PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Lied 1006 Lied 1006


Toegelicht: Onze Vader in de hemel

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)
 

Gebed van Jezus

Het bekendste gebed van Jezus en tegelijkertijd ook het bekendste gebed van de kerk wereldwijd, het Onze Vader, wordt in de liturgie in verschillende vertalingen gebeden. We kennen de traditionele versie (Stantevertaling en NBG), de oecumenische versie, de (nieuwe) rooms-katholieke versie, de  NBV-versie en vele andere. Veel versies zijn ook op muziek gezet. In het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk vinden we die onder de nummers 369a t/m e. Opvallend genoeg is dit lied daar niet onder gegroepeerd, maar staat het als zelfstandig lied verderop in het Liedboek (1006). Wellicht omdat het een vrijere vertaling is, wellicht omdat de melodie niet zozeer reciterend is als bij de andere liederen, maar een echte zangvorm heeft die door de gemeente goed mee te zingen is.
 

Goed samen leven

Toch blijft het lied heel dicht bij de tekst van het Onze Vader en kan het prima gezongen worden als afsluiting van de gebeden. We herkennen ‘Uw rijk dat eens zal komen’, ‘doen wat U graag wilt’, ‘geef ons elke dag te eten’, ‘vergeef ons wat we fout doen’ en ‘niet blijven staan bij de fouten van een ander’. Mooi aan deze hertaling is dat de betekenis áchter de woorden van het Onze Vader heel sterk meekomt, en dan lijkt het doel van Jezus’ woorden vooral gericht op hoe de mensen met elkaar omgaan. God staat ‘zorgzaam om ons heen’ waardoor we goed kunnen samenleven, hopend op een wereld waarin we ‘goed zijn voor elkaar’.
 

Lied van vertrouwen en hoop

Behalve een gebed heeft het lied ook kenmerken van een geloofsbelijdenis. Het gaat over het geloven in één God (‘zoals U is er maar één’) die de wereld en ons bestaan in handen heeft, en over het geloven in het komende rijk van God, ‘een wereld zonder pijn’. Daarmee kent het lied een hele hoopvolle richting naar die wereld waar de honger is gestild. Daarmee is het behalve een vragend gebed ook een lied van hoop en van vertrouwen en overgave, dat God ons naar die wereld leidt en heel de schepping verder helpt.
 

Goed zingbaar

Het lied is een coproductie van Gerard van Midden (tekst) en Gerard van Amstel (melodie), die samen meer liederen hebben gemaakt. Zij schreven dit lied in een prettig zingbare cadans met een eenvoudige harmonisatie. Al snel zing je mee, vertrouwend dat ‘hier en nu en straks en altijd’ heel de wereld in harmonie zal zijn.
Dit lied werd gezongen in de aflevering van 'Petrus in het land' (24 april 2021, KRO-NCRV), vanuit de Dorpskerk in Broek op Langedijk.

 
terug
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 10:00 uur
Inzameling:  Kerkbeheer en Diaconie.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig  GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!
meer details

Klein Sallandse Zondag en Kindernevendienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 10:00 uur
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig  GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-05-2021 om 10:00 uur
Inzameling:  Kerkbeheer en Diaconie: KIA Jongerendiaconaat.
Vanwege de Corona gelden speciale regels. Klik hier voor info.
Er is voorlopig  GEEN koffiedrinken na de dienst in de Beukenoot!
meer details

 
Einde lockdown !!!!!

N.a.v. de persconferentie van 20-april is er binnen Klein-Salland besloten om vanaf 
zondag 2 mei
onze kerken
weer open te stellen voor kerkdiensten!!! 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Olst 
Zondag 16 mei; klik
hier

PG Wijhe  
Zondag 16 mei; klik
hier

PG Raalte  
Zondag 16 mei; klik
hier


 
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.