PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Lied 416 Lied 416

Toegelicht: Ga met God en Hij zal met je zijn

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Het meest populaire lied in de Protestantse Kerk gaat over Gods nabijheid. Een troostrijke gedachte. Het lied gaat over Gods nabijheid, die de zanger de ander toewenst (‘Hij zal met je zijn’) – of je kunt het ook elkaar toezingen. Daarmee zitten we in een hele oude traditie, die diepe sporen in de Bijbel heeft: elkaar bij het weggaan zegenen. Zowel de band met God als die met andere mensen wordt bezegeld, wat de reikwijdte van het lied zowel verticaal als horizontaal maakt.

Reiszegen

Het lied doet enigszins denken aan andere vormen van reiszegen, die ook populair zijn in grote delen van de kerk, zoals die van de Ierse heilige Patrick, die ook zoveel zegt als dat God nabij is waar je ook gaat (voor je, achter je, boven je, onder je, enzovoort). In dit lied wordt Zijn aanwezigheid zelfs geassocieerd met ‘raad’, alsof Hij met raad en daad nabij is. Die gedachte wordt niet uitgewerkt in het lied, maar men zou zich kunnen voorstellen dat het betekent dat je je leven contemplatief in Gods handen mag leggen als zich geen weg wijst.

Dood

God is nabij ‘in gevaar’, spreidt Zijn vleugels over je (ontleend aan Psalm 91), bewaart je in Zijn liefde. Dat is de kerngedachte van dit lied. Dat deze zegen ‘bij het weggaan’ kan worden gesproken of gezongen, kan op verschillende manieren worden opgevat. Dat kan namelijk zijn aan het einde van de wekelijkse zondagse dienst, waarbij wij uiteengaan ‘tot wij weer elkaar ontmoeten’ als gemeente op de volgende zondag.

Dat iedere gemeenschap deel is van de ‘gemeenschap der heiligen’ boven alle tijden en plaatsen verheven, laat ook de interpretatie toe dat dat weerzien is als alle tijden weer in God verenigd zijn. Dat sluit aan bij een ook in deze seculiere tijden stevig geworteld verlangen in een weerzien na de dood. Zodoende klinkt dit lied óók vaak bij uitvaarten. De zin 'God zal in de dood je leven sparen’ geeft een sterke aanleiding tot die beleving van het lied. Niettemin wordt het lied ook gebruikt bij gelegenheden als bevestiging of juist afscheid van ambtsdragers en bij huwelijken. Of bij een doordeweekse ontmoeting.

Eenvoud

Hoewel er eerdere Nederlandse vertalingen waren op een andere melodie, werd het lied door deze versie in het Liedboek-2013, vertaald door Gert Landman op de melodie van Ralph Vaughan Williams, in vrij korte tijd zeer populair. In Friesland ging er in het begin van deze eeuw al een Friestalige versie rond, vertaald door de Fries-Amerikaanse taalkundige Bearend J. Fridsma: Hear, wês mei ús oant in oare kear, die al voor het verschijnen van het Liedboek in veel gemeenten in het noorden graag gezongen werd.

De eenvoud van de melodie, met een identieke eerste en laatste regel, die door alle coupletten heen ook nog eens – als een mantra – dezelfde tekst draagt, maakt het lied makkelijk zingbaar. Wil je het met een meer inclusief Godsbeeld zingen, dan leent die regel zich daar met een zeer simpele aanpassing voor: ‘Ga met God en Zij zal met je zijn’ – al verschillende keren heb ik dat enthousiast en vrijwel ongemerkt (de klank van de klinkers blijft immers hetzelfde) horen zingen in de liturgie.

terug
 
 
 
Hulpdienst Wesepe
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met ‘de Hulpdienst Wesepe’; Ans Krijt telf: 06-24728227 of Gerrit Visscher  06-20753695
 

Eredienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 9:30 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud Kerk)  en Diaconie.
 Na afloop is er de gelegenheid om samen koffie-, thee of iets fris te drinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 9:30 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud Kerk)  en Diaconie (Werelddiaconaat).
 Na afloop is er de gelegenheid om samen koffie-, thee of iets fris te drinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

 
Rolstoelgebruik

De kerk heeft de beschikking over drie rolstoelen die gebruikt kunnen worden als iemand tijdelijk een rolstoel nodig heeft.
Deze rolstoelen worden beheerd door Jan ten Have (06 81290685).
Dus als u gebruik wilt maken van een rolstoel neem dan even contact op met Jan dan komt het voor elkaar
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
Klein Salland


Vanaf 12 april 2022 is aan het keuzemenu aan de linkerzijde van de pagina's de keuze 
Klein Salland  toegevoegd.
Hier vindt U algemene informatie over de samenwerkings overeenkomst.
O.a. vindt U hier informatie over de vertrouwenspersoon en de onlangs door alle 4 kerken getekende overeenkomst.

 
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Opheffen rekeningnummer


Het rekeningnummer NL84 RABO 0128 1218 66 wordt al een tijd niet meer door ons gebruikt. Het werd ooit gebruikt voor het betalen van het kerkblad, maar dat is nu het algemene banknummer geworden (zie onder het colofon achterin). Toch wordt er heel af en toe nog een bedrag op gestort. Binnenkort gaan we dit rekeningnummer –in het kader van kostenbesparing- opheffen.
Wilt u dit nummer in de toekomst niet meer gebruiken?
De kerkrentmeesters.

 
 
Tarieven

PG Wesepe

Informatie over de laatste tarieven m.b.t.
Kerk en Beukenoot
Begraafplaats

LET OP:
vanaf 1-jan-2023 zijn de tarieven geïndexeerd.
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties (PowerPoint)  te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.