PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Bericht vanuit de diaconie

Bericht vanuit de diaconie

De Diaconie in deze crisistijd.
Met dit schrijven wil ik een boodschap brengen vanuit de Diaconie voor alle gemeenteleden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de inspanningen die de Diaconie probeert te leveren in deze crisistijd.
De Diaconie staat voor dienstbaarheid en stelt zich open voor kerk, gemeente, de samenleving, maar we kijken ook verder en over de grenzen heen.
Nu we geconfronteerd worden met een ongekende ramp van een hele grote omvang, heeft de Diaconie als eerste daad € 500 naar het Rode Kruis overgeboekt.
De Coronacrisis gaat de hele wereld rond en vele mensen en organisaties hebben hulp nodig via het Rode Kruis.
Corona heeft diepe sporen getrokken in Nederland, het sociale leven is stilgevallen en voor ouderen en hulpbehoevenden is hulp ontvangen niet meer vanzelfsprekend.
Daarom hebben kerken en lokale hulporganisaties de krachten gebundeld: via het platform #nietalleen worden mensen die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben bij elkaar gebracht. Kent u mensen die hulp kunnen gebruiken of behoefte hebben aan een gesprek? Wijs hen dan op nietalleen.nl of het telefoonnummer 0800-1322. Ook wil ik benadrukken dat de Diaconie Wesepe open staat om naar hulpvragen te luisteren en eventueel actie te kunnen ondernemen.
Dit kan bijvoorbeeld gaan om boodschappen doen, een luisterend oor zijn, maar misschien heeft u ook behoefte aan persoonlijk contact.
U kunt altijd iemand bereiken via de website  Wesepe.protestantsekerk.net, wat achterop het kerkblad Het Beukenblad staat.
Op de website vindt u verschillende telefoonnummers.
Schroom niet maar maak uw wensen of zorgen bekend aan ons, we zijn er om u te helpen en staan voor u klaar.

Nu er geen kerkdiensten zijn en dus ook geen collectes, wil de Diaconie u ook laten weten dat we doneren aan kerkinactie.nl en daarbij de gebruikelijke collecteagenda volgen.
Hoe we verder in de toekomst onze collectes gaan organiseren maken we in het volgende kerkblad bekend.

De aardappelactie voor de voedselbank in Raalte wordt dit jaar op een andere manier gedaan in onze gemeente.
Anton Grootentraast is zo vriendelijk en vindingrijk om voor onze gemeente een stukje grond vrij te maken om daar wat pootaardappels te poten!
We zijn hem erg erkentelijk en hopen op een goede opbrengst, natuurlijk houden we jullie op de hoogte zodra er geoogst kan worden.

De Diaconie groet u allen en vraagt of u wilt blijven bidden in deze moeilijke tijden.

Een vriendelijke groet namens Cora Schensema

 
terug
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 10:00 uur
Inzameling:  Kerkbeheer en Diaconie.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig  GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!
meer details

Klein Sallandse Zondag en Kindernevendienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 10:00 uur
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig  GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-05-2021 om 10:00 uur
Inzameling:  Kerkbeheer en Diaconie: KIA Jongerendiaconaat.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig  GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!
meer details

 
Einde lockdown !!!!!

N.a.v. de persconferentie van 20-april is er binnen Klein-Salland besloten om vanaf 
zondag 2 mei
onze kerken
weer open te stellen voor kerkdiensten!!! 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Olst 
Zondag 16 mei; klik
hier

PG Wijhe  
Zondag 16 mei; klik
hier

PG Raalte  
Zondag 16 mei; klik
hier


 
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.