PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Lied 913, gezongen door Carmen Stoetzer-Melissant Lied 913, gezongen door Carmen Stoetzer-Melissant

Toegelicht: Wat de toekomst brengen moge …

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Tijdsbeeld

‘Leer mij volgen zonder vragen’ klinkt ons in deze tijd te makkelijk. Zo onkritisch leggen we ons levenslot niet meer in Gods handen. Dat geldt ook voor ‘aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen’. De geloofsvroomheid van dit lied moeten we dan ook echt in de tijd van ontstaan beschouwen. Het lied is één van de twee kerkliederen die de dichteres Jacqueline van der Waals, die verder vooral vertaalwerk deed, schreef. Overigens moeten we de overgave aan God in haar dichtwerk niet zien als iets passiefs, eerder als iets diep doorleefds.

‘Volg en vraag niet’

‘Volg en vraag niet’ was de oorspronkelijke titel boven dit lied, in een bundel van de Nederlandse Protestantenbond in 1920. Vertrouwen is dan ook het centrale woord. Jacqueline van der Waals schreef het lied mogelijk toen zij ernstig ziek was, aan het einde van haar leven. Dat gegeven kleurt het lied, en daardoor wordt duidelijk dat dit blinde vertrouwen op God niet zozeer goedkoop of geveinsd is maar oprecht. Die oprechtheid spreekt kennelijk zozeer uit het lied dat het een van de populairste liederen is gebleven voor veel mensen. Het levenslot wordt vol vertrouwen uit handen gegeven, in de handen van de goede God die zorgt en liefheeft. Het lied vraagt God om de leiding te nemen, zoals een vader een kind begeleidt dat alleen de weg nog niet vindt. Ook wanneer wij God en Zijn weg met ons leven niet altijd begrijpen, mogen we toch blind op Hem vertrouwen, zingt couplet 2.

Gebruik

Vanwege de ontstaansgeschiedenis is het dus logischer het lied eerder te gebruiken bij afscheid of pastoraat rond ziekte dan bij huwelijk of zelfs geboorte of doop. Ook op die momenten leggen we het komende leven en de ‘onbekende toekomst’ natuurlijk in Gods hand, maar dit lied vraagt om een meer belegen en gerijpt levensvertrouwen dan de loutere onbezorgde vrolijkheid van dergelijke levensmomenten.

Echo’s

In het lied dat met de bestaande Engelse melodie een eeuwig verbond is aangegaan en er niet meer los van te denken is, klinken de echo’s van vele vertrouwensteksten uit de Bijbel. Denk aan het vertrouwen van Psalm 139 over de God die ons diep van binnen kent, nog beter dan wijzelf. Of onze ogen die omhoog kijken ‘naar de bergen’ zoals in Psalm 121. Of het vertrouwen van Psalm 25. Eigenlijk is het lied een eigentijdse vertrouwenspsalm.
 
Dit lied werd gezongen in de laatste aflevering van 'Petrus in het land' (16 oktober, KRO-NCRV). Bekijk of lees ook de overdenking van ds. Sytze Ypma:
 
terug
 
 
 
Hulpdienst Wesepe
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met ‘de Hulpdienst Wesepe’; Ans Krijt telf: 06-24728227 of Gerrit Visscher  06-20753695
 

Eredienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 9:30 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud Kerk)  en Diaconie.
 Na afloop is er de gelegenheid om samen koffie-, thee of iets fris te drinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 9:30 uur
Inzameling: Kerkbeheer (Onderhoud Kerk)  en Diaconie (Werelddiaconaat).
 Na afloop is er de gelegenheid om samen koffie-, thee of iets fris te drinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

 
Rolstoelgebruik

De kerk heeft de beschikking over drie rolstoelen die gebruikt kunnen worden als iemand tijdelijk een rolstoel nodig heeft.
Deze rolstoelen worden beheerd door Jan ten Have (06 81290685).
Dus als u gebruik wilt maken van een rolstoel neem dan even contact op met Jan dan komt het voor elkaar
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
Klein Salland


Vanaf 12 april 2022 is aan het keuzemenu aan de linkerzijde van de pagina's de keuze 
Klein Salland  toegevoegd.
Hier vindt U algemene informatie over de samenwerkings overeenkomst.
O.a. vindt U hier informatie over de vertrouwenspersoon en de onlangs door alle 4 kerken getekende overeenkomst.

 
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Opheffen rekeningnummer


Het rekeningnummer NL84 RABO 0128 1218 66 wordt al een tijd niet meer door ons gebruikt. Het werd ooit gebruikt voor het betalen van het kerkblad, maar dat is nu het algemene banknummer geworden (zie onder het colofon achterin). Toch wordt er heel af en toe nog een bedrag op gestort. Binnenkort gaan we dit rekeningnummer –in het kader van kostenbesparing- opheffen.
Wilt u dit nummer in de toekomst niet meer gebruiken?
De kerkrentmeesters.

 
 
Tarieven

PG Wesepe

Informatie over de laatste tarieven m.b.t.
Kerk en Beukenoot
Begraafplaats

LET OP:
vanaf 1-jan-2023 zijn de tarieven geïndexeerd.
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties (PowerPoint)  te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.