PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Het kerkgebouw

Het kerkgebouw begin 20e eeuw.
Het kerkgebouw

In oude geschriften wordt deze kerk voor het eerst genoemd in 1348.
Het is een eenbeukig Gotisch gebouw. Schip en toren dateren uit de 14e eeuw, het koor en de steunberen uit de 15e eeuw. De toren werd in de 17e eeuw verhoogd en voorzien van het huidige torendak.

Kerk en toren zijn opgetrokken van baksteen.

 
Tarieven huur Kergebouwen

Tarieven huur Kergebouwen

Voor de laatste tarieven m.b.t. huur van Kerk en Beukenoot klik hier

Voor info en reserveringen kunt U contact opnemen met:
Arnold Nijland

06-50213256
a.nijland@assetworks.nl
 
 
Bezichtiging

Bezichtiging

Het hele jaar door is bezichtiging op aanvraag mogelijk: Gerrit Visscher 06-20753695 of Dick Stegeman 06-83657770.

 

 
Kerkplein

Kerkplein

Het kerkplein, dat in 2010 gerenoveerd werd, vormt met de oude beuk het hart van het dorp.

 
Interieur

Interieur

Door de gebrandschilderde ramen valt het morgenlicht de kerkuimte binnen. 
 

 
Avondmaalstafel en grafzerk

Avondmaalstafel en grafzerk

De avondmaalstafel is een geschenk van de familie Kloosterboer van 'De Vels" op 30 maart 1945.

De grafsteen is van Unico Ripperda, overleden in 1566 en zijn vrouw Judith van Twicklo. Zij streden voor vrijheid van godsdienst.

 

 
Linkerraam

Barmhartige Samaritaan
Linkerraam

De gebrandschilderde ramen zijn in 1938 aangebracht. Ze zijn vervaardigd door de Deventer glazenier Bokhorst. Beide ramen zijn een schenking van mej. W.A. Kreiken als eerbetoon aan haar grootvader, de predikant Egbert Kreiken, die de langstlopende ambtstermijn van Wesepe had.

 
Rechterraam

De Verloren zoon
Rechterraam
 
Middenraam

Middenraam

Het gebrandschilderde spitsboograam werd aangebracht in 1950. Het is vervaardigd door de glazeniers Johan en Femina Schilt-Geesink te Laren. De afbeelding is een compositie van de stal in Bethlehem en de Drie Koningen. Ook zijn Unico van Ripperda en Judith van Twicklo afgebeeld, het echtpaar dat in het koor onder de gebeeldhouwde grafsteen begraven ligt.

 

 

 
Het doopvont

Het doopvont

Het doopvont is vervaardigd van Bentheimer zandsteen en dateert ongeveer uit de 13e eeuw. Vanaf de 17e eeuw heeft het buiten gestaan, waardoor het zwaar gehavend is geraakt. In 1950 kreeg het de huidige plaats en werd het voorzien van een doopbekken. Op de vier hoeken zijn nog sporen te vinden van de leeuwen die het doopvont dragen.

 
Het orgel

Het orgel

Het orgel werd in 1876 gebouwd door de orgelbouwer Holtgräve. Het werd in 1894 door de kerk aangekocht. Het wordt vanaf de zijkant bespeeld. Rechts is de trap die naar de orgelgaanderij voert.
 

 
De klokken

De klokken

In de toren hangen twee klokken. De grote klok dateert van 1699 en is gemaakt door de Deventer klokkengieter Gerhard Schimmel. De kleine klok is net zo oud als het koor en dateert uit 1502.

Nog steeds roepen ze iedere zondag met hun bronzen stemmen de mensen op naar de kerk te komen.

 
onder het dak

onder het dak

Hier zien we de bovenkant van het gewelf van het koor.

Het oudste gedeelte van de kerk is het schip, dat dateert uit de veertiende eeuw.

 
Gebinte

Gebinte

Zoals het houten gebinte het kerkgebouw overeind houdt, zo houden de vrijwilligers de gemeente in stand.

 
De Beukenoot

De kinderen van de zondagsschool legden de eerste steen.
De Beukenoot

Omdat er in 1950 behoefte was ontstaan aan meer ruimte, werd er bij de kerk een vleugel aangebouwd. Dit gebouw is jarenlang het "Jeugdgebouw'' genoemd, maar sinds de renovatie in 2012 heeft het de naam Beukenoot gekregen. Het bestaat uit een consistoriekamer, een aula, een moderne keuken, een zaal die te verdelen is in twee aparte ruimtes en twee toiletten.

Behalve voor jeugdactiviteiten worden deze ruimtes gebruikt voor vergaderingen van de kerkenraad. De Beukenoot is ook in gebruik bij alle groepen die met de kerk verbonden zijn en het fungeert als een ontvangstruimte bij begrafenissen en festiviteiten. Ook worden de aparte ruimtes verhuurd.

 

 

 
Boekje

Boekje

Er is een mooi uitgevoerd en informatief boekje te koop over de geschiedenis van het kerkgebouw en de gemeente.

Verkrijgbaar voor € 2,50  tijdens de openstelling en op aanvraag.

 
 
 
Hulpdienst Wesepe
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met ‘de Hulpdienst Wesepe’; Ans Krijt telf: 06-24728227 of Gerrit Visscher  06-20753695
 

Eredienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 9:30 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud Kerk)  en Diaconie.
 Na afloop is er de gelegenheid om samen koffie-, thee of iets fris te drinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 9:30 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud Kerk)  en Diaconie (Werelddiaconaat).
 Na afloop is er de gelegenheid om samen koffie-, thee of iets fris te drinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

 
Rolstoelgebruik

De kerk heeft de beschikking over drie rolstoelen die gebruikt kunnen worden als iemand tijdelijk een rolstoel nodig heeft.
Deze rolstoelen worden beheerd door Jan ten Have (06 81290685).
Dus als u gebruik wilt maken van een rolstoel neem dan even contact op met Jan dan komt het voor elkaar
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
Klein Salland


Vanaf 12 april 2022 is aan het keuzemenu aan de linkerzijde van de pagina's de keuze 
Klein Salland  toegevoegd.
Hier vindt U algemene informatie over de samenwerkings overeenkomst.
O.a. vindt U hier informatie over de vertrouwenspersoon en de onlangs door alle 4 kerken getekende overeenkomst.

 
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Opheffen rekeningnummer


Het rekeningnummer NL84 RABO 0128 1218 66 wordt al een tijd niet meer door ons gebruikt. Het werd ooit gebruikt voor het betalen van het kerkblad, maar dat is nu het algemene banknummer geworden (zie onder het colofon achterin). Toch wordt er heel af en toe nog een bedrag op gestort. Binnenkort gaan we dit rekeningnummer –in het kader van kostenbesparing- opheffen.
Wilt u dit nummer in de toekomst niet meer gebruiken?
De kerkrentmeesters.

 
 
Tarieven

PG Wesepe

Informatie over de laatste tarieven m.b.t.
Kerk en Beukenoot
Begraafplaats

LET OP:
vanaf 1-jan-2023 zijn de tarieven geïndexeerd.
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties (PowerPoint)  te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.