PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Kerkendag 11 september 2022 Kerkendag 11 september 2022


Belangrijk!!!!   
11 september kerkendag Klein Salland in Wijhe
Thema:       Samen sterk in Salland
Doel:           Elkaar ontmoeten

Keuzeprogramma:
9.00 uur       Voor wie wil: Ontbijt
10.00 uur     Korte viering door ds. Martje, ds. Henk Jan en ds. Richard
10.30 uur     Samen koffiedrinken in de kerk met eigen gebakken koek/cake
11.00 uur     keuze uit diverse workshops:
                        - Wandeling door Wijhe in kader van Monumentendag
                        - Zingen onder leiding van Johannes en Carien
                        - Ontmoeten/kennismaken in kleine groepjes d.m.v. spel 
                        - Kahootspel voor jong en die zich jong voelt                      
                        - Springkussen voor de jongsten
12.00 uur     Soep en een broodje in ’t Langhuus


U kunt kiezen waar u zich bij aan wilt sluiten

Opgave vooraf is alleen nodig voor het ontbijt en/of de lunch.
Kom zo mogelijk met de fiets of rijdt met elkaar mee.
Parkeren kan bij de Albert Heijn, op het Markplein of in de Torenstraat.

Kosten: vrijwillige bijdrage  


Aanmelden in Wijhe of eigen gemeente voor 9 september:
Wijhe, jennyreijntjes@oulook.com, dzmaat@t-mobilethuis.nl
Olst, Nanny Bosgoed:  kameleonboek@hotmail.com
Raalte, Henny Roelofs e-mail hwroelofs@hotmail.com
Wesepe, Ans Krijt tel 0624728227 e-mail: anskrijt@hotmail.com
 
De werkgroep is bezig er een mooie dag van te maken.
 
 U kunt de dienst terug kijken via kerkdienstgemist Wesepe of klik hier.

 
 
Pinksteren 2022 Pinksteren 2022


Op 1e Pinksterdag was er een druk bezochte gezamenlijke openlucht dienst op de Zoogenbrink in Olst. Een mooie viering, in een prachtige omgeving met mooi weer. Na afloop van de dienst werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een belangrijk moment toch omdat we ons zo nog meer aan elkaar hebben verbonden. Een mooie Pinksterdag waarop ook gevierd werd dat, geïnspireerd door de Heilige Geest, de christelijke kerken zijn ontstaan.
Mooier kon het niet zijn.
Het Breed Overleg vergaderde in die week voorafgaand aan Pinksteren. Onder anderen werd de gang van zaken op de Pinksterdienst besproken.
Ook kwam aan de orde dat onze vertrouwenspersoon kennis gaat maken met de verschillende gemeentes. Dat gaat ze via de scriba’s regelen.
Leden van het BO schuiven in tweetallen ook regelmatig aan bij werkgroepen van colleges. Om hen te stimuleren en van advies te dienen waar dat nodig is. Het gaat dan om de diaconie, het beheer, de communicatie en vorming en toerusting/activiteiten. Zo maken we als BO ook onze relatie met de achterbannen goed zichtbaar.

En nu maar de zomer en vakantietijd in en gaan we in het najaar weer samen aan de slag. Veel plezier gewenst en als je er niet op uit kunt, wordt het hopelijk toch nog een goede tijd.

Met vriendelijke groet namens het Breed Overleg,
Egbert Gritter,
Voorzitter

 
 
Klein Salland Klein Salland
Klein Salland

Met de gemeenten van Raalte, Wesepe en Wijhe vormt de gemeente van Olst een samenwerkingsverband. Het doel van deze samenwerking is om in elk van de vier dorpen een levendige gemeente te hebben en te houden, vier plekken waar het licht van het evangelie blijft branden. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. 

Om aan de samenwerking inhoud te geven is door de vier gemeenten een ‘Breed Overleg’ in het leven geroepen. Dit overleg stimuleert de onderlinge samenwerking.
  
De diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters ontmoeten elkaar geregeld.
Jaarlijks gaan de voorgangers een aantal keren in elkaars kerken voor en zij vervangen elkaar wanneer een collega afwezig is. 
In de zomermaanden zijn er twee diensten waarin de vier gemeenten in één kerk bij elkaar komen. 
Activiteiten staan open voor elkaars gemeenteleden en worden bij elkaar onder de aandacht gebracht.
Eén keer in de anderhalf jaar wordt in één van de dorpen een gezamenlijke ontmoetingsdag voor alle gemeenteleden georganiseerd.


vlnr: ds. Martje Veenstra-Oving (Wijhe), ds. Henk Jan Damstra (Olst en Wesepe) en ds. Richard Slaar (Raalte)

Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon


De kerk, een veilige plaats voor iedereen
"Vertrouwenspersoon"  
Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun positie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor. Evenals dat er mensen zijn die niet integer handelen.
Er zijn allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag. Iemand maakt misbruik van zijn of haar positie/rol ten opzichte van een ander lid van de gemeente. Soms voelt iemand zich daar meteen ongemakkelijk bij. Maar soms voelt dat niet vervelend en kan de belangstelling ook fijn zijn. Later dringt door dat er sprake is van misbruik.
Heel belangrijk is dat degene die namens de kerk actief is verantwoordelijk is voor het bewaken van de grenzen, niet de ander.
Binnen de Protestantse Kerk Nederland wordt hard gewerkt aan het tot stand brengen van een Veilige Kerk voor iedereen. Ook wij, als gemeenten van Klein Salland, willen een veilige omgeving voor onze gemeenteleden. Dus hebben we als kerkenraden van Klein Salland daartoe beleid opgesteld en is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Gemeenteleden, bezoekers en gasten op het kerkelijk erf binnen Klein Salland kunnen te maken krijgen met negatieve ervaringen of niet integer handelen. Als men daarmee niet naar een vertegenwoordiger van de kerk durft te gaan, dan is er de vertrouwenspersoon die luistert en verder zal helpen.
De vertrouwenspersoon voor de gemeenten van Klein Salland is Marianne Nijmeijer-Maris. Woonachtig in de gemeente Hellendoorn. Zij is deskundig op genoemd terrein. In alle gevallen zal zij de vertrouwelijkheid van de contacten respecteren en geen stappen ondernemen als degene die een probleem heeft ervaren dat niet wil.
Marianne Nijmeijer is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer  06-22608904
of emailadres:
vpkleinsalland@pknraalte.nl
 
 
Samenwerkingsverband KleinSalland Samenwerkingsverband KleinSalland


Samenwerkingsverband Klein Salland
Een mijlpaal


Op 3 maart hebben de vier kerkenraden van Klein Salland in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering besloten om een volgende stap te zetten in de samenwerking. Er is unaniem ingestemd met het voorstel om nu een formele samenwerkingsovereenkomst Klein Salland aan te gaan. Daarmee is bekrachtigd dat we nu steviger aan elkaar verbonden zijn in ons streven om, ook in de nabije toekomst, in elk van de vier dorpen een christelijke geloofsgemeenschap actief te laten zijn. Binnenkort wordt de overeenkomst bekrachtigd met een handtekening. In de kerkbladen zal meer informatie gegeven worden.

Wie de samenwerkingsovereenkomst wil lezen, compleet met bijlagen waarin onder meer de verantwoordelijkheden van het Breed Overleg zijn benoemd, klik dan nu op overeenkomst.

Ook ds. Klaas van der Kamp (Classis predikant Overijssel-Flevoland) heeft hierover een artikel op zijn website geplaatst. Klik hier om dit artikel te lezen.

 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10:00 uur
Inzameling: Kerkbeheer en Diaconie (KIA Israëlzondag).
  Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

 
Appelactie 2022


Op vrijdagmiddag/-avond 30 september en zaterdag 1 oktober zullen vrijwilligers in Wesepe en directe omgeving bij iedereen aanbellen en vragen appels te kopen ten bate van het onderhoud van de monumentale Nicolaaskerk.
 
 
Vanaf 4-sep ...Vanaf zondag 4-sep beginnen de diensten om 10:00 uur !!
 
 
Aardappelactie 2022Er wordt dit jaar weer een gezamenlijke aardappelactie gehouden .
De geoogste of gekochte aardappelen voor de voedselbank kunnen worden ingeleverd op de startzondag 25 september bij Joop en Erna Middeldorp aan de Avergoorsedijk in Averlo.

De Diaconie
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties (PowerPoint)  te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
Gebed Oekraïne

Gebed voor Oekraïne
 
       
       
       
       
       
       

молитва за україну

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Klik op  meer voor het gehele gebed


  meer
 
Klein Salland


Vanaf 12 april 2022 is aan het keuzemenu aan de linkerzijde van de pagina's de keuze 
Klein Salland  toegevoegd.
Hier vindt U algemene informatie over de samenwerkings overeenkomst.
O.a. vindt U hier informatie over de vertrouwenspersoon en de onlangs door alle 4 kerken getekende overeenkomst.

 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.