PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Protestantse Gemeente Wesepe

Het unieke kerkje uit de 14e eeuw
Protestantse Gemeente Wesepe


"WESEPE"

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Op onze site vindt U allerlei informatie over onze kerk en activiteiten.


Het pittoreske Wesepe is een kerkdorp in de gemeente Olst Wijhe gelegen tussen Deventer en Raalte.  Het letterlijke en figuurlijke middelpunt van Wesepe is het unieke kerkje uit de veertiende eeuw, de Nicolaaskerk aan de Kreikenlaan. 

De Protestantse gemeente bestaat uit ongeveer 800 leden.

Privacyverklaring PK Wesepe

 
Week van Gebed

Week van Gebed

Gebed: Maak ons één

Een gebed uit Libanon, om gezamenlijk te bidden in deze Week van Gebed


God van licht en liefde,
Uit alle volken en culturen, 
waarover de ster van Bethlehem schijnt,
verzamelt U een gemeente,
die het licht van Christus zoekt en doorgeeft. 
Bewaar ons bij de vlam van het evangelie,
ook nu de duisternis om zich heen grijpt 
in de vorm van onrecht, armoede, en geweld,
zodat ons huis en ons land niet meer veilig zijn. 
Maak ons één rondom Uw tafel,
waar Uw genade ons verwarmt,
waar we steun vinden bij elkaar,
en nieuwe ruimte ontstaat voor anderen. 
 
Amen.

Dit gebed is geschreven door Wilbert van Saane, die door Kerk in Actie is uitgezonden naar Libanon. Hij woont met zijn vrouw Rima Nasrallah-van Saane en hun kinderen in Beiroet en geeft les aan de
Near East School of Theology, waar predikanten voor het hele Midden-Oosten worden opgeleid.

 
 
Corona tijd Corona tijd


We mogen elkaar niet aanraken,
maar we zullen elkaar NOOIT loslaten! 
 
Lockdown CORONA 15-januari

Lockdown CORONA 15-januari
Kerkdiensten helaas alleen online te volgen  !!

Omdat er slechts een beperkt aantal versoepelingen m.b.t. de lockdown per 15 januari zijn doorgevoerd, handhaven we op dit moment ons beleid om door te gaan met het aanbieden van alleen de online diensten. We sluiten ons hierbij aan met de cultuur- en de horecasector.

Zodra het weer kan gaan we weer over tot het toelaten van bezoekers in de kerk bij diensten. Houd u voor berichtgeving hierover de website in de gaten.

De diensten zijn zowel rechtstreeks als ook op een later tijdstip online te volgen via
kerkdienstgemist.nl.


 
 
Psalm 24 Psalm 24

Van U is de aarde
Een nieuwe uitvoering van psalm 24, gezongen door Larissa Baak.Toelichting op dit lied vindt U onder  lees meer.
 
lees meer »
 
Kerkbalans 2022

Kerkbalans 2022

Inluiden gaat (weer) niet door
De voorbereidingen voor Kerkbalans 2022 zijn in volle gang. De start van de actie is op zaterdag 15 januari. Ook hier wordt vanwege de coronaregels een andere procedure gevolgd.
De tassen met daarin de enveloppen worden op die dag bij de lopers thuis gebracht. Daarbij wordt –indien mogelijk- meteen een afspraak gemaakt voor het ophalen van de tas.
Dat betekent dus dat het inluiden van de actie voor de tweede achtereenvolgende keer helaas niet doorgaat.

Rondbrengen enveloppen
Vanaf 15 januari kunt u de mensen die de enveloppen brengen dus aan de deur verwachten. Bij het toezeggingsformulier is ook nu weer een toelichting gevoegd. Daarin staat onder andere de vraag of u betalen wil met automatische incasso. Dat is voor u makkelijk en voor ons scheelt het veel administratief werk.
Volgens de planning worden op 29 januari alle tassen weer bij de lopers opgehaald. De traditionele telavond met Bingo kan helaas ook vanwege Corona niet doorgaan, maar er zal wel op maandag 31 januari geteld worden. Aan het einde van die avond zal de voorlopige eindstand dan bekend zijn en zal dan te vinden zijn op de website en afgekondigd worden in de kerkdienst op zondag 6 februari. De lopers hebben persoonlijk bericht over deze nieuwe aanpak.
Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer de Protestantse Gemeente Wesepe financieel zult willen ondersteunen.
Onze kerk kan niet zonder uw bijdrage!

 
 
Eindejaarscollecte 2021

Eindejaarscollecte 2021


Eindejaarscollecte


Op woensdag 5 januari was het de jaarlijkse telavond van de eindejaarscollecte.
Vanwege de corona maatregelen waren we ook dit jaar weer genoodzaakt om het op een andere manier plaats te laten vinden.


Alle lopers werden op verschillende tijden uitgenodigd in de Beukenoot. Helaas kon het gebruikelijke kopje koffie ook niet geschonken worden.
Als dank kregen de lopers een zakje met een kleinigheid mee.
Vanwege de corona waren er ook al bedragen via de bank overgemaakt en ook enveloppen in de brievenbus bij de kerk bezorgd.

De  voorlopige eindstand op 7-januari is:  
2260,12.
Het betreft nog een voorlopige eindstand want soms komt er nog wat nadruppelen!
 

Opnieuw een heel mooi bedrag dat dit jaar is opgehaald.

Namens de Kerkrentmeesters willen we de kerkbladlopers en alle gevers heel erg hartelijk danken.

 
 
Inzameling oud papier !

Inzameling oud papier !Oud papier ????
 

Op zaterdag 29-januari  kunt U weer oud papier inleveren.

Onze vrijwilligers staan weer klaar om het oud papier en karton in ontvangst te nemen.

Van 9:00 uur tot 12:00 kunt U terecht op het erf van de familie Niemeijer aan de Ds. E. Kreikenlaan 10.


Wij vragen U vriendelijk om de huidige corona-richtlijnen te volgen.

>> LET OP: contactgegevens zijn gewijzigd !!
Indien U niet in staat bent uw oud papier zelf weg te brengen neemt U dan contact op met Jo Jansen en het wordt bij U opgehaald.
Telefoon: 06 - 53 73 72 10 of stuur een mailtje:
jojokejansen@gmail.com

Bent U op deze dag verhinderd?
Geen nood want elke laatste zaterdag van de maand kunt U uw oud papier inleveren. Op 26-februari is de volgende inleverdag!

 
Houd moed, heb lief Houd moed, heb lief

 
NBV21

NBV21


NBV21

Nieuwe
Bijbel
Vertaling
2021"De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21-eeuw"
In de dienst van zondag 28-november heeft onze dominee Henk Jan Damstra de nieuwste Bijbelvertaling geïntroduceerd. De laatste vertaling heeft de naam NBV21 mee gekregen. Ook de PG Wesepe is vanaf nu in het bezit van deze nieuwe Bijbel.
Het is de verbeterde, herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004.  Op maar liefst 12.000 punten zijn er wijzigingen aangebracht.
Het gaat hierbij naast bijv. leestekens ook om aangepaste vertalingen. Hiervoor zijn reacties van duizenden lezers gebruikt; de nauwkeurigheid van de vertaling is versterkt en nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn toegepast.
                      Ds. Henk Jan Damstra tijdens de introductie van de nieuwe NBV21

Meer informatie over de NBV21 vind U o.a. op de website van de NBV 21:  https://nbv21.nl/over-de-nbv21/

 
 
Kerk In Actie Collecte 25-dec 2021 "Kinderen in de knel" Kerk In Actie Collecte 25-dec 2021 "Kinderen in de knel"

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in GriekenlandJuist met Advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind.
In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door.
Kerk in Actie helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert hen op een betere plek te krijgen.

Geef ook!
Meer info: klik hier


Bekijk hieronder het verhaal over Dunia en Reyad
 
 
Diaconie ouderen

Diaconie ouderen

Beste senioren van Wesepe e.o.

Omdat het aantal coronagevallen weer toeneemt en de
coronamaatregelen aangescherpt zijn, nemen we geen risico en hebben we besloten om het ‘Samen Eten’ op woensdag 1 december en ‘de Kerstsoos’ op woensdag 15 december niet door te laten gaan.
Als we weer van start gaan, krijgt u persoonlijk bericht, of anders staat het tijdig vermeld in de Dorpskrant, de Huis aan Huis, het Kerkblad of op de website.
We hopen elkaar weer te ontmoeten in het nieuwe jaar !!

Alvast hele fijne Kerstdagen en een goed 2022 toegewenst.

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke en Erna.

 
 
Wesepe online !!!

Wesepe online !!!Ook PG Wesepe nu online.


Eindelijk was het dan zover; ook de kerkdiensten vanuit onze mooie historische Nicolaaskerk  zullen via kerkdienstgemist.nl via internet te volgen zijn.

Na een lange periode van voorbereidingen is de kerkdienst van zondag 10-okt uitgezonden.


Op deze plek willen we onze waardering uitspreken voor wie zich hebben ingezet om alles voor elkaar te krijgen. Er is achter de schermen door een aantal mensen veel werk verzet. Dat eigen werk scheelt in de kosten en maakte het mogelijk om sneller de camera’s te kunnen plaatsen.

Vele meters kabel zijn door enkele vrijwilligers gelegd en netjes afgewerkt in kabelgoten.
Begin oktober is de apparatuur geïnstalleerd door de firma Schaapsound, zijn de aanmeldingen afgerond en is er getest in de kerk.

Het is vanaf nu dus ook mogelijk om naar de kerkdiensten te kijken; zowel rechtstreeks als op een later tijdstip. We hopen dat die mogelijkheid zowel nu als later een mooie gelegenheid biedt om de diensten digitaal bij te wonen. Al is live in de kerk aanwezig zijn en meezingen, ook mooi.


Eén dienst hebben we moeten missen, die van 24 oktober. De verbinding met internet was tijdens die dienst vanwege een defect modem verbroken. Dat kan gebeuren. Techniek blijft kwetsbaar. We boffen met een aantal handige mensen die zulke problemen toch weer weten op te lossen!

Uiteraard houden wij ons tijdens de opnames aan de privacy regels zoals opgesteld in de AVG.

Uw collectebijdragen bij de online-diensten kunt u overmaken op de banknummers van onze Diaconie en onze Kerkbeheer.  
Diaconie:           NL59 RABO 0373 7397 02
Kerkbeheer:       NL67 RABO 0314 5170 81
                          
Vrijwilligers aan het werk met de bekabeling

Hoe kunt U ons vinden op het internet?
Heel eenvoudig door op de onderstaande link te klikken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2524-Protestantse-Gemeente-Wesepe


Ook kunt U ons via de zoekfunctie van kerkdienstgemist vinden:
1.    Ga naar de website: 
www.kerkdienstgemist.nl
2.    Vul in het balkje  ‘zoek kerk’   Wesepe  in
3.    Vervolgens kunt U een uitzending kiezen en deze starten
 
Het is ook mogelijk om een dienst te volgen op de mobiele telefoon (smartphone) of tablet. Hiervoor is een speciale app beschikbaar.

De Kerkdienstgemist app is in de Google play store en in de Apple App store beschikbaar:

Vereisten:
Minimaal Android 4.1 of minimaal iOS 8Mocht U vragen hebben dan kunt U contact opnemen met (graag na 18:00 uur):
Dick Stegeman
Kerkrentmeester PG Wesepe
0570-532954
06-83657770

Wij wensen U veel kijkplezier.
 
Spelletjesmiddag Spelletjesmiddag

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE

"De Brouwershof"


 Beste mensen,

Omdat wij niet weten hoe het verder zal gaan met de corona hebben wij besloten de spelletjesmiddag op 8 december niet door te laten gaan.
Jammer, maar helaas.
Toch wensen wij U fijne Kerstdagen en de beste wensen voor 2022 toe.

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
 
 
Inzameling Inzameling
Resultaat Actie Voedselbank Klein Salland,

De voedselbank verzorgt elke week 170 voedselpakketten. Daarmee worden wekelijks 500 monden gevoed. Dat zijn indrukwekkende getallen. Zoveel gezinnen in onze directe omgeving waarbij “ het water financieel aan de lippen staat ”. We staan er zelden bij stil.Het is goed om te weten is dat we op 16 november de voedselbank oprecht blij hebben kunnen maken met houdbare producten. Goed voor 7! ruim gevulde winkelwagens. Dit was de uiteindelijke opbrengst van de actie voedselbank Klein Salland. U heeft daarmee uw vrijgevigheid laten zien. We kunnen als Klein Sallandse diakenen dan ook concluderen dat de actie voedselbank (waar overigens niet alleen de 4 Klein Sallandse gemeenten, maar ook de Willibrordkerk in de Boskamp aan mee heeft gedaan) een groot succes is geworden.Namens de voedselbank en alle KS diakenen willen we allen die hebben bijgedragen aan het succes volmondig meedelen: “ ALLE GEVERS EN GEEFSTERS; HARTELIJK DANK”


Frits Polman, diaken PG OLST

De diaconie Klein Salland

 
 
Pelgrimeren 15 oktober 2021 Pelgrimeren 15 oktober 2021PELGRIMEREN
Op vrijdag 15 oktober gingen de pelgrims, na een kop koffie en een verhaal over Christoffel, weer aan de wandel.
Immers, de ronde rond Wijhe moest nog worden gelopen, want deze was door Covid-19 uitgesteld.
Het ging voorspoedig, af en toe wat regen, maar we stapten heerlijk door. Tot we bij het pontje kwamen om over een kleine aftakking van de IJssel te gaan.

De natte gladde klei maakte dat je amper naar beneden kon lopen, laat staan met droge schoenen op het pontje komen?Maar kennelijk had het verhaal over dragen en gedragen worden van Christoffel ons een les geleerd.
Niet dat we elkaar letterlijk gingen dragen, het ging glijdend, vasthoudend aan de touwen, die weer door anderen strak werden gehouden.
Er waren handen om elkaar te helpen, kortom we kwamen allemaal droog aan de overkant.
En niet onbelangrijk: we hebben veel gelachen!
Daarna vervolgden we onze tocht, dronken koffie bij de familie Pol op Fortmond, waar overbuurman en ouderling kerkrentmeester van Olst Wim Haverslag vertelde over zijn hobby.
Na de koffie weer terug naar Wijhe.
Al met al was deze tocht een mooi voorbeeld voor Klein Salland over hoe samen te werken en elkaar te helpen.
Lijkt het je leuk mee te wandelen: de volgende wandeling is op 11 maart en dan gaan we over de grenzen naar ‘ander’ land!


 
 
Oosterhuisdienst 2021

archieffoto
Oosterhuisdienst 2021


Zondag 19-september werd er weer een kerkdienst aan de liederen van Huub Oosterhuis gewijd.
Afgelopen jaren heeft een gelegenheidscantorij, samengesteld uit de cantorij van Wesepe en zangers uit de regio, aan deze dienst meegewerkt.Ook nu was dat het geval, zij het dat er vanwege de coronabeperkingen er door een kleinere cantorij gezongen werd. Het zingen van de liederen stond onder leiding van Corinne Ovinge-Best. De muzikale begeleiding was in handen van Marijn Siero.
De dienst werd geleid door theoloog Kees Kok uit Amsterdam.  Hij schreef  o.a. een aantal boeken over het werk van Huub Oosterhuis en over liturgie.
Het thema van de dienst was: “En weer zingen”, een heel toepasselijk thema nadat we zo lang niet hebben kunnen zingen.
In een goed gevulde Nicolaaskerk  werden  liederen van dichter en theoloog Huub Oosterhuis gezongen; niet alleen door het koor maar ook via samenzang. Ook konden de bezoekers genieten van het pianospel van zowel Corinne Ovinge-Best als Marijn Siero.
Door het fijne nazomerweer kon er na de dienst buiten op het kerkplein, onder het genot van koffie en cake, nog gezellig nagepraat worden.  
 
Startzondag 5 september 2021

Startzondag 5 september 2021

Op zondag 5 september vierden we onze jaarlijkse startdienst van het nieuwe seizoen. Geheel volgens traditie niet in de kerk maar op locatie.

Deze keer waren we  te gast op
 ‘De Bonekamp’ aan de Bonekampweg 2, bij Arnold Nijland en Kitty van Veen.

De Bonekamp is één van de oudste gebouwen uit de buurt. De vroegste vermelding dateert namelijk al van 1623 en dan hebben we het dus over (bijna) vierhonderd jaar geleden. Op dat moment woonde ene Gerrit Bonekamp op de boerderij, vandaar de naam. In 1906 kwamen Albert Grootentraast en Hendrika Jacobs naar de Bonekamp. Nog weer later was dat de familie Nijland-Grootentraast.
 
Het weer was ons die zondag zeer gunstig gezind en de “kapschuur” was omgebouwd tot kerkzaal. De bloemengroep had  enkele schitterende bloemstukken ter decoratie aangebracht en ook de kaarsen ontbraken niet. Velen wisten de Bonekamp te vinden en bijna alle stoelen waren bezet.


Foto:  Jacky van Tartwijk

De mooie dienst had als thema "Uw Koninkrijk kome" en de voorganger was onze eigen predikant ds. Henk Jan Damstra.
Muzikale medewerking verleende de Cantorij o.l.v. Corinne Ovinge-Best en ook Rini van Dijkhuizen speelde op viool.
Na de dienst was er voor iedereen koffie met cake op het terras naast  de boerderij. Heerlijk in het zonnetje nog even napraten.
Een hele mooie start van het nieuwe seizoen.

Als dank voor hun gastvrijheid op deze schitterende locatie kregen  Arnold en Kitty van de PG Wesepe  een krentenwegge aangeboden.
Foto: Arnold Nijland en Kitty van Veen
 
Kerkklokken Kerkklokken

Niels van der Giessen uit Nunspeet heeft een uit de hand gelopen hobby ,het filmen en registreren van Kerkklokken in Nederland.

Niels is samen met een aantal mensen een project gestart om een database te maken met daarin informatie over alle luidklokken en beiaarden van Nederland.
Zaterdagmiddag 31 oktober 2020 zijn door Niels geluid- en filmopnames van de kerkklokken van  onze kerk in Wesepe gemaakt. Tevens heeft hij m.b.v. een drone luchtopnames van de kerk en omgeving gemaakt.

Op zijn YouTube kanaal heeft Niels deze opname's voor iedereen beschikbaar gesteld.
Kijk en luister naar zijn prachtige opname's . 
 
Cantorij Lied 117d Cantorij Lied 117d

Enkele leden van de Cantorij zingen met begeleiding van Corinne voor U het Lied 117d: "Laudate omnes gentes",


 
 
Houd moed heb lief

Houd moed heb lief

Deze vlag wappert vanaf Witte Donderdag bij de Klein Sallandse kerken.
Het idee komt uit Heerenveen en de woorden   uit 1 Kor.13: 7 liggen als basis onder de tekst:
’Door de liefde verdraag je wat er met je gebeurt en blijf je geloven, vertrouwen en volhouden'


Het zou mooi zijn als u deze flyer thuis op het raam hangt om zo elkaar te bemoedigen.
U kunt de flyer zelf printen:  flyer

 
 
Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienstgemist.nl


Kerkdiensten volgen via het internet

Vanuit Wesepe kan er ook gekeken of geluisterd  worden naar kerkdiensten in bijv. Olst, Wijhe of Raalte of elke andere gemeente die aangesloten is bij Kerkdienstgemist.nl:


 
lees meer »
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10:00 uur
Via internet online te volgen!
Oecumenische dienst
Inzameling: Diaconie Missionair werk en Onderhoud kerkelijke gebouwenmeer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10
Inzameling: Diaconie Kerk in Actie en Onderhoud kerkelijke gebouwenmeer details

Klein Sallandse Zondag
datum en tijdstip 06-02-2022 om 10:00 uur
Samen met Olst
Inzameling: Kerk in Actie (Bangladesh) en Onderhoud kerkelijke gebouwenmeer details

 
Kerkbalans

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2022 zijn inmiddels begonnen. De actie heeft dit jaar als titel ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging voor 2021 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen, maar het zou kunnen zijn dat het aan uw aandacht ontsnapt is. 
Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.
De kerkrentmeesters

 
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
Vanaf 5-sep..Vanaf zondag 5-sep beginnen de diensten om
10:00 uur !!
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.