PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Protestantse Gemeente Wesepe

Het unieke kerkje uit de 14e eeuw
Protestantse Gemeente Wesepe


"WESEPE"

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Op onze site vindt U allerlei informatie over onze kerk en activiteiten.


Het pittoreske Wesepe is een kerkdorp in de gemeente Olst Wijhe gelegen tussen Deventer en Raalte.  Het letterlijke en figuurlijke middelpunt van Wesepe is het unieke kerkje uit de veertiende eeuw, de Nicolaaskerk aan de Kreikenlaan. 

De Protestantse gemeente bestaat uit ongeveer 800 leden.

Privacyverklaring PK Wesepe

 
Stand van zaken i.v.m. het coronavirus

Een lege kerk op zondag...... Niet meer vanaf 5 juli
Stand van zaken i.v.m. het coronavirus

VANAF 5-JULI WEER EREDIENSTEN IN WESEPE !!!
 

Via onze site houden we U op de hoogte van de stand van zaken rondom het coronavirus en de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.Kerkdiensten zijn weer begonnen !!!!!

De vier Sallandse Protestantse gemeenten Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe, volgden het advies van de landelijke Protestantse Kerk om kerkdiensten geen doorgang te laten vinden, ter voorkoming van verdergaande verspreiding van het coronavirus. 
De kerkdiensten in Wesepe werden om deze reden tot 1 juli niet  gehouden.

Na 1 juli mogen weer bijeenkomsten worden gehouden tot maximaal 100 personen onder strikte voorwaarden.
We hebben goed gekeken naar die voorwaarden en we hebben besloten om er vol voor te gaan.


Dus zijn we vanaf zondag 5 juli weer gestart met kerkdiensten in onze eigen dorpskerk.

Wilt U een kerkdienst bijwonen dient U zich aan te melden en het werkplan te volgen zoals hieronder beschreven:


 
Aanmelden kerkdiensten

De overheid geeft toestemming voor kerkdiensten onder voorwaarde van reservering. Dat betekent dat u zich moet aanmelden uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur. Mochten er te veel aanmeldingen zijn dat krijgt u hiervan uiterlijk zaterdag 12.00 uur bericht.

Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten. Aanmelden kan dan tot ’s avonds voor de dienst, uiterlijk 18.00 uur.

Aanmelden kan als volgt:
 • Mail naar kerkbezoekwesepe@gmail.com
 • Bel of app naar 0620753695 (Gerrit Visscher).
  Vermeld wel duidelijk met hoeveel personen u komt.

Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet.
In dat geval graag afmelden uiterlijk 08.30 uur.
In juli en augustus beginnen de diensten om 09.30 uur


Werkplan kerkbezoek
 1. We vragen echtparen om minstens 15 minuten van te voren te komen.  Individuele personen komen 10 minuten van te voren, als de klok begint te luiden.
 2. De hele kerk is eenrichtingsverkeer. Onder de toren naar binnen en via de Beukenoot weer naar buiten.
 3. De deuren van de kerk staan open, zodat bezoekers geen deurkrukken hoeven vast te pakken. Onder de toren ontsmet u uw handen.
 4. U wordt ontvangen door de gastheer, die zal vragen of u gezond bent en u een plaats toewijzen. Er is beperkt keuze in zitplaatsen. Gezinsleden mogen bij elkaar zitten.
 5. Zolang het effect van zingen nog niet bekend is mogen gemeenteleden niet zingen. De zang wordt verzorgd door zangers die achter de avondmaalstafel staan. Kerkgangers kunnen via het liedboek meelezen en met gesloten lippen meeneuriën. Graag uw eigen liedboek meenemen. Indien nodig  kunt u een liedboek van de kerk gebruiken, die kunt u na afloop in de bank laten liggen.
 6. Na de zegen gaat iedereen weer zitten. Mensen verlaten de kerk op aanwijzingen van de gastheer.
 7. Er wordt alleen een collecte gehouden bij de uitgang. De collectebussen staan op een tafeltje voor de kansel.
 8. De toiletten kunnen niet gebruikt worden.
 9. Na de dienst is er geen koffiedrinken.
 10. Ook buiten de kerk houdt u 1,5 m afstand.
 11. Na elke dienst wordt de kerk schoongemaakt.

 

Bezoekwerk:
Er is besloten dat er de komende weken ook geen pastoraal bezoekwerk zal plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met dh. Gerrit Visscher: 0572-381823.
We hopen hiermee bij te dragen aan het voorkomen van een verdergaande verspreiding van het coronavirus en zo ook de ouderen en kwetsbaren in onze gemeente te beschermen.

 
 
Onderscheiding

Koninklijke onderscheiding
Onderscheiding

Vrijdag 24-april ontving  ons kerkraadslid Jo Jansen een telefoontje van de burgemeester van de gemeente Olst-Wijhe; Ton Strien.
De burgemeester mocht Jo het heuglijke feit meedelen dat het Zijne Majesteit behaagd had hem te ridderen in de Orde van Oranje-Nassau.
Voor Jo kwam deze koninklijke onderscheiding als een volkomen verrassing; “dit had ik echt niet verwacht”.


De officiële uitreiking door burgemeester Ton Strien heeft op vrijdag 3-juli om 9:30 uur in zaal Logtenberg op de Boerhaar plaatsgevonden.

In de periode van 1976-1988 is Jo kerkvoogd geweest in onze Protestantse Gemeente Wesepe. Sinds 2015 is hij hier wederom erg actief ; nu als penningmeester in het college van Ouderlingen-Kerkrentmeesters.
Hiernaast is Jo ook zeer actief als vrijwilliger in ons dorp.  Hij zet zich o.a. ook in voor  Sportclub Wesepe, Bridgeclub Wesepe en Stichting Zalencentrum Wesepe.

Jo, van harte gefeliciteerd.

 
 
Jubileum Ds. Henk Jan Damstra

Bloemen voor de jubilaris
Jubileum Ds. Henk Jan Damstra

25-jarig Jubileum Ds. Henk Jan Damstra


In de dienst van afgelopen zondag 14-juni  is er stil gestaan bij het jubileum van onze dominee.  Nog voor het slotlied was het Willemieke van de Poel (voorzitter PG Olst) die namens de beide Protestantse Gemeenten Olst en Wesepe onverwacht het woord nam. Het was n.l. de eerste zondag nadat 25-jaar geleden Henk Jan officieel  als dominee startte.
Met Corike begonnen ze samen in het Zeeuwse Heinkenszand in 1995 als predikanten. Na 11 jaar vertrokken ze naar het oosten van het land. En wel naar het Overijsselse Olst waar Henk Jan als dominee bevestigd werd. In 2017 kwam er de samenwerking met de PG Wesepe bij.
Via een video boodschap vanuit Zeeland feliciteerde Marleen Meerman namens de  PKN Gemeente Heinkenszand Henk Jan met zijn 25-jarig jubileum. Namens Heinkenszand bood Willemieke nog een mooi boeket bloemen aan. Gerrit Visscher bood namens Olst en Wesepe ook nog een fraai boeket bloemen aan.
Na de dienst werd Henk Jan bij het verlaten van de kerk nog verrast met een luid applaus.
Wanneer er  na de beperkingen vanwege de coronaregels weer  de mogelijkheid bestaat  zal er zowel  in Olst als Wesepe nog  aandacht aan dit jubileum worden besteed.

 
 
Lied 939: Yosina Roemajauw

Lied 939: Yosina Roemajauw

Lied 939 uit het Liedboek, gezongen door Yosina Roemajauw uit Olst.

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Klik hier om dit lied te bekijken.
 

Toegelicht: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)
Het lied In Christ alone, dat in deze Nederlandse vertaling van Gert Landman als lied 939 in het Liedboek (2013) staat, is een typisch voorbeeld van CCM (Contemporary Christian Music) – een hedendaagse muziekstijl die wordt gekenmerkt door eenvoud en grote muzikale expressie en voortkomt uit de evangelicale kant van christendom.


Muziek: Frank van Essen (arrangement), Allard Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Visser 


 
lees meer »
 
Kerkbeheer

Kerkbeheer

 

Orgel restauratie
 
De orgelrestauratie is formeel opgeleverd maar er volgt nog een onderzoek naar het schilderwerk van de buitenkant. Dit kan mogelijk nog weer een vervolgpost worden.


Schone kerk

Op dinsdagmorgen 16 juni kwamen 7 dames met emmer en poetsdoek naar ‘de Beukenoot’. Er is hard gewerkt en samen hebben we lekker koffie gedronken (1,5 m). Weer gezellig bijkletsen, na heftige Corona periode.
Nu is alles weer een beetje geluwd en gaat op zondag 5 juli de kerkdienst (aangepast) in de kerk weer beginnen.
‘De Beukenoot’ en de kerk zijn in ieder geval keurig gepoetst.
U bent van harte welkom.
Hartelijk dank dames!!
Namens de kerkrentmeesters,
Betsie ten Have

 

 
 
Inzameling oud papier !

Inzameling oud papier !


Oud papier ????
 

Op zaterdag 29-augustus kunt U weer oud papier inleveren.
Onze vrijwilligers staan weer klaar om het oud papier en karton in ontvangst te nemen.
Van 9:00 uur tot 12:00 kunt U terecht op het erf van de familie Niemeijer aan de Ds. E. Kreikenlaan 10.

>> LET OP: contactgegevens zijn gewijzigd !!
Indien U niet in staat bent uw oud papier zelf weg te brengen neemt U dan contact op met Jo Jansen en het wordt bij U opgehaald.
Telefoon: 06 - 53 73 72 10 of stuur een mailtje:
jojokejansen@gmail.com

Bent U in augustus verhinderd? Geen nood want op zaterdag 26 september is er de volgende inzameling !

 
Oorlogsmonumentje

Oorlogsmonumentje

Wesepe krijgt een oorlogsherinnering

Onder deze kop vonden de Wesepenaren een artikel in de dorpskrant van 25 maart. De tekst hiervoor moest worden ingeleverd voor de Coronacrisis waardoor het allemaal een andere wending heeft gekregen.


Maar het klopt wel: Er komt een oorlogsmonumentje dat door de Protestantse Gemeente wordt aangeboden aan de Weseper bevolking.
Maar helaas kon het niet worden onthuld op de dag die daarvoor gepland was; namelijk Eerste Paasdag 12 april. Die dag was gekozen omdat Wesepe op 11 april werd bevrijd.
Het zal nu op zondag 6-sep tijdens de startzondag in de kerk worden onthuld, hopelijk door Dina Muskee en Arend Jalink, die beiden enthousiast hun medewerking hebben toegezegd
.
lees meer »
 
Lied: U geeft rust

Lied: U geeft rust

U geeft rust (door alles heen)

In deze onrustige tijden komen meer dan twintig verschillende kerken samen om het prachtige lied 'U geeft rust (door alles heen)’ te zingen.

Klik hier voor de video.

 
lees meer »
 
Houd moed heb lief

Houd moed heb lief

Deze vlag wappert vanaf Witte Donderdag bij de Klein Sallandse kerken.
Het idee komt uit Heerenveen en de woorden   uit 1 Kor.13: 7 liggen als basis onder de tekst:
’Door de liefde verdraag je wat er met je gebeurt en blijf je geloven, vertrouwen en volhouden'


Het zou mooi zijn als u deze flyer thuis op het raam hangt om zo elkaar te bemoedigen.
U kunt de flyer zelf printen:  flyer

 
 
Bericht vanuit de diaconie

Bericht vanuit de diaconie

Met dit schrijven wil ik een boodschap brengen vanuit de Diaconie voor alle gemeenteleden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de inspanningen die de Diaconie probeert te leveren in deze crisistijd.
De Diaconie staat voor dienstbaarheid en stelt zich open voor kerk, gemeente, de samenleving, maar we kijken ook verder en over de grenzen heen.
Nu we geconfronteerd worden met een ongekende ramp van een hele grote omvang, heeft de Diaconie als eerste daad € 500 naar het Rode Kruis overgeboekt.


 
lees meer »
 
Gebed Gebed

Vriendelijk licht

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met me zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.


Tekst: Huub Oosterhuis
Lied 221


 
 
Spelletjesmiddag Spelletjesmiddag

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE

"De Brouwershof"


Beste mensen,

Helaas kon de spelletjesmiddag van 10 juni ook niet doorgaan. Het valt niet mee om anderhalve meter uit elkaar te kaarten of te rummicubben.
Hopelijk kunnen we de spelletjesmiddagen op 9 september weer hervatten. Nu gaan we met vakantie.
Dus nog even volhouden en dan hopen we (als het mogelijk is) in september weer bij elkaar te komen in de Brouwershof.

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny


 
 
Lied 1003 Lied 1003

"Stil is de straat  -  in  Coronatijd"

Klik op een link en kijk en luister op YouTube naar Lied 1003 in een aangepaste "Coronaversie" met extra coupletten.


Lied 1003 Corona piano
Lied 1003 Corona combo
 
Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienstgemist.nl


Kerkdiensten volgen via het internet

Vanuit Wesepe kan er ook gekeken of geluisterd  worden naar kerkdiensten in bijv. Wijhe of Raalte of elke andere gemeente die aangesloten is bij Kerkdienstgemist.nl:


 
lees meer »
 
Nestkastjes

Nestkastjes

Nestkastjes kerkhof

Vorig jaar werden ook wij op het kerkhof verrast door de eikenprocessierups. In een aantal eiken bevonden zich nesten van deze vervelende rups. Bestrijding was echter geen optie meer.


Dit jaar hebben we gekozen voor een milieuvriendelijke oplossing zoals die ook op vele andere plaatsen in ons land toegepast wordt.
De koolmees is bij uitstek een natuurlijke vijand van de processierups. Deze vogels voeren grote aantallen rupsen aan hun jongen.
Door het ophangen van 5 speciale koolmees nestkastjes hopen we de overlast van deze rupsen te bestrijden.
Eén van onze vrijwilligers, Bé Noordkamp, heeft deze kastjes zelf gemaakt en ook nog eens zelf opgehangen.  Verdeeld over het kerkhof hangen deze kastjes nu in verschillende eiken.

Bé, namens de Kerkrentmeesters heel erg bedankt.


 
 
Gezocht: iemand voor de schoonmaak Gezocht: iemand voor de schoonmaak

Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. Wij zijn nu op zoek naar een vervangster. Het gaat om ongeveer twee uur in de week en er staat een vergoeding tegenover.
Voor inlichtingen: Betsie ten Have  0570-531237.
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9:30
Inzameling: Diaconie KIA Zending en Kerkbeheer Onderhoud Kerkelijke gebouwen.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info!meer details

Eredienst
datum en tijdstip 23-08-2020 om 9:30
Inzameling: Diaconie Bloemenfonds en Kerkbeheer Onderhoud Kerkelijke Gebouwen
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info!meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-08-2020 om 9:30
Inzameling: Kerkbeheer en Diaconie
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info!meer details

 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?
 
Klein-Salland Kerkdienst vanuit  Olst van zondag 2 augustus bekijken: klik hier.


PG Olst van zondag 9 aug; klik hier

PG Wijhe van zondag 9 aug; klik hier

PG Raalte van zondag 9 aug; klik hier 
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Gezocht; iemand voor de schoonmaak
Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. meer
 
Kerkbalans 2020
Dit jaar is de actie Kerkbalans gestart op zaterdag 18 januari. Om 13:00 uur hebben op heel veel plaatsen meer
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.