PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Lied 913, gezongen door Carmen Stoetzer-Melissant Lied 913, gezongen door Carmen Stoetzer-Melissant

Toegelicht: Wat de toekomst brengen moge …

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Tijdsbeeld

‘Leer mij volgen zonder vragen’ klinkt ons in deze tijd te makkelijk. Zo onkritisch leggen we ons levenslot niet meer in Gods handen. Dat geldt ook voor ‘aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen’. De geloofsvroomheid van dit lied moeten we dan ook echt in de tijd van ontstaan beschouwen. Het lied is één van de twee kerkliederen die de dichteres Jacqueline van der Waals, die verder vooral vertaalwerk deed, schreef. Overigens moeten we de overgave aan God in haar dichtwerk niet zien als iets passiefs, eerder als iets diep doorleefds.

‘Volg en vraag niet’

‘Volg en vraag niet’ was de oorspronkelijke titel boven dit lied, in een bundel van de Nederlandse Protestantenbond in 1920. Vertrouwen is dan ook het centrale woord. Jacqueline van der Waals schreef het lied mogelijk toen zij ernstig ziek was, aan het einde van haar leven. Dat gegeven kleurt het lied, en daardoor wordt duidelijk dat dit blinde vertrouwen op God niet zozeer goedkoop of geveinsd is maar oprecht. Die oprechtheid spreekt kennelijk zozeer uit het lied dat het een van de populairste liederen is gebleven voor veel mensen. Het levenslot wordt vol vertrouwen uit handen gegeven, in de handen van de goede God die zorgt en liefheeft. Het lied vraagt God om de leiding te nemen, zoals een vader een kind begeleidt dat alleen de weg nog niet vindt. Ook wanneer wij God en Zijn weg met ons leven niet altijd begrijpen, mogen we toch blind op Hem vertrouwen, zingt couplet 2.

Gebruik

Vanwege de ontstaansgeschiedenis is het dus logischer het lied eerder te gebruiken bij afscheid of pastoraat rond ziekte dan bij huwelijk of zelfs geboorte of doop. Ook op die momenten leggen we het komende leven en de ‘onbekende toekomst’ natuurlijk in Gods hand, maar dit lied vraagt om een meer belegen en gerijpt levensvertrouwen dan de loutere onbezorgde vrolijkheid van dergelijke levensmomenten.

Echo’s

In het lied dat met de bestaande Engelse melodie een eeuwig verbond is aangegaan en er niet meer los van te denken is, klinken de echo’s van vele vertrouwensteksten uit de Bijbel. Denk aan het vertrouwen van Psalm 139 over de God die ons diep van binnen kent, nog beter dan wijzelf. Of onze ogen die omhoog kijken ‘naar de bergen’ zoals in Psalm 121. Of het vertrouwen van Psalm 25. Eigenlijk is het lied een eigentijdse vertrouwenspsalm.
 
Dit lied werd gezongen in de laatste aflevering van 'Petrus in het land' (16 oktober, KRO-NCRV). Bekijk of lees ook de overdenking van ds. Sytze Ypma:
 
terug
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10:00 uur
Via internet online te volgen!
Oecumenische dienst
Inzameling: Diaconie Missionair werk en Onderhoud kerkelijke gebouwenmeer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10
Inzameling: Diaconie Kerk in Actie en Onderhoud kerkelijke gebouwenmeer details

Klein Sallandse Zondag
datum en tijdstip 06-02-2022 om 10:00 uur
Samen met Olst
Inzameling: Kerk in Actie (Bangladesh) en Onderhoud kerkelijke gebouwenmeer details

 
Kerkbalans

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2022 zijn inmiddels begonnen. De actie heeft dit jaar als titel ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging voor 2021 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen, maar het zou kunnen zijn dat het aan uw aandacht ontsnapt is. 
Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.
De kerkrentmeesters

 
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
Vanaf 5-sep..Vanaf zondag 5-sep beginnen de diensten om
10:00 uur !!
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.