PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Lied 1000: Elske DeWall

Lied 1000: Elske DeWall

Lied 1000 uit het Liedboek, gezongen door Elske DeWall

Wij zagen hoe het spoor van God

Klik hier om dit lied te bekijken
Wij zagen hoe het spoor van God
sporen van mensen kruiste.
Wij zagen licht, een vuur laait op,
feest voor armen in het duister.
Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.
Refrein:

Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?
Wij zagen lammen op het feest,
dansend en opgetogen.
Wij zagen hoe de hoop weer leeft
in de uitgedoofde ogen.
Wij zagen rijken diep ontdaan,
konden zichzelf niet geven.
Wij zagen armen binnengaan
in een huis vol licht en leven.
Refrein

Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.
Refrein

 

Toegelicht: Wij zagen hoe het spoor van God …

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Het verhaal van die koning – de gelijkenis uit Matteüs 22 – die een bruiloftsfeest organiseert, terwijl geen van de gasten de gelegenheid heeft om te komen, is één van de vele bijbelteksten die we in dit lied terughoren. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om op de hoeken van de straten en de pleinen van de stad iedereen uit te nodigen die maar wilde komen. En zo werd het een feest voor de armen (couplet 1). Waar God en mens elkaar ontmoeten, dansen de lammen uit Jesaja 35:6, krijgen uitgedoofde ogen weer hoop (couplet 3) en raken de rijken beteuterd (‘diep ontdaan’, couplet 4). De wereld keert zich om!
terug
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 10:00 uur
Inzameling:  Kerkbeheer en Diaconie.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig  GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!
meer details

Klein Sallandse Zondag en Kindernevendienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 10:00 uur
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig  GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-05-2021 om 10:00 uur
Inzameling:  Kerkbeheer en Diaconie: KIA Jongerendiaconaat.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig  GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!
meer details

 
Einde lockdown !!!!!

N.a.v. de persconferentie van 20-april is er binnen Klein-Salland besloten om vanaf 
zondag 2 mei
onze kerken
weer open te stellen voor kerkdiensten!!! 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Olst 
Zondag 16 mei; klik
hier

PG Wijhe  
Zondag 16 mei; klik
hier

PG Raalte  
Zondag 16 mei; klik
hier


 
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.