PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Protestantse Gemeente Wesepe

Het unieke kerkje uit de 14e eeuw
Protestantse Gemeente Wesepe


"WESEPE"

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Op onze site vindt U allerlei informatie over onze kerk en activiteiten.


Het pittoreske Wesepe is een kerkdorp in de gemeente Olst Wijhe gelegen tussen Deventer en Raalte.  Het letterlijke en figuurlijke middelpunt van Wesepe is het unieke kerkje uit de veertiende eeuw, de Nicolaaskerk aan de Kreikenlaan. 

De Protestantse gemeente bestaat uit ongeveer 800 leden.

Privacyverklaring PK Wesepe

 
Appelactie 2020

Appelactie 2020

Geen appelactie dit jaar !!!


Appelactie 2020
U bent gewend dat wij rond deze tijd onze appelactie houden.
Helaas, dit jaar is alles anders, zo is het ook met deze actie.


We hebben moeten besluiten om de appelactie
geen doorgang te laten vinden.
We vinden het niet verantwoord onze vrijwilligers huis aan huis te laten gaan, met in achtneming van alle coronamaatregelen, zeker nu ze onlangs weer door het kabinet aangescherpt zijn. We hopen op uw begrip hiervoor.
We gaan zeker in het volgend jaar 2021 weer een appelactie organiseren.
 
Namens de Appelactiecommissie
Betsie ten Have

 
 
Oorlogsmonunument

Oorlogsmonunument


Onthulling oorlogsmonument

Vijf maanden later als gepland heeft dan toch de onthulling van het oorlogsmonument in Wesepe plaats gevonden.

Vanwege alle corona beperkingen kon de geplande onthulling op 12 april helaas niet doorgaan.

Er was nu gekozen om de onthulling plaats te laten vinden op zondag 6 september; de startzondag van de Protestantse Gemeente Wesepe.In de voorafgaande kerkdienst stond het thema “75-jaar vrijheid” centraal.
Ds. Henk Jan Damstra stond hierbij stil wat vrijheid voor een ieder betekent; toen en nu. Ook dat het veel inzet vergt om vrijheid te verkrijgen maar dat er minstens net zo veel inzet vereist is om de vrijheid te behouden, ook nu nog
.

Enkele leden van de Cantorij o.l.v. Corinne Ovinge-Best luisterden de dienst op met mooie en toepasselijke liederen over vrede en vrijheid.

Na afloop van de dienst vond onder een heerlijk stralende zon de onthulling plaats door de twee oudste leden van onze gemeente:  Dina Muskee(97) en Arend Jalink (95).  Samen verwijderden ze in het bijzijn van hun familie het doek over het monument. Een mooie grote zwerfkei met daarop een granieten herinneringsbord. Hierop staat de treffende tekst vermeld : “VOOR ALLEN DIE HEBBEN GELEDEN EN GESTREDEN VOOR ONZE VRIJHEID”.Na het zingen van het Wilhelmus kon iedereen de bij het verlaten van de kerk gekregen zonnebloem bij het monument neerleggen.
Hiermee kwam een einde aan een indrukwekkende plechtigheid en kan Wesepe trots zijn op deze oorlogsherinnering.

Het monument heeft een plek gekregen bij het hek naast de toren. Vrijwilligers van de kerk  hebben er een mooi perkje van gemaakt met fraaie bestrating .
In een latere fase zal er nog een boom worden geplaatst naast het monumentje door de schooljeugd. Waarschijnlijk een esdoorn als verwijzing naar de vlag van onze bevrijders uit Canada. 
Na de onthulling bestaat er  de gelegenheid voor kerkgangers en andere Wesepenaren om bloemen te leggen bij het monument. Zo kunnen we toch het hele dorp er bij betrekken.

 
lees meer »
 
Klein Salland Klein Salland
Hallo Klein Salland

30 augustus jl. is dan eindelijk het startschot gegeven voor mijn werk in Raalte (e.o.). We kijken - ondanks de nodige restricties - terug op een mooie en feestelijke dienst. Met de “jod van God” hoop ik ook een beetje een toon gezet te hebben: het kleine maar essentiële verschil in het leven door te vertrouwen op de Heer.
Zo begin ik - samen met mijn gezin - aan alle nieuwe dingen die Raalte en Klein Salland op ons pad brengen.
In mijn vorige gemeentes heb ik regelmatig ervaren hoe belangrijk het is om niet alleen in eigen kring actief te zijn maar ook samenwerking te zoeken met anderen, elkaar te ondersteunen en krachten te bundelen. Dat biedt kansen en mogelijkheden voor de jeugd en voor ouderen; maar ook voor de “middenmoot” valt er veel te winnen, te zien en te leren bij elkaar; ja, samen kun je meer.
Als nieuwkomer kom ik uiteraard niet om alles overhoop te gooien en te veranderen, maar wie weet kunnen we samen profiteren van wat frisse ideeën en nieuw elan.
Ik heb er zin in!

Ds. Richard Slaar

 
 
Stand van zaken i.v.m. het coronavirus

Een lege kerk op zondag...... Niet meer vanaf 5 juli
Stand van zaken i.v.m. het coronavirus
VANAF 5-JULI WEER EREDIENSTEN IN WESEPE !!!
 
NOG GEEN BEZOEKWERK !!!

Via onze site houden we U op de hoogte van de stand van zaken rondom het coronavirus en de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.Kerkdiensten zijn weer begonnen !!!!!

De vier Sallandse Protestantse gemeenten Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe, volgden het advies van de landelijke Protestantse Kerk om kerkdiensten geen doorgang te laten vinden, ter voorkoming van verdergaande verspreiding van het coronavirus. 
De kerkdiensten in Wesepe werden om deze reden tot 1 juli niet  gehouden.

Na 1 juli mogen weer bijeenkomsten worden gehouden tot maximaal 100 personen onder strikte voorwaarden.
We hebben goed gekeken naar die voorwaarden en we hebben besloten om er vol voor te gaan.


Dus zijn we vanaf zondag 5 juli weer gestart met kerkdiensten in onze eigen dorpskerk.
Wilt U een kerkdienst bijwonen dient U zich aan te melden en het werkplan te volgen. 

Klik hier voor informatie hoe U zich kunt aanmelden  en voor het werkplan van onze kerk.


 
 

Bezoekwerk:
Er is besloten dat er de komende periode ook nog geen pastoraal bezoekwerk zal plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met dh. Gerrit Visscher: 0572-381823.
We hopen hiermee bij te dragen aan het voorkomen van een verdergaande verspreiding van het coronavirus en zo ook de ouderen en kwetsbaren in onze gemeente te beschermen.

 
 
Gebed Gebed

Lied 418:  God, schenk ons de kracht

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
Dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op Uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,
totdat in Uw vrede ons hart rusten mag

 
 
Kerkbeheer

Kerkbeheer

 

Donatie van Harmonie


Zoals bekend heeft de Harmonie zich onlangs helaas moeten opheffen. Bij de laatste afhandelingen zijn ook de resterende gelden verdeeld over een aantal verenigingen.

Ook onze  Protestantse kerk werd verblijd met maar liefst twee mooie giften.
Eén voor het restauratiefonds en één voor het orgelfonds.
We zijn het bestuur van de Harmonie dankbaar voor deze giften.
De kerkrentmeestersOrgel restauratie
 
De orgelrestauratie is formeel opgeleverd maar er volgt nog een onderzoek naar het schilderwerk van de buitenkant. Dit kan mogelijk nog weer een vervolgpost worden.


Schone kerk

Op dinsdagmorgen 16 juni kwamen 7 dames met emmer en poetsdoek naar ‘de Beukenoot’. Er is hard gewerkt en samen hebben we lekker koffie gedronken (1,5 m). Weer gezellig bijkletsen, na heftige Corona periode.
Nu is alles weer een beetje geluwd en gaat op zondag 5 juli de kerkdienst (aangepast) in de kerk weer beginnen.
‘De Beukenoot’ en de kerk zijn in ieder geval keurig gepoetst.
U bent van harte welkom.
Hartelijk dank dames!!
Namens de kerkrentmeesters,
Betsie ten Have

 

 
 
Lied: U geeft rust

Lied: U geeft rust

U geeft rust (door alles heen)

In deze onrustige tijden komen meer dan twintig verschillende kerken samen om het prachtige lied 'U geeft rust (door alles heen)’ te zingen.

Klik hier voor de video.

 
lees meer »
 
Spelletjesmiddag Spelletjesmiddag

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE

"De Brouwershof"


Beste mensen,

Helaas kan de gezellige en/of de spelletjesmiddag op 14 oktober a.s. niet doorgaan.
De maatregelen van het Ministerie moeten nog steeds in acht worden genomen.
Wij wensen allen veel sterkte in deze moeilijke corona-tijd.

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
 
Inzameling oud papier !

Inzameling oud papier !Oud papier ????
 

Op zaterdag 31-oktober kunt U weer oud papier inleveren.

Onze vrijwilligers staan weer klaar om het oud papier en karton in ontvangst te nemen.

Van 9:00 uur tot 12:00 kunt U terecht op het erf van de familie Niemeijer aan de Ds. E. Kreikenlaan 10.

>> LET OP: contactgegevens zijn gewijzigd !!
Indien U niet in staat bent uw oud papier zelf weg te brengen neemt U dan contact op met Jo Jansen en het wordt bij U opgehaald.
Telefoon: 06 - 53 73 72 10 of stuur een mailtje:
jojokejansen@gmail.com

Bent U in oktober verhinderd? Geen nood want op zaterdag 28 november is er de volgende inzameling !

 
Jubileum Ds. Henk Jan Damstra

Bloemen voor de jubilaris
Jubileum Ds. Henk Jan Damstra

25-jarig Jubileum Ds. Henk Jan Damstra


In de dienst van afgelopen zondag 14-juni  is er stil gestaan bij het jubileum van onze dominee.  Nog voor het slotlied was het Willemieke van de Poel (voorzitter PG Olst) die namens de beide Protestantse Gemeenten Olst en Wesepe onverwacht het woord nam. Het was n.l. de eerste zondag nadat 25-jaar geleden Henk Jan officieel  als dominee startte.
Met Corike begonnen ze samen in het Zeeuwse Heinkenszand in 1995 als predikanten. Na 11 jaar vertrokken ze naar het oosten van het land. En wel naar het Overijsselse Olst waar Henk Jan als dominee bevestigd werd. In 2017 kwam er de samenwerking met de PG Wesepe bij.
Via een video boodschap vanuit Zeeland feliciteerde Marleen Meerman namens de  PKN Gemeente Heinkenszand Henk Jan met zijn 25-jarig jubileum. Namens Heinkenszand bood Willemieke nog een mooi boeket bloemen aan. Gerrit Visscher bood namens Olst en Wesepe ook nog een fraai boeket bloemen aan.
Na de dienst werd Henk Jan bij het verlaten van de kerk nog verrast met een luid applaus.
Wanneer er  na de beperkingen vanwege de coronaregels weer  de mogelijkheid bestaat  zal er zowel  in Olst als Wesepe nog  aandacht aan dit jubileum worden besteed.

 
 
Onderscheiding

Koninklijke onderscheiding
Onderscheiding

Vrijdag 24-april ontving  ons kerkraadslid Jo Jansen een telefoontje van de burgemeester van de gemeente Olst-Wijhe; Ton Strien.
De burgemeester mocht Jo het heuglijke feit meedelen dat het Zijne Majesteit behaagd had hem te ridderen in de Orde van Oranje-Nassau.
Voor Jo kwam deze koninklijke onderscheiding als een volkomen verrassing; “dit had ik echt niet verwacht”.


De officiële uitreiking door burgemeester Ton Strien heeft op vrijdag 3-juli om 9:30 uur in zaal Logtenberg op de Boerhaar plaatsgevonden.

In de periode van 1976-1988 is Jo kerkvoogd geweest in onze Protestantse Gemeente Wesepe. Sinds 2015 is hij hier wederom erg actief ; nu als penningmeester in het college van Ouderlingen-Kerkrentmeesters.
Hiernaast is Jo ook zeer actief als vrijwilliger in ons dorp.  Hij zet zich o.a. ook in voor  Sportclub Wesepe, Bridgeclub Wesepe en Stichting Zalencentrum Wesepe.

Jo, van harte gefeliciteerd.

 
 
Houd moed heb lief

Houd moed heb lief

Deze vlag wappert vanaf Witte Donderdag bij de Klein Sallandse kerken.
Het idee komt uit Heerenveen en de woorden   uit 1 Kor.13: 7 liggen als basis onder de tekst:
’Door de liefde verdraag je wat er met je gebeurt en blijf je geloven, vertrouwen en volhouden'


Het zou mooi zijn als u deze flyer thuis op het raam hangt om zo elkaar te bemoedigen.
U kunt de flyer zelf printen:  flyer

 
 
Bericht vanuit de diaconie

Bericht vanuit de diaconie

Met dit schrijven wil ik een boodschap brengen vanuit de Diaconie voor alle gemeenteleden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de inspanningen die de Diaconie probeert te leveren in deze crisistijd.
De Diaconie staat voor dienstbaarheid en stelt zich open voor kerk, gemeente, de samenleving, maar we kijken ook verder en over de grenzen heen.
Nu we geconfronteerd worden met een ongekende ramp van een hele grote omvang, heeft de Diaconie als eerste daad € 500 naar het Rode Kruis overgeboekt.


 
lees meer »
 
Lied 939: Yosina Roemajauw

Lied 939: Yosina Roemajauw

Lied 939 uit het Liedboek, gezongen door Yosina Roemajauw uit Olst.

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Klik hier om dit lied te bekijken.
 

Toegelicht: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)
Het lied In Christ alone, dat in deze Nederlandse vertaling van Gert Landman als lied 939 in het Liedboek (2013) staat, is een typisch voorbeeld van CCM (Contemporary Christian Music) – een hedendaagse muziekstijl die wordt gekenmerkt door eenvoud en grote muzikale expressie en voortkomt uit de evangelicale kant van christendom.


Muziek: Frank van Essen (arrangement), Allard Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Visser 


 
lees meer »
 
Lied 1003 Lied 1003

"Stil is de straat  -  in  Coronatijd"

Klik op een link en kijk en luister op YouTube naar Lied 1003 in een aangepaste "Coronaversie" met extra coupletten.


Lied 1003 Corona piano
Lied 1003 Corona combo
 
Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienstgemist.nl


Kerkdiensten volgen via het internet

Vanuit Wesepe kan er ook gekeken of geluisterd  worden naar kerkdiensten in bijv. Wijhe of Raalte of elke andere gemeente die aangesloten is bij Kerkdienstgemist.nl:


 
lees meer »
 
Nestkastjes

Nestkastjes

Nestkastjes kerkhof

Vorig jaar werden ook wij op het kerkhof verrast door de eikenprocessierups. In een aantal eiken bevonden zich nesten van deze vervelende rups. Bestrijding was echter geen optie meer.


Dit jaar hebben we gekozen voor een milieuvriendelijke oplossing zoals die ook op vele andere plaatsen in ons land toegepast wordt.
De koolmees is bij uitstek een natuurlijke vijand van de processierups. Deze vogels voeren grote aantallen rupsen aan hun jongen.
Door het ophangen van 5 speciale koolmees nestkastjes hopen we de overlast van deze rupsen te bestrijden.
Eén van onze vrijwilligers, Bé Noordkamp, heeft deze kastjes zelf gemaakt en ook nog eens zelf opgehangen.  Verdeeld over het kerkhof hangen deze kastjes nu in verschillende eiken.

Bé, namens de Kerkrentmeesters heel erg bedankt.


 
 
Gezocht: iemand voor de schoonmaak Gezocht: iemand voor de schoonmaak

Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. Wij zijn nu op zoek naar een vervangster. Het gaat om ongeveer twee uur in de week en er staat een vergoeding tegenover.
Voor inlichtingen: Betsie ten Have  0570-531237.
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10:00
Inzameling: Kerkbeheer en Diaconie: Kerken Israël.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig nog GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!meer details

Eredienst H.A.
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10:00
Afscheid en herbevestiging ambtsdragers.
Inzameling: Kerkbeheer en Bloemenfonds.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig nog GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!meer details

 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?


PG Olst van zondag 27 september; klik hier

PG Wijhe van zondag 27 september ; klik hier

PG Raalte van zondag 27 september; klik hier 
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Gezocht; iemand voor de schoonmaak
Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. meer
 
Kerkbalans 2020
Dit jaar is de actie Kerkbalans gestart op zaterdag 18 januari. Om 13:00 uur hebben op heel veel plaatsen meer
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.