeten aan jullie allen van,
Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna.

 
 
Stand van zaken i.v.m. het coronavirus

Nog steeds een lege kerk ........
Stand van zaken i.v.m. het coronavirus
VANAF 15 DECEMBER   GEEN  EREDIENSTEN IN WESEPE !!!
 
NOG GEEN BEZOEKWERK !!!


Via onze site houden we U op de hoogte van de stand van zaken rondom het coronavirus en de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.Helaas nog GEEN erediensten in onze kerk !! 


De vier Protestantse Kerken van Klein Salland (Olst, Raalte, Wesepe, Wijhe) zien het als hun verantwoordelijkheid om maximaal bij te dragen aan het terugdringen van het aantal corona besmettingen. Daarom hebben ze, naar aanleiding van het besluit van de regering over te gaan tot een (verlengde) lockdown tot en met 20-april, besloten om gedurende deze periode alle diensten online te houden.
Voor uitvaartdiensten wordt, indien gewenst, binnen de richtlijnen van het RIVM een uitzondering gemaakt. Dit in nauwe afstemming met de betreffende uitvaartleider.

De vier kerken hebben intussen al de nodige ervaring opgedaan met online diensten en hebben geconstateerd dat daar door velen dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Zo blijven we in verbinding.PG Wesepe:
Vanaf zondag 20 december zullen wij voorlopig samen met de PG Olst online diensten vanuit de kerk in Olst uitzenden. Hierin worden ook de mededelingen betreffende Wesepe gedaan.
Via kerkdienstgemist.nl kunt U deze diensten bekijken.
Ook zullen onze luisteraars van de kerkradio deze dienst gewoon thuis kunnen volgen.


N.a.v. de persconferentie van 23-maart is er binnen Klein-Salland besloten om de kerkdiensten nog niet open te stellen voor gemeenteleden!!!We hopen dat we vanaf  zondag 25-april  weer kerkdiensten met bezoekers in Wesepe mogen houden.
Dit is natuurlijk mede afhankelijk van de op dat moment geldende corona regels.


 
Mocht er meer informatie zijn zullen wij via deze site U hierover inlichten.
 


Bezoekwerk:
Er is besloten dat er de komende periode ook nog geen pastoraal bezoekwerk zal plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met dhr. Gerrit Visscher: 0572-381823 of
06-20753695 .We hopen hiermee bij te dragen aan het voorkomen van een verdergaande verspreiding van het coronavirus en zo ook de ouderen en kwetsbaren in onze gemeente te beschermen." Houd moed, heb lief "
 
 
Van onze jeugdwerker: pasen 2021

Van onze jeugdwerker: pasen 2021

Beste ouders en kinderen en jongeren,

De lente is begonnen. Vogels zijn druk bezig met nestjes maken. Bomen en struiken doen hun best om weer tot leven te komen en groene bladeren te krijgen. Het is bijna de eerste zondag na volle maan na het begin van de lente.
Ja, ik bedoel Pasen, het belangrijkste feest van de Christenen. Jezus is gekruisigd, Jezus is dood… Maar dat is niet het einde! Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood. Dat mag gevierd worden!
Een gezamenlijke Paasviering op school of in de kerk kan dit jaar helaas niet. Dat neemt niet weg dat Pasen wel gevierd kan worden. Op een andere manier. Anders dan anders. Hoe vieren jullie het dit jaar? Alleen met je gezin? Via de tv, of het internet een paasdienst volgen? Met een paasverhaal uit de (kinder)bijbel? Of misschien wel beeldbellen om samen met anderen Pasen te vieren? Eieren versieren? Een lekker paasontbijt maken? Paaseitjes verstoppen (en daarna natuurlijk lekker opeten)? Toch even naar je ouders, opa of oma of iemand anders toe, om ze fijne Pasen te wensen op 1,5 meter afstand?
Ik wens jullie fijne Paasdagen toe!
Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker (i.o.)

 
 
Bericht vanuit de diaconie

Bericht vanuit de diaconie

Opbrengst kaartjes en postzegels
Na geruime tijd (mede vanwege de coronamaatregelen) heb ik met enige trots op onze kerkgemeenschap weer heel veel kaartjes, postzegels, cartridges en een aantal mobieltjes weg mogen brengen naar een inzamelpunt in Doetinchem. Vanuit daar komt alles samen in Utrecht waar Kerk in actie en GZB (zendingswerk) jaarlijks een mooie opbrengst genereren voor goede doelen. In 2020 was de opbrengst 22.125 euro (16.191 via postzegels en ansichtkaarten, 5825 euro via mobieltjes en cartridges). 
Nog even op een rijtje: Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Lever alleen ansichtkaarten in. Welkom zijn ook geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck. 
Alvast weer erg bedankt,
Jacky van Tartwijk (06-31768816)Verkoop handwerkspullen
Helaas kan de traditionele verkoopmiddag van de handwerkgroep (HVD) in Wesepe met de huidige coronamaatregelen niet doorgaan. Echter de creatieve vrouwen hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten en de nodige welbekende Noorse sokken, dassen, sjaals, mutsen, truitjes, kussens enz. gebreid, geborduurd of gehaakt.
Er wordt nu wel een mogelijkheid geboden deze handwerkspullen - geschikt voor jong en oud - te kunnen kopen waarbij natuurlijk alle coronamaatregelen in acht worden genomen. Er kan namelijk gebeld worden met Riet Dieperink (0570-531305) of Riekie Morrenhof (0570-530324). Er kan dan een afspraak gemaakt worden om een bestelling te doen en deze af te komen halen.


De Diaconie in deze crisistijd.
Met dit schrijven wil ik een boodschap brengen vanuit de Diaconie voor alle gemeenteleden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de inspanningen die de Diaconie probeert te leveren in deze crisistijd.
De Diaconie staat voor dienstbaarheid en stelt zich open voor kerk, gemeente, de samenleving, maar we kijken ook verder en over de grenzen heen.
Nu we geconfronteerd worden met een ongekende ramp van een hele grote omvang, heeft de Diaconie als eerste daad € 500 naar het Rode Kruis overgeboekt.


 
lees meer »
 
Lied 527 uit het Liedboek Lied 527 uit het Liedboek

Uit uw hemel zonder grenzen

Sera Noa

 

Alsof God zomaar even langskwam, weer verdween en ondertussen een onuitwisbare indruk achterliet. Zo wordt Christus, zonder dat hij bij name wordt genoemd, in dit lied gepresenteerd. Als een vuur, als de wind, als een ster. Toch blijft het niet bij abstracte beelden: God kwam naar de aarde toe ‘met een naam en een gezicht’, als concreet en kwetsbaar mens. Voorzichtig, verkennend, tastend naar de mensen. De verbinding met deze mens is er niet alleen doordat God een medemens wordt, maar die wordt eens te meer uitgedrukt met het gebruik van de tweede persoon (‘Gij’) in het lied: er wordt niet óver God verteld, maar Hij wordt aangesproken, als in een gebed.

Toelichting op dit lied vindt U onder  lees meer.
lees meer »
 
Kerkbeheer

Kerkbeheer

Donatie van Harmonie

Zoals bekend heeft de Harmonie zich onlangs helaas moeten opheffen. Bij de laatste afhandelingen zijn ook de resterende gelden verdeeld over een aantal verenigingen.

Ook onze  Protestantse kerk werd verblijd met maar liefst twee mooie giften.
Eén voor het restauratiefonds en één voor het orgelfonds.
We zijn het bestuur van de Harmonie dankbaar voor deze giften.
De kerkrentmeestersOrgel restauratie
 
De orgelrestauratie is formeel opgeleverd maar er volgt nog een onderzoek naar het schilderwerk van de buitenkant. Dit kan mogelijk nog weer een vervolgpost worden.


Werkzaamheden gewelf van de kerk.

Na een inspectie vorig jaar bleek er op korte termijn herstel werkzaamheden uitgevoerd te moeten worden aan de de gewelven boven in de kerk.
Afgelopen weken is het bedrijf GB Geveltechniek uit Beltrum bezig geweest om scheuren   opnieuw te voegen. De "klus" is afgerond en kunnen we weer jaren vooruit.


 
 
Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021: het resultaat!

 De actie Kerkbalans 2021  is op maandag 1 februari afgesloten.

 
De start van de actie was op zaterdag 16 januari. Vanwege de beperkingen door de coronaregels werden we genoodzaakt om een andere procedure te volgen. Dat betekende dat het inluiden van de actie dit jaar helaas ook niet doorging.
De tassen met daarin de enveloppen werden op die dag bij de lopers thuis gebracht. In de 2 weken hierna hebben de lopers de enveloppen bezorgd en ook weer opgehaald. Met in acht neming van het speciale corona-protocol is dit zo veilig mogelijk gebeurd.
Op zaterdag 30 januari zijn de tassen weer opgehaald bij de lopers. Helaas kon dit jaar de zeer populaire bingo op de inleveravond ook niet doorgaan.

Afgelopen maandagmiddag 1 februari hebben de kerkrentmeesters alle toezeggingen geteld.
De opbrengst van de Kerkbalans gaf een (voorlopige) eindstand van: 


                                  € 49.186,-


Dit bedrag is € 1990,- meer dan vorig jaar.

Een heel mooi resultaat waar we als kerkrentmeesters iedereen dan ook heel erg dankbaar voor zijn.
De kerkrentmeesters voelen zich met dit mooie resultaat gesterkt en gesteund door de gemeente.

Een speciaal woord van dank gaat dit jaar uit naar onze lopers. Ondanks alle corona regels hebben zij er toch voor gezorgd dat de enveloppen bij iedereen bezorgd werden en zodoende de Kerkbalans 2021 met een mooi bedrag is afgesloten.
Als dank voor hun inzet hebben ze een kleine attentie ontvangen.

Kerkrentmeesters PG Wesepe


 
 
Corona tijd Corona tijd


We mogen elkaar niet aanraken,
maar we zullen elkaar NOOIT loslaten! 
 
Cantorij Lied 117d Cantorij Lied 117d

Enkele leden van de Cantorij zingen met begeleiding van Corinne voor U het Lied 117d: "Laudate omnes gentes",


 
 
Spelletjesmiddag Spelletjesmiddag

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE

"De Brouwershof"


 
Beste mensen,  

Ook de spelletjesmiddag van april kan weer niet doorgaan.
Jammer, maar helaas.
Zodra wij weer bij elkaar mogen komen zullen we dit vermelden in het Beukenblad en op deze website.
Wij wensen U veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Een hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
 
Gebed Gebed

Gebed in deze tijd van lockdown van scriba ds. René de Reuver

Gebed

Eeuwige God, 
U die woont en troont in Sion, 
hoorder van het gebed,
tot U komen wij
in stilte
niet goed wetend wat te bidden.
We zijn uit het veld geslagen 

niet in staat om bijeen te komen 
en uit volle borst U de lof te zingen. 
lees meer »
 
Lied: U geeft rust

Lied: U geeft rust

U geeft rust (door alles heen)

In deze onrustige tijden komen meer dan twintig verschillende kerken samen om het prachtige lied 'U geeft rust (door alles heen)’ te zingen.

Klik hier voor de video en de tekst.

 
 
Houd moed heb lief

Houd moed heb lief

Deze vlag wappert vanaf Witte Donderdag bij de Klein Sallandse kerken.
Het idee komt uit Heerenveen en de woorden   uit 1 Kor.13: 7 liggen als basis onder de tekst:
’Door de liefde verdraag je wat er met je gebeurt en blijf je geloven, vertrouwen en volhouden'


Het zou mooi zijn als u deze flyer thuis op het raam hangt om zo elkaar te bemoedigen.
U kunt de flyer zelf printen:  flyer

 
 
Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienstgemist.nl


Kerkdiensten volgen via het internet

Vanuit Wesepe kan er ook gekeken of geluisterd  worden naar kerkdiensten in bijv. Olst, Wijhe of Raalte of elke andere gemeente die aangesloten is bij Kerkdienstgemist.nl:


 
lees meer »
 
 
 

Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 11-04-2021 om 10:00 uur
Internetdienst PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst. Geen kerkdienst in de kerk te Wesepe.meer details

Kerk open
datum en tijdstip 14-04-2021 om 10:00 uur
De kerk  is open om een kaarsje te branden of voor een stil gebed. De kerk is geopend van 10:00 tot 11:00 uur. meer details

Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10:00 uur
Internetdienst PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst. Geen kerkdienst in de kerk te Wesepe.meer details

 
Lockdown verlengd!!

Vanaf 20 december geen erediensten meer in onze kerk in Wesepe. Wel zijn er vanaf die dag gezamenlijke online diensten van de PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst. 

N.a.v. de persconferentie van 23-maart is er binnen Klein-Salland besloten om de kerkdiensten nog steeds niet open te stellen voor gemeenteleden!!!

We hopen dat we, onder voorbehoud, vanaf  zondag 25-april  weer kerkdiensten met bezoekers in Wesepe mogen houden.
 
 
Kerkbalans 2021

Het tellen is voltooid!  Een heel mooi eindresultaat:
     € 49.186,-
 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?


Pasen 2021


Witte Donderdag 1 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

Goede Vrijdag 2 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

Paaswake zaterdag 3 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

Pasen zondag 4 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

 
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.