PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Protestantse Gemeente Wesepe

Het unieke kerkje uit de 14e eeuw
Protestantse Gemeente Wesepe


"WESEPE"

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Op onze site vindt U allerlei informatie over onze kerk en activiteiten.


Het pittoreske Wesepe is een kerkdorp in de gemeente Olst Wijhe gelegen tussen Deventer en Raalte.  Het letterlijke en figuurlijke middelpunt van Wesepe is het unieke kerkje uit de veertiende eeuw, de Nicolaaskerk aan de Kreikenlaan. 

De Protestantse gemeente bestaat uit ongeveer 600 leden.

Privacyverklaring PK Wesepe

 
Appelactie 2023

Appelactie 2023

Ook dit jaar gaan we als kerk van Wesepe weer de jaarlijkse appelactie organiseren. Die staat gepland op 29 en 30 september.
De zakken met appels worden gevuld met 3 kg heerlijke Elstar appels en 1 zak kost 5 euro. Dus houdt u bij het doen van de wekelijkse boodschappen hier a.u.b. rekening mee. We hopen ook dit jaar weer een groot aantal zakken te kunnen verkopen. Na aftrek van de kosten komt de opbrengst ten goede aan het onderhoud van ons mooie kerkgebouw.
Voor de inwoners van Heeten: u kunt appels bestellen bij Gerrit Visscher (06 20753695). En mocht u in Wesepe de appelventers gemist hebben, dan kunt u bellen naar Betsie ten Have (06 18820914).

We rekenen op uw medewerking!

De kerkrentmeesters.


 
 
Diaconie ouderen

Diaconie ouderen

Beste Senioren van Wesepe e.o.,

 
Op woensdag 4 oktober a.s. gaan we om 12.30 uur weer samen gezellig eten in het Wapen van Wesepe.
Het 3 -gangen diner incl. een drankje kost 20 euro.
Opgave en evt. afmelden tot de vrijdag ervoor
(29-september) bij Fineke tel: 532247.

Graag tot ziens bij het eten, het is altijd erg gezellig !!

Geen vervoer? Bel dan naar Hulpdienst Wesepe: 06-24 72 82 27 of  06-20 75 36 95

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna.
 

 
 
Kerkbalans 2024

Kerkbalans 2024De kerkrentmeesters zijn inmiddels begonnen met de voorbereiding voor de actie Kerkbalans 2024.Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of U uw toezegging voor 2023 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen, maar het zou kunnen zijn dat het aan uw aandacht ontsnapt is.

Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.

Het College van Kerkrentmeesters.
 
Spelletjesmiddag SpelletjesmiddagSTICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE

"De Brouwershof"Beste mensen,

Woensdag 11 oktober a.s. is er weer een spelletjesmiddag in de Brouwershof, aanvang half 3.
We maken er weer een gezellige middag van met leuke spelletjes en koffie/thee met iets lekkers.
U bent van harte welkom!


Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny
 
 
Startzondag 2023

Startzondag 2023


Op zondag 24 september was er de jaarlijkse startzondag waamee we het nieuwe kerkelijke seizoen ingeluid hebben.

Zoals gebruikelijk werd deze dienst niet in onze kerk gehouden.Elk jaar wordt er een lokatie uitgezocht ergens in onze gemeente.
Dit keer waren we te gast bij de familie Willemsen aan de Boxbergerweg 34 in Wesepe. Velen hadden de weg gevonden naar "Boxbergen".
Een schuur was omgetoverd tot een mooie en sfeervolle kerkzaal. Mede door de vele schitterende bloemstukken, gemaakt door onze bloemengroep, voelde het toch warm aan.
Voor hun gastvrijheid kregen Agnes en Gerard Willemsen een heerlijke "krentewegge" als dank aangeboden.

Voorganger in deze dienst was Rini van Dijkhuizen en de Cantorij verleende haar muzikale medewerking. Corinne Ovinge verzorgde op de piano de muzikale ondersteuning.
Na afloop was er weer de gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken. De kerkenraadsleden hadden hierbij voor iets lekkers gezorgd; zelf gebakken of zelf gekocht.

Hierna volgde een gemeente raadpleging vanuit de kerkenraad. De voorzitter Henk Jansen legde namens de kerkenraad de leden een aantal vragen voor omtrent onze toekomst als gemeente en over de invulling van de predikantvacature. Welke opties hebben we binnen de financiële ruimte van ons budget. Hierbij kwam de KleinSallandse samenwerking uiteraard ook aan de orde.
Binnenkort krijgt U van de voorzitter hierover meer informatie. Via onze website of het Beukenblad zult U op de hoogte gehouden worden.

De dienst is opgenomen door Jan Niemeyer en is terug te kijken via kerkdienstgemist.
Klik hier om rechtstreeks naar de dienst te gaan.

 
 
Klein Salland Meega zondag Klein Salland Meega zondag


“Klein Sallandse Meega-zondag”,  10 september
in de Dorpskerk  van Olst.

Als Klein Sallandse kerken gaan we samen op pad……
Zondag 10 september was om 10.00 uur een Gezinsdienst in de kerk van Olst.

U kunt het verslag van deze geslaagde dag, gemaakt door onze ouderling Cora Schensema, lezen door op hier te klikken.

De dienst werd uitgezonden via kerkdienstgemist van de PG Olst.
U kunt de dienst bekijken door hier te klikken.

 
 
Mantelzorgers Mantelzorgers

Ontmoetingsgroep mantelzorgers najaar 2023
We krijgen steeds meer te maken met dierbaren, die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Daardoor verandert je relatie, want mantelzorger zijn is niet hetzelfde als de vertrouwde gelijkwaardige relatie die je ooit had.
Bent u, ben jij mantelzorger van uw/jouw partner en zou je anderen willen ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren?
Wij organiseren, net als afgelopen voorjaar, een reeks van drie ochtenden:
Maandag 9 oktober            –in het Langhuus in Wijhe
Maandag 30 oktober          –in de Bastiaan in Olst
Maandag 13 november       –in de Hoeksteen in Boskamp.
We ontmoeten elkaar gedurende drie ochtenden, delen verhalen met elkaar én we delen onze zorgen, verdriet en hopelijk toch ook dankbaarheid met God in een moment van bezinning. Het delen van je verhaal met iemand, die jouw ervaringen herkent, maakt dat je je sterker en bemoedigd voelt. Daar doen we het voor. We sluiten af met een eenvoudige maaltijd.
De ochtend ziet er als volgt uit:
9.30-10.00 uur inloop met koffie/thee
10.00-11.30 uur gesprek, delen
11.30-12.00 uur bezinningsmoment in de kerk
12.00-13.00 uur eenvoudige maaltijd
We vragen u zich aan te melden
vóór maandag 2 oktober.
En we vragen u voor de eerste keer een foto van uzelf en één van uw partner mee te nemen. Hebt u geen vervoer of zijn er andere praktische bezwaren, neem dan contact op met één van ondergetekenden en we gaan kijken hoe we dit kunnen oplossen. En ook als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen.
Vanuit PG samenwerkingsverband Klein Salland en de parochies H. Lebuinus en H. Kruis,


Lonneke Gunnink, pastoraal werker parochies H. Lebuinus en H. Kruis, lonnekegunnink@parochieheiligkruis.nl of telefoon 038 - 452 7475
Els Hogenboom, ouderling-kerkrentmeester PKN Olst,
acehogenboom@kpnmail.nl of telefoon 0570 – 677 763
Dorien Koetsier, kerkelijk werker PG Wijhe,
dorien.koetsier@pgwijhe.nl of telefoon 06 – 2412 0655
Ans Krijt, ouderling-scriba PKN Wesepe,
scribapknwesepe@gmail.com of telefoon 06 - 247 28 227
Richard Slaar, predikant PKN Raalte
richardslaar@pknraalte.nl of telefoon 06 – 1590 6012

 
 
Kermisdienst 2023

Kermisdienst 2023

Zondag 20 augustus was er weer een speciale kermisdienst in de feesttent op het kermisterrein aan de Ds. E.  Kreikenlaan te Wesepe.

De voorgangers in deze oecumenische viering waren mevr. Godelieve Pieper en ds. Reinier Gosker. Een speciaal samengesteld koor met zangers uit Heeten en Wesepe zorgde tijdens de dienst voor de muzikale begeleiding.
Het beloofde weer een fijne dienst te worden voor jong en oud; de goede opkomst liet zien dat men hier ook vertrouwen in had.
Het thema van de dienst was: "Welke kant gaan we op?".
Op een papiertje aan een bad-eendje kon iedereen opschrijven wat men hoopte waar we in de toekomst naar toe denken te gaan?
De aanwezige kinderen mochten de opgehaalde eendjes via een glijbaan in het water laten glijden. Het was duidelijk te zien en te horen dat ze hier van genoten.
In de overdenking werd het thema samen besproken; er waren enkele treffende teksten opgeschreven over o.a. samen in vrede leven, leren luisteren naar elkaar, respect tonen en een verdraagzame wereld.

Als doel van de collecte was door de kermisdienst commissie gekozen voor: Project Madre Rosetta; een project voor kansloze meisjes in Maputo (Mozambique). Godelieve Pieper gaf tijdens de dienst een uitleg waar het project voor staat.

De dienst werd NIET rechtstreeks uitgezonden via Kerkdienstgemist maar er is wel een opname gemaakt.
Wilt U deze dienst terugkijken klik dan
hier!


 
 
Geen dienst op zondag 6-augustus!

Geen dienst op zondag 6-augustus!

Afgelopen zondag 6 augustus was er
geen dienst in onze kerk.
We waren die zondag uitgenodigd door de PG Wijhe om daar de kerkdienst te volgen.
Voorganger in de dienst was ds. Reinier Gosker; oud predikant in Wesepe.


De dienst terugkijken via Kerkdienstgemist?
Klik hier.

 
 
Lekenpreek 30 juli 2023

Lekenpreek 30 juli 2023

Lekenpreek 30 juli door Henk Willink
Vorig jaar heeft Henk Jansen het spits afgebeten voor de Lekenpreek in onze kerk in Wesepe.
Zondag 30 juli stond voor de tweede keer in de geschiedenis van onze Protestantse Gemeente de Lekenpreek op het programma. Aan Henk Willink werd gevraagd dit keer de Lekenpreek te presenteren. Graag voldeed hij aan dit verzoek.

In een goed gevulde kerk gaf Henk een mooie presentatie over zijn leven, zijn visie op het geloof, zijn interesse voor de bouwkunst (voor deze gelegenheid vooral geconcentreerd op de kerkelijke gebouwen), over projecten van kerkelijke organisaties (kerken en kloosters) en gaf hij suggesties voor de toekomst van kerkelijke gebouwen.

Henk Willink, geboren in Winterswijk, getrouwd met Wilma Eskes is vlak na zijn huwelijk verhuisd naar het buitengebied van Wesepe.
Velen kennen hem vanuit zijn maatschappelijke functies in het dorp, zoals voorzitter Zomerfeesten, bestuurslid Sportclub Wesepe en bestuurslid Plaatselijk Belang.

Ondanks dat hij gedoopt is in de Nederlands Hervormde kerk, de zondagsschool heeft bezocht en nog een jaar via catechisatie onderwezen is in de geloofsleer, is hij geen godsdienst praktiserend kerklid.
In zijn voordracht toonde Henk aan dat je op verschillende manieren een band kunt hebben met de kerk. In zijn geval vanuit respect voor gelovigen en zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de kerk.
Samen met zijn vrouw Wilma heeft hij vele reizen gemaakt over de gehele wereld. Daarbij hebben ze vele bezoeken gebracht aan oude en architectonische schitterende gebouwen gebracht. Ook vanwege zijn interesse in kunst heeft hij tijdens de reizen vele musea bezocht. De bezoekers konden genieten van de vele foto’s op het grote scherm in de kerk. De vele kerkgangers volgden aandachtig de presentatie.
Ook vertoonde hij foto’s vanuit zijn professionele carrière in het vastgoed van verschillende projectontwikkelingen in opdracht van kerkelijke organisaties.
Begeleid door mooie anekdotes kregen de aanwezigen een indruk hoe kerkelijke gebouwen (soms noodgedwongen) aangepast werden of een andere bestemming kregen.Hij besloot met zijn visie over de toekomst van onze mooie Nicolaaskerk in Wesepe. Hij benadrukte om samen (breed gedragen en niet alleen vanuit het kerkbestuur) te kijken naar de toekomst hoe we de kerk kunnen behouden voor het dorp; voor welke functie’s  we de kerk en de Beukenoot bijvoorbeeld kunnen inzetten.
Vanuit de kerkraad kan ik U zeggen dat wij hier al enige tijd mee bezig zijn. Volgt U hierbij het Beukenblad en de website!

Aan het einde van zijn lekenpreek bood Henk nog een prachtig cadeau aan voor de kerkraad: een boek met de titel “KERKGEBOUWEN”. En boek ter inspiratie voor de moeilijke opgave over de toekomst van ons kerkgebouw.

Henk, namens de kerkraad wil ik je hierbij heel hartelijk danken voor de zeer interessante lekenpreek en het schitterende boek. Uit de vele positieve reacties na afloop bleek wel dat het een zeer geslaagde ochtend was!

Dick Stegeman
CvK Protestantse Gemeente Wesepe

 
 
Historische Viering 16-juli Raalte 900 jaar Historische Viering 16-juli Raalte 900 jaarOp zondag 16 juli was er geen dienst in Wesepe. Vanuit Klein Salland waren we die zondag uitgenodigd om aan te sluiten bij de historische viering in Raalte ter gelegenheid van “900 jaar Raalte”.
Deze oecumenische viering werd gehouden in de RK Basiliek Kruisverheffing. Het was een eucharistieviering en was op de preek na geheel in het Latijn, met liederen van Gregoriaanse oorsprong.
De voorgangers van deze dienst waren Gauthier de Bekker, pastor van de Kruisverheffingskerk in Raalte en dominee Richard Slaar van de PG Raalte. Het Herenkoor van de Kruisverheffing verzorgden de zang van de liederen in het gregoriaans. Na de dienst volgde er een relikwie-processie onder begeleiding van een fanfare en met zang.


Ds. Richard Slaar tijdens de processie vanaf de Basiliek Kruisverheffing naar de Plaskerk.
© Tini Lunenberg


Bij de Plaskerk werd afgesloten met een oecumenisch gebed door dominee Slaar en een gezamenlijk lied.
Daarna was er de gelegenheid voor iedereen om een kop koffie of thee te drinken in en rondom het Annahuis.

Hieronder kunt U de opname's bekijken van de viering en de processie.

De viering:

 

De Processie:
 
 
Bangladesh: anders-dan-anders viering en benefiet diner 9-juli

Bangladesh: anders-dan-anders viering en benefiet diner 9-juli


Afgelopen zondag 9-juli was er om 15.00 uur een ‘anders dan anders-viering’.


Vanwege de tropische temperaturen was er gekozen om de viering in de "koele" kerk te laten plaats vinden.


Een viering met de kleine theatergroep Over Schapen Enzo. Ze maken sinds 2002 samen muziektheater, vol absurdistische scènes, ontroerende liedjes en interactie. Humor en boodschap, dat is wat ze brengen.


HINTS: het raden van dieren
© foto Dick Stegeman


Samen hebben we kunnen ontdekken wat er allemaal gebeurde in de Ark van Noach. Dit gebeurde interaktief middels vragen, opdrachten, klussen en een ware QR-code speurtocht.
Er waren letters te verdienen door de enthousiaste kerkgangers.
Met deze letters kon er een zin gevormd worden.
Samen lukte dit uiteindelijk: "God laat mij niet los". De oplossing van de vraag a.d.h.v. de gewonnen letters
© foto Dick Stegeman

De dienst werd afgesloten met een toelichting op het “waterputten project” door Motalib Weijers. Hij vertelde o.a. over de situatie in Bangladesh en over de projecten waar zijn liefdadigheidsstichting SLOPB actief mee bezig is.

De middag werd voortgezet in het “Wapen van Wesepe”. Hier kon men aanschuiven voor het “Benefiet Diner”; een Bengaals 3-gangen menu bestaande uit een klein voorgerecht, een buffet en ter afsluiting een klein nagerecht.  Een speciaal samengesteld diner met gerechten en producten uit Bangladesh. Vrijwilligers hebben de maaltijd zelf bereid in de door Jelle Vloedgraven beschikbaar gestelde keuken. Ze werden daarbij begeleid door o.a. Motalib. De aanwezigen waren zeer enthousiast over het heerlijke eten en lieten zich het goed smaken. Dit bleek ook uit hun reacties en de lege schalen.


Genieten van het "Benefiet Diner"
© Foto Ans Krijt


Al met al een zeer geslaagde middag; volgens velen zeker voor herhaling vatbaar.

Alle vrijwilligers die hebben meegeholpen aan deze succesvolle dag heel erg bedankt.

 
 
Hulpdienst Wesepe Hulpdienst Wesepe

We hebben een Hulpdienst Wesepe

Gelukkig hebben we genoeg aanmeldingen gekregen om een hulpdienst in Wesepe te kunnen starten. Dus kunnen we nu starten.
Mocht u hulp nodig zijn bij transport of andere zaken dan kunt u ons bellen.
Info via Ans Krijt 06-24728227  
anskrijt@hotmail.com
of Gerrit Visscher 06-20753695 gerrit.visscher.heeten@gmail.com
Wij zoeken dan een helper bij u in de buurt waarna u geholpen wordt als dat kan.
U betaalt de helper wel de kosten die gemaakt zijn maar niet zijn tijd.

We hopen dat we velen kunnen helpen in Wesepe en omgeving.
Hulpdienst Wesepe.

 
 
Oecumenische dienst

Oecumenische dienst

Barmhartigheid


Op zondag 11-juni was er weer een oecumenische kerkdienst in Wesepe samen met de RK-parochie "Maria Onbevlekt Ontvangen" uit Heeten.


De voorbereidingsgroep had als thema gekozen: Barmhartigheid.

Hoe ver ga je ermee? Hoe ver kom je ermee?

De voorgangers in de dienst waren Lonneke Gunnink (RK pastoraal medewerker) en Dick van Doorn (voormalig predikant te Wesepe).
Het Parochiekoor Heeten, met aanvulling uit Wesepe, verleende ook hun muzikale medewerking.
Het was een hele fijne dienst, aandachtig gevolgd werd door de vele kerkgangers. Middels mooie teksten en de prachtige samenzang van de toepasselijke liederen werd de dienst zeer positief ontvangen.Gezellig koffiedrinken en napraten onder de oude beuk
© Foto Tini Lunenberg

Na de dienst was er, zoals gebruikelijk, koffie drinken. Ditmaal in de schaduw onder de grote beuk. Uit de vele "oecumenische gesprekjes"  bleek de goede en hechte band die Wesepe en Heeten nog steeds  hebben.
Volgens velen was het een mooie en fijne ochtend!

Dienst bekijken op kerkdienstgemist?  Klik hier

 
 
Openluchtdienst Zoogenbrink Openluchtdienst ZoogenbrinkOp zondag 28 mei was er weer de de KleinSallandse Pinksterdienst op De Zoogenbrink, het mooie natuurgebied tussen Boskamp, de Eikelhof en Diepenveen.

Een schitterende locatie om daar de dienst als vier kerken in de buitenlucht te vieren. Velen hadden het advies opgevolgd door op de fiets  te komen. Al voor 9:00 uur kwamen de eerste bezoekers het terrein op wandelen. Sommigen hadden een eigen stoel meegenomen terwijl anderen een kleed bij zich hadden om op de strobalen te kunnen zitten. Net als vorig jaar was het schitterend weer; met een stralende zon en een heerlijke temperatuur was het goed toeven in de buitenlucht. Ook dit jaar was de opkomst groot


Bijna alle plaatsen zijn bezet kort voor aanvang van de dienst
©  Foto Dick Stegeman

De voorganger in deze dienst was Ds. Richard Slaar uit Raalte; op dit moment overigens de enige vaste predikant binnen Klein Salland!  De muzikale begeleiding werd verzorgd door het ensemble “Ons Genoegen” uit Heino. Tevens was er ook een kindernevendienst nabij de schuur op De Zoogenbrink.
Het was een hele mooie dienst die aandachtig gevolgd werd door de vele aanwezigen, maar ook begeleid  werd door het gekwetter van de vele verschillende vogels.
Tevens was er aandacht voor het gezamenlijke diaconie project: waterputten Bangladesh. Als  gastspreker vertelde Motalib Weijters over de situatie in Bangladesh. Gedwongen door honger en armoede is hij op 5 jarige leeftijd vanuit Bangladesh naar Nederland gekomen en geadopteerd. In 1995 heeft hij de liefdadigheidsstichting SLOPB opgericht om situaties zoals in Bangladesh d.m.v. diverse projecten te verbeteren. Ook de opbrengst van de eindcollecte was bestemd voor het gezamenlijke diaconieproject .
Na de dienst was er voor iedereen iets te drinken; koffie, thee en limonade voor de kids. Gezellig werd er nagepraat; ook mooi om te zien dat er al vele KleinSallandse contacten in de afgelopen jaren zijn ontstaan.  Een groep wandelaars heeft nog een mooie wandeling over het landgoed gemaakt o.l.v. Herman Menkveld.
Al met al een zeer geslaagde openluchtdienst.


De dienst is nog te bekijken via kerkdienstgemist.nl. Klik hier! 

Helaas is vanwege een technische storing in de opname apparatuur de kwaliteit een stuk minder als U van ons gewend bent.
Onze excuses hiervoor.
 
 
Huub Oosterhuis en het "Lied aan het Licht" (Corinne)

Huub Oosterhuis en het "Lied aan het Licht" (Corinne)

“Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan”

Dit  ‘Lied aan het Licht’, van de onlangs overleden dichter en theoloog Huub Oosterhuis, is één van de vele liederen die hij geschreven heeft.
Oosterhuis’ liederen, welke elke keer weer een spel van Bijbelse beelden en woordspelingen bevatten, zijn de afgelopen 15 jaar als een ‘rode draad’ gehoord, gezongen en beleefd in de PG Wesepe.
Vanaf 1960 schreef Huub Oosterhuis meer dan 700 liederen, vooral voor de liturgie.

Klik hier om het hele artikel van onze organist en dirigent van de Cantorij Corinne Ovinge-Best te lezen.

 
 
Samen zingen Samen zingen


Projectkoor PKN Olst op 2 juli a.s.

In juni start er weer een projectkoor o.l.v. Carien Duursema!
Als laatste activiteit van het seizoen organiseren wij een projectkoor waarbij Carien Duursema (bevlogen dirigente van o.a. Ardente en de Cantorij van de PKN Wijhe) ons in een aantal repetities klaar gaat stomen voor de dienst van 2 juli.
Het thema is “Zomaar te gaan…”. met predikant ds. Saar Hoogendijk uit Deventer.
Iedereen is welkom, met of zonder ervaring, want in een koor krijgt iedereen zijn stem!
De eerste repetitie is op dinsdag 6 juni van 19.00 tot 21.30 uur. Deze keer inloop vanaf 19.00 in de Bastiaan om elkaar te leren kennen.
Verder op de dinsdagen 20 en 27 juni van 19.30-21.30 uur en de generale op zaterdag 1 juli van 16.00 - 17.00 uur, allemaal in de dorpskerk in Olst. 
Zondag 2 juli inzingen vanaf 9 uur.


Je kunt je nu al opgeven bij: Blandine Taal, via de mail mussettaal@kpnmail.nl of met een bericht of belletje naar 06-30292520.Of bij Carien Duursema: carienduursema@gmail.com
Vorming en toerustingscommissie PKN Olst

 
 
14 april: wandelen in Klein Salland 14 april: wandelen in Klein Salland


Wandelen in Klein Salland op 14 april

Gezellige Wandeling Klein Salland in Wesepe
Op vrijdag 14 april begonnen 8 enthousiaste wandelaars uit de Gemeenten Wijhe, Raalte en Wesepe aan de mooie wandeling vanuit de Beukenoot in Wesepe. Onder de welkomstkoffie werd uitgebreid stilgestaan bij de fotogalerij van voormalige Weseper predikanten vanaf 1829. Vooral de oudste foto van Ds. Kreiken, die 43 jaar Wesepe gediend heeft is bijzonder. De foto werd gemaakt kort voor zijn dood in 1872, terwijl toen de fotografie nog in de kinderschoenen stond.
Hoewel ietsje fris scheen de zon al volop toen de groep iets voor negenen aan de tocht begon. Na 3 km was het eerste infomoment. Herman Schoneveld van de Historische Vereniging Heeten vertelde over de geschiedenis van het landgroed Zonnenbergen die terug gaat naar 1320. Vervolgens liep de groep naar het tweede info bij het Overijssels Kanaal. Hier vertelde Herman over de eerste vorm van Openbaar Vervoer en wel een scheepvaartdienst van Raalte naar Deventer in 1892. Voor 20 cent kon je destijds heen en weer varen al moest je daar wel een dag voor uittrekken.

Rond 11 uur arriveerde het gezelschap inclusief Herman bij de koffiepauze bij Cora Schensema in de Beumershoek. Hier vertelde Cora over haar bijzondere leven, over Zuid-Holland, over Wesepe en over haar zoon Memphis. Sommige wandelaars scoorden nog een mooie foto van Memphis voor de (klein)kinderen. Na de koffie kreeg de groep bij het Nieuwenkampspad nog informatie over de Stichting Wandelpaden Heeten waarna de prachtige tocht eindigde rond half één in de Beukenoot na 13,5 km. De deelnemers beloofden elkaar terug te zien op 10 november in Olst.

Gerrit Visscher


De volgende wandeling is waarschijnlijk op vrijdag 3 november 2023, georganiseerd door Olst.


 
 
Dienst 16 april

Dienst 16 april

Tijdens de dienst van 16-april werden er liederen gezongen van Huub Oosterhuis. Dit vanweg het overlijden van Huub Oosterhuis op 9-april 2023.
Velen van U zullen de speciale diensten zich nog wel kunnen herinneren die de Cantorij verzorgde; de "Oosterhuisdienst".
Helaas heeft men moeten besluiten om met deze speciale diensten te stoppen.

In de dienst op 16-april brachten Corinne en ds. Ronald Heins een prachtige uitvoering van "Ken je mij"; bekend van Trijntje Oosterhuis.

Ter afsluiting van de dienst werd er gezamenlijk het prachtige lied  608 gezongen: "De steppe zal bloeien". Voor menigeen een kippenvel moment.
De dienst is via kerkdienstgemist nog terug te zien; klik hier.

Hieronder staat een mooie versie van Lied 608, gezongen door Lenny Kuhr. 
 
Inzameling t.b.v. Kerk in Actie

Inzameling t.b.v. Kerk in Actie

Postzegels, kaarten, mobieltjes en cartridges blijven welkom

Al heel veel jaren leveren velen van u trouw de postzegels en kaarten in, die ik dan ongeveer een keer per jaar wegbreng naar Doetinchem. Daar neemt iemand ze dan weer mee naar de PKN in Utrecht om zo ten goede te komen aan het zendingswerk van Kerk in Actie. Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht.
Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. Ook oude mobieltjes en cartridges zijn welkom. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding. Het is zeker de moeite waard want in 2022 was de opbrengt € 27.633,98 (€24.429 via postzegels en kaarten en €3.204.30 via cartridges en mobieltjes)
Onlangs heb ik weer een paar dozen weggebracht en ik kreeg te horen dat de meneer die ze wegbrengt jaloers was op zoveel mooie postzegels en kaarten uit Wesepe. Maar hij heeft ze netjes afgeleverd, heeft hij mij verzekerd.
Blijf dus uw spullen inleveren. Dat mag gewoon zoals gebruikelijk achter in de kerk. Maar ik wil ook wel wat komen ophalen of u mag het bij mij brengen.

Jacky van Tartwijk (06-31768816)

 
 
Paas bloemstukken Paas bloemstukken
Liturgisch bloemschikken

Misschien heeft U ze met eigen ogen al kunnen bewonderen of via kerkdienstgemist online gezien. De prachtige bloemstukken op de avondsmaal tafel waren niet te missen tijdens de afgelopen paascyclus.

Deze mooie liturgische bloemstukken waren gemaakt door enkele vrouwen uit onze eigen gemeente. Voor elke viering was er een speciaal thema die door de ouderling van dienst tijdens het welkom in de dienst toegelicht werd.
Namens de kerkraad willen we de dames heel hartelijk dank zeggen voor deze speciale bloemstukken.
 
 
Kermisdienst 2022 Kermisdienst 2022

Bestemming van de collecte van de kermisdienst 2022

Inge Wouters van het Leger des Heils stuurde ons het volgende bericht en foto.Dit is een foto van de runningteherapiegroep. Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van het collectegeld. We hebben er thermoshirts voor de cliënten van ons voor gekocht. Goede kleding en schoenen weerhouden hen er nog wel eens van om in beweging te komen. En beweging is juist nodig om het herstel van het goede leven te bevorderen.
Dank voor deze bijdrage


 
 
Steiger in de kerk Steiger in de kerk


              © Foto:  Dick Stegeman

Vanaf 20 maart stond er plotseling ruim een week lang een steiger achter in de kerk. Vlak voor het orgel.
Zoals u weet hebben de kerkrentmeesters eind vorig jaar besloten om de orgelkast weer in oude glorie te laten herstellen. Het groot onderhoud aan het orgel zelf is 2 jaar geleden gebeurd.
Er waren echter nog stukjes houtsnijwerk afgebroken. Deze hebben jarenlang in een doos op het orgelzoldertje gelegen. Ook moesten er een paar lijsten vervangen worden die waren aangetast door de houtworm.
Via de monumenten expert van PKN is een professionele houtsnijder gevraagd om de orgelkast weer helemaal in orde te maken. Helemaal boven aan de orgelkast , bij de twee engelen links en rechts, waar ook stukjes houtsnijwerk waren afgebroken, hebben ze jaren geleden de engelen een stukje naar voren gezet zodat het niet opviel dat er houtsnijwerk kapot was.
Dat werk is inmiddels afgerond. Maar om overal bij te kunnen moest er wel een steiger worden geplaatst.

De volgende stap is de orgelkast opnieuw in de verf en de was zetten. Daarvoor gaan de kerkrentmeesters ook goedkeuring vragen van de monumenten expert, en een offerte vragen bij een deskundig bedrijf.
In de diverse perioden dat het orgel bestaat heeft het verschillende kleuren gehad, zoals wit en groen. Maar de kerkrentmeesters hebben een voorkeur voor de huidige kleur, dus wat dat betreft komen er geen grote veranderingen. En als alle werk achter de rug is hebben we weer een prachtig orgel om trots op te zijn!

Henk Jansen - voorzitter


 
 
Klein Salland Project Diaconie 2023 Klein Salland Project Diaconie 2023Actie voor waterputten in Bangladesh

Wij als diaconie van Klein Salland gaan ons inzetten om geld in te zamelen; in overleg met Rini van Dijkhuizen is deze actie tot stand gekomen.
Op zondag 12 februari was de eerste Klein Sallanddienst in Wesepe en zou er ook uitleg gegeven worden over deze actie.
Echter vanwege de grote aardbevingsramp in Syrië en Turkije is deze start uitgesteld.
In de speciale kinderdienst van 26 maart in Wesepe heeft Rini deze actie toegelicht; mede aan de hand van leuke filmpjes.
Wilt U deze mooie dienst terugkijken klikt U dan hierHartelijke groet, Diaconie

 
 
Kerkdienst 12 maart 2023 Kerkdienst 12 maart 2023

Afscheid en herbevestiging.In de dienst van 12 maart 2023 is er afscheid genomen van één kerkenraadslid en zijn er vier kerkenraadsleden herbevestigd!

Na 8 jaar als ouderling in de kerkenraad gezeten te hebben heeft Rikie Noordkamp besloten niet verder te gaan.
De kerkenraad dankt haar, mede namens de gemeente, voor haar grote inzet en al haar vele werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente Wesepe in de afgelopen jaren.
Het was heel erg prettig om met Rikie te mogen samenwerken en wij zijn als kerkenraad haar ook erg dankbaar hiervoor. Gelukkig blijft ze nog wel betrokken bij onze gemeente.
Als dank ontving ze van Cora Schensema de traditionele pennenset, een mooie kaart met een passende tekst en  een fraai boeket bloemen.
Nogmaals dank Rikie.

Ook hadden vier kerkenraadsleden aangegeven nog weer een periode door te willen gaan. Zowel de diakenen Bep Bril en Tini Lunenberg als ook de kerkrentmeesters Jo Jansen en Dick Stegeman hebben toegezegd zich weer in te zetten als kerkraadslid van de Protestanse Gemeente Wesepe. Uiteraard is de kerkenraad hier heel erg blij mee. Er is de komende periode nog heel veel werk te verrichten en voor de continuïteit is het fijn dat we met dit team verder gaan.
Na een dankwoord van Cora ontvingen zij ook een mooi boeket bloemen.

"Kerkenraad PG Wesepe"


 
 
Voedselbankactie Diaconie Voedselbankactie Diaconie
Inzamelingsactie diaconie.


           
Winkelwagen vol uit Wesepe    Foto © Anton Grotentraast

Zondag 5 en 12 maart stonden in het teken van de voedselbankactie van Klein Salland.
Ook dit jaar is er weer een prachtige winkelkar vol met producten vanuit Wesepe ingeleverd op maandag 13 maart in Raalte.
Daar waren ze er heel erg blij mee. Ze moeten elke week zo’n 150 á 170 pakketten maken voor mensen uit Raalte en Olst-Wijhe.
Wij willen alle gevers dan ook hartelijk bedanken voor hun bijdrage;
waar een klein dorp groot in kan zijn!

Vriendelijke  Groet,
Diaconie PG Wesepe
 
Aardbeving Turkije / Syrië Aardbeving Turkije / Syrië

 
Stichting Thuis Sterven

Stichting Thuis Sterven
Is vrijwilligerswerk iets voor U? De STS zoekt nieuwe vrijwilligers

De Stichting Thuis Sterven Zuidwest Overijssel bestaat sinds 1988.
Veel mensen die terminaal ziek zijn willen graag hun laatste dagen thuis doorbrengen, in hun vertrouwde omgeving.
Vrijwilligers van de Stichting komen waken en zorgen in de nacht (en soms overdag) voor deze ernstig zieke mensen in hun laatste levensdagen.
Zo kunnen de mantelzorgers en familieleden doorslapen en even bijtanken.
Het  werkgebied beslaat Deventer, Olst, Wesepe, Lettele, Bathmen, Holten, ook in de buitengebieden.
De Stichting heeft momenteel 27 vrijwilligers die dit bijzondere werk doen. Sommigen zijn elke week 1 nacht beschikbaar om te waken bij een zieke thuis, anderen doen dit eens per 2 of 3 weken een nacht. Bij een inzet ’s nachts is de vrijwilliger aanwezig van 23.00 uur tot 07.00 uur. Ook wordt soms inzet overdag gevraagd voor een dagdeel.
Een achtergrond in de zorg is niet noodzakelijk om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen, wel moet U affiniteit met ernstig zieken en hun mantelzorgers hebben. Vrijwilligers nemen de taak van de mantelzorger een nacht over en zijn een luisterend oor. Het belangrijkste is echter dat U er bent. Inzet gebeurt in overleg tussen de coördinatoren en de vrijwilliger.
10x per jaar komen alle vrijwilligers samen om de inzet van de zorg te evalueren, ook wordt dan aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering en begeleiding. Dat gebeurt door de twee coördinatoren van de Stichting.
Bij voldoende deelname wordt er in maart een cursus gestart voor nieuwe vrijwilligers. Deze beslaat 6 x 2 uur.
Bent U geïnteresseerd en denkt U dat dit misschien wel iets voor U is, kijk dan op de website
www.thuissterven.nl of bel een van de coördinatoren:
Erna van Buiten 06- 22 91 70 27 of Inge Hoeksema : 06- 51 56 56 58
 
Gebed voor Syrië en Turkije

Gebed voor Syrië en Turkije

Een vreselijke aardbeving trof Syrië en Turkije. Talloze gebouwen stortten in, er zijn duizenden doden en tienduizenden gewonden. Een gebed voor allen die getroffen zijn: “Als de aarde schudt op haar grondvesten, bent U onze toevlucht en kracht.” 
Wilbert en Rima van Saane, uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie in Libanon, voelden zelf ook de trillingen van de beving in Beiroet. Ze leven intens mee met alle getroffenen in de regio en schreven een gebed, dat wij in Nederland kunnen meebidden:

Schepper en Onderhouder van ons leven,
Als de aarde schudt op haar grondvesten,
bent U onze toevlucht en kracht.
Wij bidden voor allen die getroffen zijn
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,
troost als zij treuren om het verlies van geliefden,
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp.

Zegen alle reddingswerk, praktische steun,
medische, psychische en geestelijke zorg.
Mogen haat en verdeeldheid in de regio
plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede,
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien.

In de naam van onze Redder, Jezus Christus,
Amen

 
 
Kerkbalans 2023 Kerkbalans 2023**************************************************************

** UPDATE **
30-januari-2023


Op de inleveravond hebben de lopers de toezeggingen voor de Kerkbalans 2023 weer ingeleverd. Terwijl de lopers konden genieten van koffie, koek, een hapje, een drankje én de befaamde bingo speelden waren  de kerkrentmeesters drukdoende alle toezeggingen te telllen.
Aan het eind van de avond kwam er een prachtig resultaat uitrollen:  


                      € 52.380

Een heel mooi bedrag terwijl nog niet eens alle toezeggingen binnen zijn.
Iedereen heel erg bedankt die hebben meegewerkt om dit mooie resultaat te bereiken.

De kerkrentmeesters voelen zich met dit resultaat gesterkt en gesteund door de gemeente.

Kerkrentmeesters,  PG Wesepe


**************************************************************

14 januari: Inluiden KERKBALANS 2023
Kerkbalans is de jaarlijkse landelijke geldwerfactie van de 
kerken in Nederland. Dit jaar startte de actie op zaterdag 14
januari. Net als eerdere jaren werden om 13.00 uur op heel veel plaatsen in het hele land de kerkklokken geluid.
Het is in de achterliggende twee coronajaren niet gebeurd, maar deze keer is het weer als vanouds.
Wesepe doet ook weer mee aan deze inluidactie.De klokken werden dit jaar geluid door de kerkrentmeesters Jo Jansen en
Dick Stegeman. Direct na het luiden van de klokken ontvingen de lopers de enveloppen met de Kerkbalans papieren.Tevens kon men nog gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie en een plak lekkere koek
De lopers zullen in de twee weken na 14 januari de enveloppen af komen leveren en weer ophalen bij de adressen van hun lijst.
Op de slotavond van maandag 30 januari komen ze terug met informatie over de toegezegde bedragen. Aan het eind van de avond kan het voorlopig totaal aan toezeggingen worden vastgesteld.
We hopen dat u ook dit jaar gul zult geven zodat onze gemeente er weer een jaar tegenaan kan.

 
 
Koor Deo Gratias 22-januari in onze kerk ! Koor Deo Gratias 22-januari in onze kerk !

Je veilig en gedragen voelen

Geloven .. hoe dan? Zo luidde de titel van de viering die werd verzorgd door het koor Deo Gratias zondag 22 januari in onze kerk. Met diverse liedjes werd verdriet en pijn, licht en geluk en de zoektocht naar God aangegeven en bezongen.
Om zo uiteindelijk te komen bij je veilig voelen en gedragen door God. Het was prachtig opgebouwd en met veel passie werd de weg daar naartoe gezongen.Voor hen die deze dienst gemist hebben of nog eens terug willen kijken kunt U deze dienst bekijken via kerkdienstgemist; klik hier om de dienst te bekijken. 
 
Bericht van ds. Henk Jan Damstra

Bericht van ds. Henk Jan Damstra

Afscheidsdienst   8-januari

Afgelopen zondag 8-januari vond in de Nicolaaskerk te Wesepe de afscheidsdienst plaats van ds. Henk Jan Damstra.
In een volle kerk nam Ds. Damstra afscheid als predikant van zowel de Protestantse Gemeente Olst als van de Protestantse Gemeente Wesepe.
In 2006 kwam het gezin Damstra vanuit Zeeland naar Salland. Daar is Henk Jan begonnen als predikant in Olst. Hier werd hij door enkele gemeenteleden wegwijs gemaakt in de gemeente.  In 2017 kwam daar de PG Wesepe bij. Ook hier werd hij met een warm welkom ontvangen. Op deze manier raakte hij vertrouwd met de beide gemeenten.
Vele  vergaderingen heeft hij bijgewoond en vele gemeenteleden thuis bezocht; “Ik heb op de fiets en in de auto enorm genoten van het landschap rondom de dorpen: het IJssellandschap verveelt nooit” aldus ds. Henk Jan Damstra.
Ook heeft hij mee mogen bouwen aan de vorming van “Klein Salland”. Een mooi samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeenten Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe.Na de dienst werd ds. Henk Jan Damstra in diverse toespraken bedankt voor het vele werk in de PG Olst en Wesepe dat hij op zijn eigen, karakteristieke manier vervulde. Tevens ontving hij hierbij enkele mooie cadeau’s.Tijdens de koffie, een drankje en een hapje werd er door velen na de dienst nog lang nagepraat over de vertrekkende dominee en ook over de toekomst. Hoe nu verder; beide kerkraden zullen zich gaan beraden hoe men invulling gaat geven aan de het toekomstplaatje na het vertrek van ds. Henk Jan Damstra.

Klik hier om de opname van de afscheidsdienst te bekijken.

Op 29-januari zal de intrededienst van ds. Henk Jan Damstra in Meppel plaatsvinden.
De nieuwe gemeente heeft de mooie naam van:
Wilt U de intrededienst in Meppel terug kijken klik dan hier en hierna video afspelen.
De online dienst werken niet via kerkdienstgemist maar via de site van de kerk.

We wensen ds. Henk Jan Damstra, samen met Corike, een hele mooie en fijne tijd in Meppel.
 
Kinderen in de kerk

Kinderen in de kerk

Kerstverhaal, een "dromenvanger" en een quiz voor volwassenen

Tijdens de Kerstmarkt in Wesepe op zaterdag 10-december heeft onze jeugdwerker Rini van Dijkhuizen speciaal voor de kinderen 2 keer in de kerk het kerstverhaal verteld.

Met medewerking van de aanwezige kinderen werd het kerstverhaal op een enthousiaste en levendige manier ten gehore gebracht.
Aan de hand van mooie plaatjes op het grote scherm konden de vele aanwezige kinderen op hun eigen manier het verhaal volgen.

Ook werden vele, door de kinderen zelf geschreven, kerstwensen en tekeningen in de kerstboom gehangen. Maar ook de vele ouderen genoten van het kerstverhaal.


              ©  Foto's Jacky van TartwijkDe dag erna, zondag 11 december, vond er in de kerk een speciale “kinderdienst” plaats. Deze kerkdienst was door dominee Henk Jan en Rini voorbereid. De opzet was om met jong en oud (en iedereen die zich jong en oud voelt) bij elkaar te komen.
Het draaide in deze dienst allemaal om het verhaal van Jozef en zijn dromen. Ondanks dat het een speciale kinderdienst was betekende dit niet dat de volwassenen een vrije zondag hadden.
Terwijl de kinderen voor in de kerk druk bezig waren met het maken van een “dromenvanger” was er een quiz over Jozef  voor de volwassenen in de kerk. Na het beantwoorden van 10 vragen bleek dat Manny Brinkman en Ton den Duijf de meeste kennis over Jozef  hadden.
Ook werden er 2 leuke filmpjes vertoond met gesprekjes tussen jong en oud. Al met al een hele leuke dienst voor de enthousiaste aanwezigen en voor hen die thuis de dienst volgden.
Deze dienst kun je terugkijken door hier te klikken.


        
      © Foto Anton Grotentraast 
 
Kosten energie

Kosten energie

"Energiekosten"

Zoals voor velen stijgen de energiekosten buiten verwachting veel; ook voor onze kerk is dit niet anders .
Ook ons baart dit grote zorgen voor de komende tijd.
Het college van kerkrentmeesters is actief bezig om te kijken hoe we kunnen bezuinigen op de kosten.

Zowel op de kosten voor de elektriciteit als voor het gasgebruik t.b.v. de verwarming .
Zo zijn alle gloeilampen in de kerk en de Beukenoot al vervangen door zuinige LED lampen.
Tevens zullen de thermostaten iets lager ingesteld worden.  Ook meer thuis vergaderen is een mogelijkheid om te besparen.
Verder onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor de kerkdiensten als het erg koud gaat worden. Enkele opties zijn bijv. om de dienst in de Beukenoot te houden of samen te werken in Klein Salland verband.
Heeft U vragen, nuttige tips of ideeën, schroom niet en neem contact op met één van kerkrentmeesters.

Op de website kunt U de laatste informatie vinden; hou deze dus goed in gaten.

CvK PG Wesepe

 
 
Verkoop handwerkspullen en pannenkoekenactie

Verkoop handwerkspullen en pannenkoekenactie

Geslaagde verkoop op zaterdagmiddag 12 november

De verkoop van handwerkspullen en pannenkoeken werd een gezellige middag die goed is bezocht. Menigeen bleef even zitten voor een kopje koffie of thee met taart. Het aantal walnoten in de vaas bedroeg 183 stuks en daar kwam Elly van de Broek het dichtst bij met het raden van 184.
Dankzij de medewerking van velen en in het bijzonder van de baksters en bakker konden we zo’n 300 pannenkoeken verkopen. Het beslag hebben we gemaakt bij Joke en Arjan Dieperink in Averlo. Ook zijn we dank verschuldigd aan de trouwe sponsoren: de melk hebben we gekregen van Herman en Fineke Middeldorp, de eieren werden geschonken door Anton en Gerda Grotentraast en Slagerij Harmsen uit Diepenveen gaf korting op het kwaliteitsvolle spek.
Daardoor konden we een mooi bedrag van  € 148,85 overhouden. Dit gaat naar het jeugddiaconaat.
De HVD heeft € 200 kunnen schenken aan de kerkrentmeesters.


 
 
Vrijwilligers bedankdag

Vrijwilligers bedankdag

Zondag 9 oktober was er na 4 jaar eindelijk weer de speciale vrijwilligers bedankdag.
Vanwege Corona kon dit helaas enkele jaren niet georganiseerd worden. Dat Corona nog steeds aanwezig is bleek wel uit het feit dat ook nu weer enkele mensen zich vanwege Corona hadden afgemeld.
Desondanks hadden zich toch nog ruim 60 vrijwilligers aangemeld.
Vrijwilligers; alle vereniging en organisaties zijn mede afhankelijk van vrijwilligers. Ook voor onze Protestantse Gemeente is dit niet anders. Ongeveer 175 vrijwilligers zijn actief op diverse fronten. Dankzij hun inzet houden we onze kerk gezond.
Het gaat hier om mensen die zich belangeloos inzetten voor de kerk; teveel verschillende activiteiten om hier te benoemen met het risico om mensen te vergeten.
Na een mooie kerkdienst met het toepasselijke thema "DANK" werden de vrijwilligers uitgenodigd in "Het Wapen van Wesepe". Hier werd na de koffie een heerlijke lunch aangeboden. Fijn dat alle vrijwilligers elkaar op deze manier konden ontmoeten en gezellig konden bijpraten.

Wij willen nogmaals onze dank uitspreken voor de grote inzet door alle vrijwilligers.
Kerkrentmeesters PG Wesepe 
 
Appelactie 2022

Appelactie 2022

Appelaktie van de Protestantse Gemeente Wesepe

Door de Protestantse Gemeente Wesepe werd op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober weer een appelactie gehouden. Vrijwilligers hadden allen een eigen route in Wesepe en directe omgeving. Vele zakken met mooie appels werden verkocht.

De netto opbrengst per 4 oktober bedraagt: 
€1788,00
De appelactie werd gehouden ten bate van het onderhoud van de monumentale dorpskerk. Dit jaar zijn bijvoorbeeld reparaties uitgevoerd aan de buitenzijde van de fundamenten en is het houtwerk aan de buitenzijde geschilderd. Bij een kerkgebouw van bijna 7 eeuwen oud is altijd onderhoud nodig en dus blijft een bijdrage aan dit fonds hard nodig.


                            
©  Foto Tini Lunenberg


Wij willen hierbij iedereen heel hartelijk bedanken die ervoor gezorgd hebben dat deze appelactie ook dit jaar weer zeer succesvol geweest is.
Kerkrentmeesters PG Wesepe.

 
 
Startzondag 25 september 2022

Startzondag 25 september 2022

Startzondag 2022/2023

Op 25 september waren we te gast bij de familie Middeldorp, in het buitengebied aan de Avergoorsedijk 5a in Averlo
Heel erg  fijn dat de familie Middeldorp ons die ochtend wilde en kon ontvangen! Traditioneel ontvingen Erna en Joop een heerlijke krentewegge als dank voor hun gastvrijheid.

De cantorij, Corinne en onze jeugdwerker Rini waren betrokken bij deze dienst. Het thema van de dienst was “samen delen”.
Het was een hele mooie dienst in de nieuwe schuur die door de bloemengroep met zeer fraaie bloemstukken versierd was.  
Velen wisten de weg te vinden naar deze locatie; bijna alle stoelen waren bezet.Na afloop was er koffie- en theedrinken waar elke kerkganger gretig gebruik van maakte.
Tevens kon men genieten van iets lekkers bij de koffie/thee; aangeboden door alle kerkraadsleden (zelf gebakken?).

Aardappelen inleveren
Op deze startzondag was er tevens gelegenheid om aardappelen in te leveren bij het inzamelpunt  van de diaconie.
Deze aardappelen (zelf ge-oogst of gekocht) zijn bestemd voor de voedselbank. Het is nog mogelijk om tot 2 oktober aardappels in leveren bij Anton Grotentraast.


De dienst is opgenomen en is via  kerkdienstgemist te bekijken.

Klik hier om de dienst te bekijken.

 
 
Laatste Oosterhuisdienst

Laatste Oosterhuisdienst

De laatste Oosterhuisviering: een mooi slot!

Op zondagmiddag 18 mei werd de 15e en laatste Oosterhuisviering gehouden. Er werden 15 liederen gezongen die o.a. een overzicht gaven van de liederen die gezongen werden in de voorgaande vieringen. Het werd een geweldig inspirerende dienst onder leiding van Kees Kok en Corinne Ovinge, met aan de piano Marijn Siero. Het was tevens een goed bezochte dienst, waarbij de 100 gedrukte liturgieën niet voldoende waren om iedereen een exemplaar te geven.
Zowel in de pauze als na de dienst –bij de borrel- hoorde je vaak opmerkingen als: ‘ach wat jammer dat jullie stoppen, moet dat nou, kan het niet doorgaan? Een bewijs dat deze diensten voorzagen in een behoefte. Kees Kok, Corinne en Marijn werden na afloop in de (zeer verdiende) bloemetjes gezet als dank voor hun inzet in de afgelopen jaren. Als klap op de vuurpijl deelde Kees Kok gratis CD’s van Huub Oosterhuis uit. Er zijn nog CD’s over dus als iemand de dienst gemist heeft en wel een CD wil: neem contact op met een lid van de organisatiecommissie (Corinne of Evert van den Broek) en dan komt het goed.
Kortom een viering om niet snel te vergeten!
"Een enthousiast gemeentelid"
 
 
Olst-Wijhe geeft Warmte aug-sep 2022

Olst-Wijhe geeft Warmte aug-sep 2022

VERANTWOORDING VAN DEZE ACTIE VAN VERBONDENHEID IN DE ENERGIECRISIS

Eind april dit jaar hebben vertegenwoordigers uit de caritas en diaconie van de gezamenlijke kerken in Olst-Wijhe en enkele niet kerkgebonden personen het initiatief genomen om mensen met een laag inkomen en financieel in de knel dreigen te komen door verhoogde energiekosten, te ondersteunen met deze actie Olst-Wijhe geeft Warmte.

Welwillend hebben de redacties van de weekbladen Huis aan Huis Reklamix en Weekblad voor Salland hun medewerking gegeven door periodieke duidelijke publicaties. Hierin werd gevraagd aan mensen die financiële ruimte hebben en de energiecompensaties zelf niet nodig hebben een bedrag te doneren aan de actie Olst-Wijhe geeft Warmte. Hiervoor werd samengewerkt met het Noodfonds van Stichting Meester Geertshuis in Deventer. Omdat het Meester Geertshuis een zogenaamde ANBI instelling is zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Er is in de actieperiode iets meer dan € 10.000,- op de bankrekening bijgeschreven. Giften zijn overgemaakt door particulieren in kleine en grote bedragen. Ook caritas en diaconie van de kerken hebben gedoneerd. Ook van Stichting Bij de Buuren in Olst is een royale bijdrage ontvangen. Allen hartelijke dank hiervoor!

Alle ontvangen giften komen volledig ten goede aan de mensen die een aanvraag doen en ook voldoen aan de richtlijnen.
Kosten die zijn gemaakt voor publiciteit en uitvoering zoals ontwerp en drukwerk van folders en aanvraagformulieren zijn gefinancierd uit een afzonderlijke bijdrage van caritas/diaconie; overige uitvoeringskosten zijn voor rekening van leden van de werkgroep.

Inmiddels zijn ruim 40 aanvragen binnengekomen en afgehandeld waarbij een standaard bijdrage van € 200,- is uitbetaald aan betreffende aanvragers.
Bij Financiën de Baas Olst-Wijhe zijn nog enkele aanvragen in voorbereiding die binnenkort worden overgedragen aan de werkgroep Olst-Wijhe geeft Warmte.


Vrijwilligers van de werkgroep Olst-Wijhe zijn bereikbaar voor vragen en opmerkingen:
olstwijhegeeftwarmte@gmail.com en telefoonnummer 0621827310

 
 
Expositie Vrouwen van Nu Expositie Vrouwen van Nu

Op 7 en 8 september organiseerde Vrouwen van Nu een handwerk en quilt expositie.
Gezien de omvang van deze expositie was er in het Wapen van Wesepe niet voldoende ruimte.
Daarom werd er ook gebruik gemaakt van onze kerk als expositie ruimte.
Een goede keuze bleek achteraf. Vele bezoekers waren positief over deze keuze.
Behalve van mooie creaties konden de bezoekers ook genieten van onze historische kerk.

Mede door de goede samenwerking van het Wapen van Wesepe en de PG Wesepe werd deze expositie een groot succes.
En misschien een goede basis voor de toekomst.
 
 
Maak jij het “perfecte plaatje”? Maak jij het “perfecte plaatje”?

Foto-wedstrijd met als thema:  “God in Salland”

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een camera op zak (vaak in de smartphone) en kan dan ook zomaar foto’s maken, maar heb je er ook oog voor? Maak jij het perfecte plaatje (met of zonder een beetje geluk)? Vind je het leuk om foto’s te maken en ben je soms ook heel tevreden met het resultaat?
Wij willen alle amateur-fotografen daarom uitnodigen om mee te doen aan deze wedstrijd:Maak een mooie / originele / indrukwekkende foto met dit thema in gedachten!
Waar zie je iets dat je in hogere sferen brengt? Een mooie natuurfoto? Een prachtig Mariabeeldje? Een crucifix langs de weg? Een prachtige hemelfoto? Wat spreekt tot jouw verbeelding?

De mooiste foto’s worden door een jury van vier deskundigen (uit de vier Klein Sallandse kerken) plus de drie dominees van Klein Salland gekozen! De winnende plaatjes worden groot afgedrukt en in de vier kerken geëxposeerd.

Iedereen mag deelnemen, maximaal drie foto’s per deelnemer.

Foto’s graag met een korte toelichting sturen naar: godinsalland@gmail.com

Deelnemen kan tot 1 oktober 2022.

Deze wedstrijd is een initiatief van de PKN kerken van Klein Salland, t.w. Wijhe - Olst - Wesepe - Raalte. Informatie ook te vinden op de website: https://www.pknraalte.nl/god-in-salland/


 
 
Kermisdienst 2022 Kermisdienst 2022

Eindelijk weer een kermisdienst.....

 
Zondag 21 augustus was er weer de oecumenische kerkdienst voor jong en oud(er) op het kermisterrein. 
Tijdens de dienst werd er ook een leuke activiteit voor de kinderen georganiseerd.
Het was een hele fijne en mooie dienst voor zowel jong en oud en werd geleid door jeugdwerker Rini van Dijkhuizen en pastor Peter Dulaert.

De dienst is terug te bekijken via kerkdienst gemist; klik hier om rechtstreeks naar de opname te gaan.

 
 
 
 
KleinSalland diensten 7 en 14 augustus KleinSalland diensten 7 en 14 augustus

“Het familiediner” (deel I & II) .


"  Hoe krijg je de jongens weer aan één tafel??  "

U kent het verhaal van de verloren zoon: Een vader had twee zonen; er zijn dus twee kinderen en elk van hun gaat zijn eigen weg gaan.

Op 7 en 14 augustus vertelden beiden hun eigen verhaal, ds. Martje vertelt het verhaal van de “wegloper” en ds. Richard vertelt het verhaal van de “thuisblijver”; hoe hebben die twee dat beleefd?
En... hoe krijg je ze weer samen aan één tafel, of lukt dat niet? Komt er een familiediner
 
Twee zondagen achter elkaar lieten in een volle kerk de twee dominees hun licht schijnen op het overbekende verhaal “van de verloren zoon”. 

 

Klik hier om de dienst in Raalte van zondag 7-aug te bekijken.
Klik hier om de dienst in Olst van zondag 17-aug te bekijken.

 
 
Bezinningsdag 2022 Bezinningsdag 2022

Op zaterdag 17 juni is de kerkenraad bijeen geweest in de Beukenoot.

Samen met Ds. Henk Jan Damstra en jeugdwerker Rini van Dijkhuizen is er gesproken over de toekomst van onze gemeente.
Onder leiding van Tineke Klei (Kerkenwerk) is er samen en in groepjes over diverse punten gediscussieerd.
Al met al een zeer positieve brainstorm sessie.
Het resultaat wordt meegenomen in het opstellen van het nieuwe beleidsplan.
Binnenkort zal er meer informatie gegeven kunnen worden.
Houd U onze website in de gaten!


 
Gespreksgroep

Gespreksgroep

Om bij elkaar te komen:

Nu we weer bij elkaar kunnen komen, wil ik graag starten met een gespreksgroep.
Het lijkt me een mooi idee om delen van het Mattheüs-evangelie met elkaar te lezen en te bespreken.
Dan kan en mag er in de gesprekken van alles besproken worden wat de teksten oproepen.

Elke gespreksgroep heeft ook luisteraars nodig, dus ook wie zichzelf ‘niet zo’n prater’ vindt, is van harte welkom!
Om te weten wanneer we als groep(je) bij elkaar zouden kunnen komen, zou ik graag willen weten wie er belangstelling hebben (mail: damstra.schreuder@planet.nl of telefoon: 564042).

Het kan ook bij één van de ouderlingen.

Alle goeds voor ieder,
met vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra


 
 
Werkzaamheden kerk

Werkzaamheden kerk

Onderhoud Kerkelijke Gebouwen.

Misschien is het U al wel opgevallen. Een grote blauwe hoogwerker bij de kerk.

Tijdens een recente inspectie van de kerk bleek dat er weer enige onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk waren.


De situatie van de voegen in de buitenmuren en het schilderwerk van de gebouwen waren hoog nodig aan onderhoud toe. Vooral om het binnendringen van vocht tegen te gaan.

Het gespecialiseerd bedrijf "GB Geveltechniek Beltrum" is ingeschakeld om de slechte voegen van de kerk en de toren weer te herstellen. Eerst wordt het oude slechte voegwerk verwijderd waarna de voegen weer keurig gevuld worden.
Het schilderwerk wordt uitgevoerd door het lokale schildersbedrijf  "fa. Van Gelder". Dit gebeurt zowel aan de binnenzijde als aan de buitenkant van de kerk en de Beukenoot. Zowel kozijnen als deuren worden, indien nodig, voorzien van een nieuwe verflaag.

Mede dankzij subsidie's en Uw bijdrage kunnen we onze mooie kerk in een goede staat houden.


 
Oecumenische Dienst Heeten 23 april 2022

Oecumenische Dienst Heeten 23 april 2022

Op zondag 24 april was er geen dienst in de kerk in Wesepe. Dat kwam omdat we de zaterdagavond ervoor in de kerk van Heeten bij elkaar kwamen.
Daar maakten we een bijzonder jubileum mee: de combinatie Harmonie Wesepe en Fanfare St.Caecilia Heeten vierde daar haar 100-jarig bestaan en we wilden daar graag in een kerkdienst bij stilstaan;  het thema was “Dankbaarheid".
De voorgangers waren Dominee Henk Jan Damstra en Pastoraal Werker Marga Klein Overmeen.
Met onze eigen muzikale begeleiding van de combinatie Harmonie Wesepe en Fanfare St.Caecilia Heeten.

In een goed gevulde kerk van Heeten kon er door bezoekers uit Heeten en zeker ook uit Wesepe worden genoten van een mooie dienst. De fraaie klanken van de muzikanten en de toepasselijke teksten maakten van deze dienst een echte speciale "jubileumdienst".

Eigenlijk moeten we nu zeggen 100+2 jaar, want we zouden twee jaar geleden al ‘een eeuw van muziek’ vieren en nu pas kon het. Die avond widen we dit jubileum echt vieren en elkaar ontmoeten, en het plezier benoemen van het maken van muziek èn het luisteren naar muziek. En na de dienst was er natuurlijk koffie en thee en konden er een heleboel herinneringen worden uitgewisseld.

Deze dienst werd alleen uitgezonden via een livestream op  YouTube van de Parochie Heilig Kruis Heeten.
Klik hier om naar de uitzending te gaan en de terug te kijken.
Lukt het niet, plaats dan het onderstaande in de adresbalk van Uw browser:

https://youtu.be/ThnDXDJLkLU

 
 
Kerkklokken luiden voor Oekraïne

Kerkklokken luiden voor Oekraïne

Klokken voor vrede en recht

Net als in vele andere kerken in Nederland heeft ook Wesepe gehoor gegeven aan het verzoek van de Raad van Kerken om op 2-maart van 17:15 tot 17:30 de klokken te luiden.

Door het luiden van de klokken wil de kerk een teken geven van solidariteit voor Oekraïne.


 
 
Zandkunstenaar Oekraïne Zandkunstenaar Oekraïne
 
Wisselingen kerkenraad

Wisselingen kerkenraad

Op zondag 20 februari vonden er een paar wisselingen in de kerkenraad plaats. Die wisselingen doen we niet in een vergadering, maar tijdens een kerkdienst.

Betsie ten Have-Wilbrink nam die dag afscheid van het College van kerkrentmeesters. Ook op deze plek willen we onze waardering voor al het werk dat Betsie gedaan heeft uitspreken! Betsie wordt (gelukkig) opgevolgd door Arnold Nijland. In september waren we voor de startzondag te gast bij Arnold Nijland en Kitty van Veen aan de Bonekampweg. We zijn blij Arnold in de kerkenraad te mogen verwelkomen.

Bij de ouderlingen namen we die zondag afscheid van Gerrit Visscher. Net als Betsie zullen we ook Gerrit hard missen en ook hem bedanken we van harte voor alle inspanningen in de afgelopen jaren!
Ans Krijt-Panhuis werd herbevestigd als ouderling, fijn dat zij na haar eerste termijn bereid is om ouderling te blijven.
Bij de diakenen werd Anton Grotentraast herbevestigd voor een nieuwe periode. We zijn blij dat Ans en Anton hun taken in de kerkenraad in de komende periode willen voortzetten!
 
 
CORONA 22-februari

CORONA 22-februari

Kerkdiensten weer met bezoekers  !!

 
U bent weer van harte welkom in de kerk om daar de dienst bij te wonen!Naar aanleiding van de versoepelingen die zijn ingezet door onze regering en gesteund door het advies van de Landelijke Protestantse Kerk heeft de kerkenraad besloten om de kerk weer open te stellen voor gemeenteleden.

"Het moderamen van PKN Nederland is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven". 

We mogen weer open!!
Vanaf zondag 27 februari gelden dus geen beperkingen meer om ’s zondags naar de kerk te komen. Dus geen mondkapjes meer dragen, geen 1½ m afstand houden en je hoeft niet meer te reserveren.
Ook mag er weer door iedereen gezongen worden.
En gelukkig kunnen we na afloop van de dienst weer gezellig koffie drinken en napraten in  de Beukenoot.

Kortom: iedereen is weer van harte welkom!
Het handen schudden laten we nog achterwege. Ook geldt nog steeds dat u bij klachten thuis blijft.
Ook het collecteren doen we via de schalen bij de uitgang!
Laten we ondanks al deze versoepelingen, er rekening mee houden dat sommigen misschien liever toch nog wat afstand willen houden.

We hopen u gauw weer te mogen verwelkomen in onze kerk!

De diensten zijn zowel rechtstreeks als ook op een later tijdstip online te volgen via
kerkdienstgemist.nl.

Kijkt U voor het laatste nieuws regelmatig op onze website.
 
Anders dan anders

Anders dan anders

Zondag 13 februari was er een speciale dienst in onze kerk. Het was het resultaat van een mooie samenwerking van ds. van Doorn en Cora Schensema!
Het was een dienst anders dan anders.
 
Deze dienst had het thema:

Moeder zijn “Wilt U deze dienst graag bekijken, klik dan op onderstaande link:

Kerkdienst 13 februari
 
 
Corona tijd Corona tijd


We mogen elkaar niet aanraken,
maar we zullen elkaar NOOIT loslaten! 
 
Avondmaalbekertjes Avondmaalbekertjes

Tijdens de Corona periode hebben we toch het Heilig Avondmaal kunnen vieren in onze kerk.
Door de viering aan te passen aan de Corona regels konden we toch gehoor geven aan de wens van vele gemeenteleden.
Voor iedereen stond een schoteltje in de bank met daarop een stukje brood en een klein bekertje wijn. Deze bekertjes mochten we "lenen" van de PG Olst en PG Raalte.
Onlangs is er besloten om als PG Wesepe ook deze bekertjes zelf aan te schaffen. Onze Diakonie heeft uiteindelijk een keuze kunnen maken. Hieronder ziet U een afbeelding van de gekozen bekertjes.


 
Houd moed, heb lief Houd moed, heb lief

 
NBV21

NBV21


NBV21

Nieuwe
Bijbel
Vertaling
2021"De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21-eeuw"
In de dienst van zondag 28-november heeft onze dominee Henk Jan Damstra de nieuwste Bijbelvertaling geïntroduceerd. De laatste vertaling heeft de naam NBV21 mee gekregen. Ook de PG Wesepe is vanaf nu in het bezit van deze nieuwe Bijbel.
Het is de verbeterde, herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004.  Op maar liefst 12.000 punten zijn er wijzigingen aangebracht.
Het gaat hierbij naast bijv. leestekens ook om aangepaste vertalingen. Hiervoor zijn reacties van duizenden lezers gebruikt; de nauwkeurigheid van de vertaling is versterkt en nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn toegepast.
                      Ds. Henk Jan Damstra tijdens de introductie van de nieuwe NBV21

Meer informatie over de NBV21 vind U o.a. op de website van de NBV 21:  https://nbv21.nl/over-de-nbv21/

 
 
Wesepe online !!!

Wesepe online !!!Ook PG Wesepe nu online.


Eindelijk was het dan zover; ook de kerkdiensten vanuit onze mooie historische Nicolaaskerk  zullen via kerkdienstgemist.nl via internet te volgen zijn.

Na een lange periode van voorbereidingen is de kerkdienst van zondag 10-okt uitgezonden.


Op deze plek willen we onze waardering uitspreken voor wie zich hebben ingezet om alles voor elkaar te krijgen. Er is achter de schermen door een aantal mensen veel werk verzet. Dat eigen werk scheelt in de kosten en maakte het mogelijk om sneller de camera’s te kunnen plaatsen.

Vele meters kabel zijn door enkele vrijwilligers gelegd en netjes afgewerkt in kabelgoten.
Begin oktober is de apparatuur geïnstalleerd door de firma Schaapsound, zijn de aanmeldingen afgerond en is er getest in de kerk.

Het is vanaf nu dus ook mogelijk om naar de kerkdiensten te kijken; zowel rechtstreeks als op een later tijdstip. We hopen dat die mogelijkheid zowel nu als later een mooie gelegenheid biedt om de diensten digitaal bij te wonen. Al is live in de kerk aanwezig zijn en meezingen, ook mooi.


Eén dienst hebben we moeten missen, die van 24 oktober. De verbinding met internet was tijdens die dienst vanwege een defect modem verbroken. Dat kan gebeuren. Techniek blijft kwetsbaar. We boffen met een aantal handige mensen die zulke problemen toch weer weten op te lossen!

Uiteraard houden wij ons tijdens de opnames aan de privacy regels zoals opgesteld in de AVG.

Uw collectebijdragen bij de online-diensten kunt u overmaken op de banknummers van onze Diaconie en onze Kerkbeheer.  
Diaconie:           NL59 RABO 0373 7397 02
Kerkbeheer:       NL67 RABO 0314 5170 81
                          
Vrijwilligers aan het werk met de bekabeling

Hoe kunt U ons vinden op het internet?
Heel eenvoudig door op de onderstaande link te klikken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2524-Protestantse-Gemeente-Wesepe


Ook kunt U ons via de zoekfunctie van kerkdienstgemist vinden:
1.    Ga naar de website: 
www.kerkdienstgemist.nl
2.    Vul in het balkje  ‘zoek kerk’   Wesepe  in
3.    Vervolgens kunt U een uitzending kiezen en deze starten
 
Het is ook mogelijk om een dienst te volgen op de mobiele telefoon (smartphone) of tablet. Hiervoor is een speciale app beschikbaar.

De Kerkdienstgemist app is in de Google play store en in de Apple App store beschikbaar:

Vereisten:
Minimaal Android 4.1 of minimaal iOS 8Mocht U vragen hebben dan kunt U contact opnemen met (graag na 18:00 uur):
Dick Stegeman
Kerkrentmeester PG Wesepe
0570-532954
06-83657770

Wij wensen U veel kijkplezier.
 
Pelgrimeren 15 oktober 2021 Pelgrimeren 15 oktober 2021PELGRIMEREN
Op vrijdag 15 oktober gingen de pelgrims, na een kop koffie en een verhaal over Christoffel, weer aan de wandel.
Immers, de ronde rond Wijhe moest nog worden gelopen, want deze was door Covid-19 uitgesteld.
Het ging voorspoedig, af en toe wat regen, maar we stapten heerlijk door. Tot we bij het pontje kwamen om over een kleine aftakking van de IJssel te gaan.

De natte gladde klei maakte dat je amper naar beneden kon lopen, laat staan met droge schoenen op het pontje komen?Maar kennelijk had het verhaal over dragen en gedragen worden van Christoffel ons een les geleerd.
Niet dat we elkaar letterlijk gingen dragen, het ging glijdend, vasthoudend aan de touwen, die weer door anderen strak werden gehouden.
Er waren handen om elkaar te helpen, kortom we kwamen allemaal droog aan de overkant.
En niet onbelangrijk: we hebben veel gelachen!
Daarna vervolgden we onze tocht, dronken koffie bij de familie Pol op Fortmond, waar overbuurman en ouderling kerkrentmeester van Olst Wim Haverslag vertelde over zijn hobby.
Na de koffie weer terug naar Wijhe.
Al met al was deze tocht een mooi voorbeeld voor Klein Salland over hoe samen te werken en elkaar te helpen.
Lijkt het je leuk mee te wandelen: de volgende wandeling is op 11 maart en dan gaan we over de grenzen naar ‘ander’ land!


 
 
Oosterhuisdienst 2021

archieffoto
Oosterhuisdienst 2021


Zondag 19-september werd er weer een kerkdienst aan de liederen van Huub Oosterhuis gewijd.
Afgelopen jaren heeft een gelegenheidscantorij, samengesteld uit de cantorij van Wesepe en zangers uit de regio, aan deze dienst meegewerkt.Ook nu was dat het geval, zij het dat er vanwege de coronabeperkingen er door een kleinere cantorij gezongen werd. Het zingen van de liederen stond onder leiding van Corinne Ovinge-Best. De muzikale begeleiding was in handen van Marijn Siero.
De dienst werd geleid door theoloog Kees Kok uit Amsterdam.  Hij schreef  o.a. een aantal boeken over het werk van Huub Oosterhuis en over liturgie.
Het thema van de dienst was: “En weer zingen”, een heel toepasselijk thema nadat we zo lang niet hebben kunnen zingen.
In een goed gevulde Nicolaaskerk  werden  liederen van dichter en theoloog Huub Oosterhuis gezongen; niet alleen door het koor maar ook via samenzang. Ook konden de bezoekers genieten van het pianospel van zowel Corinne Ovinge-Best als Marijn Siero.
Door het fijne nazomerweer kon er na de dienst buiten op het kerkplein, onder het genot van koffie en cake, nog gezellig nagepraat worden.  
 
Kerkklokken Kerkklokken

Niels van der Giessen uit Nunspeet heeft een uit de hand gelopen hobby ,het filmen en registreren van Kerkklokken in Nederland.

Niels is samen met een aantal mensen een project gestart om een database te maken met daarin informatie over alle luidklokken en beiaarden van Nederland.
Zaterdagmiddag 31 oktober 2020 zijn door Niels geluid- en filmopnames van de kerkklokken van  onze kerk in Wesepe gemaakt. Tevens heeft hij m.b.v. een drone luchtopnames van de kerk en omgeving gemaakt.

Op zijn YouTube kanaal heeft Niels deze opname's voor iedereen beschikbaar gesteld.
Kijk en luister naar zijn prachtige opname's . 
 
Cantorij Lied 117d Cantorij Lied 117d

Enkele leden van de Cantorij zingen met begeleiding van Corinne voor U het Lied 117d: "Laudate omnes gentes",


 
 
Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienstgemist.nl


Kerkdiensten volgen via het internet

Vanuit Wesepe kan er ook gekeken of geluisterd  worden naar kerkdiensten in bijv. Olst, Wijhe of Raalte of elke andere gemeente die aangesloten is bij Kerkdienstgemist.nl:


 
lees meer »
 
 
 
Hulpdienst Wesepe
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met ‘de Hulpdienst Wesepe’; Ans Krijt telf: 06-24728227 of Gerrit Visscher  06-20753695
 

Eredienst
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10:00 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud kerkelijke gebouwen)en Diaconie (Kerk in actie Missionair werk) .
 Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-10-2023 om 10:00 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud kerkelijke gebouwen) en Diaconie (Wereldvoedseldag).
 Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-10-2023 om 10:00 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud kerkelijke gebouwen) en Diaconie (Bloemenfonds).
 Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

 
Tarieven

PG Wesepe

Informatie over de laatste tarieven m.b.t.
Kerk en Beukenoot
Begraafplaats

LET OP:
vanaf 1-jan-2023 zijn de tarieven geïndexeerd.
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties (PowerPoint)  te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
Plaskerk 900


Om te herdenken dat de Plaskerk in Raalte al 900 jaar bestaat heeft de “werkgroep Plaskerk 900” een programma opgezet wat het hele jaar door loopt.
Klik
hier voor meer informatie.
 
Rolstoelgebruik

De kerk heeft de beschikking over drie rolstoelen die gebruikt kunnen worden als iemand tijdelijk een rolstoel nodig heeft.
Deze rolstoelen worden beheerd door Jan ten Have (06 81290685).
Dus als u gebruik wilt maken van een rolstoel neem dan even contact op met Jan dan komt het voor elkaar
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Vanaf 3-sep ...Vanaf zondag 3-sep beginnen de diensten om 10:00 uur !!
 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
Klein Salland


Vanaf 12 april 2022 is aan het keuzemenu aan de linkerzijde van de pagina's de keuze 
Klein Salland  toegevoegd.
Hier vindt U algemene informatie over de samenwerkings overeenkomst.
O.a. vindt U hier informatie over de vertrouwenspersoon en de onlangs door alle 4 kerken getekende overeenkomst.

 
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.