PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Lied 913, gezongen door Carmen Stoetzer-Melissant Lied 913, gezongen door Carmen Stoetzer-Melissant

Toegelicht: Wat de toekomst brengen moge …

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Tijdsbeeld

‘Leer mij volgen zonder vragen’ klinkt ons in deze tijd te makkelijk. Zo onkritisch leggen we ons levenslot niet meer in Gods handen. Dat geldt ook voor ‘aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen’. De geloofsvroomheid van dit lied moeten we dan ook echt in de tijd van ontstaan beschouwen. Het lied is één van de twee kerkliederen die de dichteres Jacqueline van der Waals, die verder vooral vertaalwerk deed, schreef. Overigens moeten we de overgave aan God in haar dichtwerk niet zien als iets passiefs, eerder als iets diep doorleefds.

‘Volg en vraag niet’

‘Volg en vraag niet’ was de oorspronkelijke titel boven dit lied, in een bundel van de Nederlandse Protestantenbond in 1920. Vertrouwen is dan ook het centrale woord. Jacqueline van der Waals schreef het lied mogelijk toen zij ernstig ziek was, aan het einde van haar leven. Dat gegeven kleurt het lied, en daardoor wordt duidelijk dat dit blinde vertrouwen op God niet zozeer goedkoop of geveinsd is maar oprecht. Die oprechtheid spreekt kennelijk zozeer uit het lied dat het een van de populairste liederen is gebleven voor veel mensen. Het levenslot wordt vol vertrouwen uit handen gegeven, in de handen van de goede God die zorgt en liefheeft. Het lied vraagt God om de leiding te nemen, zoals een vader een kind begeleidt dat alleen de weg nog niet vindt. Ook wanneer wij God en Zijn weg met ons leven niet altijd begrijpen, mogen we toch blind op Hem vertrouwen, zingt couplet 2.

Gebruik

Vanwege de ontstaansgeschiedenis is het dus logischer het lied eerder te gebruiken bij afscheid of pastoraat rond ziekte dan bij huwelijk of zelfs geboorte of doop. Ook op die momenten leggen we het komende leven en de ‘onbekende toekomst’ natuurlijk in Gods hand, maar dit lied vraagt om een meer belegen en gerijpt levensvertrouwen dan de loutere onbezorgde vrolijkheid van dergelijke levensmomenten.

Echo’s

In het lied dat met de bestaande Engelse melodie een eeuwig verbond is aangegaan en er niet meer los van te denken is, klinken de echo’s van vele vertrouwensteksten uit de Bijbel. Denk aan het vertrouwen van Psalm 139 over de God die ons diep van binnen kent, nog beter dan wijzelf. Of onze ogen die omhoog kijken ‘naar de bergen’ zoals in Psalm 121. Of het vertrouwen van Psalm 25. Eigenlijk is het lied een eigentijdse vertrouwenspsalm.
 
Dit lied werd gezongen in de laatste aflevering van 'Petrus in het land' (16 oktober, KRO-NCRV). Bekijk of lees ook de overdenking van ds. Sytze Ypma:
 
terug
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10:00 uur
Inzameling: Kerkbeheer en Diaconie (KIA Israëlzondag).
  Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

 
Appelactie 2022


Op vrijdagmiddag/-avond 30 september en zaterdag 1 oktober zullen vrijwilligers in Wesepe en directe omgeving bij iedereen aanbellen en vragen appels te kopen ten bate van het onderhoud van de monumentale Nicolaaskerk.
 
 
Vanaf 4-sep ...Vanaf zondag 4-sep beginnen de diensten om 10:00 uur !!
 
 
Aardappelactie 2022Er wordt dit jaar weer een gezamenlijke aardappelactie gehouden .
De geoogste of gekochte aardappelen voor de voedselbank kunnen worden ingeleverd op de startzondag 25 september bij Joop en Erna Middeldorp aan de Avergoorsedijk in Averlo.

De Diaconie
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties (PowerPoint)  te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
Gebed Oekraïne

Gebed voor Oekraïne
 
       
       
       
       
       
       

молитва за україну

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Klik op  meer voor het gehele gebed


  meer
 
Klein Salland


Vanaf 12 april 2022 is aan het keuzemenu aan de linkerzijde van de pagina's de keuze 
Klein Salland  toegevoegd.
Hier vindt U algemene informatie over de samenwerkings overeenkomst.
O.a. vindt U hier informatie over de vertrouwenspersoon en de onlangs door alle 4 kerken getekende overeenkomst.

 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.