PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Lied 839 uit het Liedboek Lied 839 uit het Liedboek

Leven – beweging – dans

Dansen staat in dit lied symbool voor het leven zelf, het levendige, de pure positiviteit. Leven is beweging en beweging is dans. Heel de schepping beweegt immers: spelende jonge dieren, in de wind wuivende korenvelden, de deinende golven van de zee, het is allemaal natuurlijk ritme en beweging. En de mensen worden er ook toe uitgenodigd. In het eerste couplet van het lied is het de Schepper – niet bij name genoemd – die zijn geliefde schepping ten dans vraagt: ‘doe maar met mij mee!’ Hij speelt de rol van de ‘Heer’ van de dans: Hij neemt de leiding en gaat hoffelijk voor, deze ‘eerste beweger’ (een term uit een van de godsbewijzen van Thomas van Aquino).

Zoon van David

Het lied is sterk bepaald door een klassieke opvatting van heilsgeschiedenis (val en redding), vooral in de eerste zin van het tweede couplet waar de dans wordt vergeten en het ritme verstoord. Dat er daarna sprake is van her-schepping, daar wijst het woordje ‘Bethlehem’ op: de geboorteplaats van de Zoon van David, die de dans opnieuw oppakt en het ritme erin brengt. Ook Hij wordt in dit lied niet bij name genoemd, maar dat hij danste voor de blinden, voor kinderen, verschopten een stem gaf en brood deelde, wijst maar in één richting. In de Engelstalige versie danste Hij zelfs voor de Schriftgeleerden en de Farizeeën, maar die waren te stug om mee te dansen. De vissers die hij riep zetten wél de dans voort.

Levensdans

Aan het eind van het lied is sprake van de ‘dans van de schepping, de dans van trouw’. Ik denk evenwel dat het in dit lied vooral om de ‘levensdans’ als zodanig gaat. Waar leven (schepping) of hernieuwd leven (herschepping) ontstaat, ontstaat beweging, komen mensen in beweging en worden zij meer mens, namelijk in relatie tot God. Dans kunnen we hier dan ook verstaan als teken van Gods koninkrijk, zoals in het verhaal van de verloren zoon (waar ook expliciet sprake is van dans!): ‘Deze Zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen.’ Pasen, het opgestane leven, werpt zijn licht al vooruit.

Folk music

Sydney Bertram Carter (1915-2004) is de schrijver van dit lied, hij schreef het in 1962. De Nederlandse versie is er een vrije vertaling van. Carter bracht het genre van folk music de kerk binnen. Men kan zich zijn liederen goed voorstellen bij een kampvuurtje, begeleid op een ukelele en met een enkel slaginstrument. Inmiddels hebben zijn liederen en daarmee ook dit genre – ook in het Engelstalige gebied – breed ingang gevonden in de officiële kerkelijke liedbundels.
Dit lied werd gezongen in de tweede aflevering van 'Petrus in het land' (27 februari, KRO-NCRV).

 
terug
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 04-12-2022 om 10:00 uur
2e advent
Inzameling: Kerkbeheer: Onderhoud kerkelijke gebouwen  en Diaconie: KIA Libanon  

Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10:00 uur
3e advent
Inzameling: Kerkbeheer  en Diaconie: KIA binnenlands diaconaat 

Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

 
Tarieven

PG Wesepe

Informatie over de laatste tarieven m.b.t.
Kerk en Beukenoot
Begraafplaats
 
Begroting Diaconie 2023

Begroting 2023 diaconie
De begroting van de diaconie ligt van 5 t/m 8 december ter inzage bij Jacky van Tartwijk, Weth. Van Doorninckweg 13. Wel graag even bellen voor een afspraak: 06 31768816
 
Kerkbalans 2023


De voorbereidingen voor Kerkbalans 2023 zijn inmiddels begonnen. De actie heeft dit jaar ook als titel ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging voor 2022 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen, maar het zou kunnen zijn dat het aan uw aandacht ontsnapt is.
Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.

 
 
Vanaf 4-sep ...Vanaf zondag 4-sep beginnen de diensten om 10:00 uur !!
 
 
Gebed Oekraïne

Gebed voor Oekraïne
 
       
       
       
       
       
       

молитва за україну

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Klik op  meer voor het gehele gebed


  meer
 
Begroting 2023


Begroting 2023
De begroting voor 2023 ligt ter inzage in week 45 (14 t/m 18 november) op het adres Kikkerspad 9 in Wesepe. 
Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Evert van den Broek (06 23340539) voor een afspraak
.
 
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Klein Salland


Vanaf 12 april 2022 is aan het keuzemenu aan de linkerzijde van de pagina's de keuze 
Klein Salland  toegevoegd.
Hier vindt U algemene informatie over de samenwerkings overeenkomst.
O.a. vindt U hier informatie over de vertrouwenspersoon en de onlangs door alle 4 kerken getekende overeenkomst.

 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties (PowerPoint)  te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.