PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Lied 839 uit het Liedboek Lied 839 uit het Liedboek

Leven – beweging – dans

Dansen staat in dit lied symbool voor het leven zelf, het levendige, de pure positiviteit. Leven is beweging en beweging is dans. Heel de schepping beweegt immers: spelende jonge dieren, in de wind wuivende korenvelden, de deinende golven van de zee, het is allemaal natuurlijk ritme en beweging. En de mensen worden er ook toe uitgenodigd. In het eerste couplet van het lied is het de Schepper – niet bij name genoemd – die zijn geliefde schepping ten dans vraagt: ‘doe maar met mij mee!’ Hij speelt de rol van de ‘Heer’ van de dans: Hij neemt de leiding en gaat hoffelijk voor, deze ‘eerste beweger’ (een term uit een van de godsbewijzen van Thomas van Aquino).

Zoon van David

Het lied is sterk bepaald door een klassieke opvatting van heilsgeschiedenis (val en redding), vooral in de eerste zin van het tweede couplet waar de dans wordt vergeten en het ritme verstoord. Dat er daarna sprake is van her-schepping, daar wijst het woordje ‘Bethlehem’ op: de geboorteplaats van de Zoon van David, die de dans opnieuw oppakt en het ritme erin brengt. Ook Hij wordt in dit lied niet bij name genoemd, maar dat hij danste voor de blinden, voor kinderen, verschopten een stem gaf en brood deelde, wijst maar in één richting. In de Engelstalige versie danste Hij zelfs voor de Schriftgeleerden en de Farizeeën, maar die waren te stug om mee te dansen. De vissers die hij riep zetten wél de dans voort.

Levensdans

Aan het eind van het lied is sprake van de ‘dans van de schepping, de dans van trouw’. Ik denk evenwel dat het in dit lied vooral om de ‘levensdans’ als zodanig gaat. Waar leven (schepping) of hernieuwd leven (herschepping) ontstaat, ontstaat beweging, komen mensen in beweging en worden zij meer mens, namelijk in relatie tot God. Dans kunnen we hier dan ook verstaan als teken van Gods koninkrijk, zoals in het verhaal van de verloren zoon (waar ook expliciet sprake is van dans!): ‘Deze Zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen.’ Pasen, het opgestane leven, werpt zijn licht al vooruit.

Folk music

Sydney Bertram Carter (1915-2004) is de schrijver van dit lied, hij schreef het in 1962. De Nederlandse versie is er een vrije vertaling van. Carter bracht het genre van folk music de kerk binnen. Men kan zich zijn liederen goed voorstellen bij een kampvuurtje, begeleid op een ukelele en met een enkel slaginstrument. Inmiddels hebben zijn liederen en daarmee ook dit genre – ook in het Engelstalige gebied – breed ingang gevonden in de officiële kerkelijke liedbundels.
Dit lied werd gezongen in de tweede aflevering van 'Petrus in het land' (27 februari, KRO-NCRV).

 
terug
 
 
 

Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 11-04-2021 om 10:00 uur
Internetdienst PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst. Geen kerkdienst in de kerk te Wesepe.meer details

Kerk open
datum en tijdstip 14-04-2021 om 10:00 uur
De kerk  is open om een kaarsje te branden of voor een stil gebed. De kerk is geopend van 10:00 tot 11:00 uur. meer details

Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10:00 uur
Internetdienst PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst. Geen kerkdienst in de kerk te Wesepe.meer details

 
Lockdown verlengd!!

Vanaf 20 december geen erediensten meer in onze kerk in Wesepe. Wel zijn er vanaf die dag gezamenlijke online diensten van de PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst. 

N.a.v. de persconferentie van 23-maart is er binnen Klein-Salland besloten om de kerkdiensten nog steeds niet open te stellen voor gemeenteleden!!!

We hopen dat we, onder voorbehoud, vanaf  zondag 25-april  weer kerkdiensten met bezoekers in Wesepe mogen houden.
 
 
Kerkbalans 2021

Het tellen is voltooid!  Een heel mooi eindresultaat:
     € 49.186,-
 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?


Pasen 2021


Witte Donderdag 1 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

Goede Vrijdag 2 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

Paaswake zaterdag 3 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

Pasen zondag 4 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

 
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.