PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Lied van eenheid Lied van eenheid
Lied van eenheid

De EO, de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk hebben vrijdagavond een nieuw ‘Lied van eenheid’ uitgebracht, als bemoediging voor Kerst. Berget Lewis, Brainpower, bekende kerkelijke gezichten en tientallen lokale gemeenten leveren een bijdrage aan het lied.
Kerken en christenen in al hun verscheidenheid maken met het lied een gezamenlijk statement rondom het gebed dat Jezus bad voor zijn volgelingen. Een gebed over verlangen naar eenheid in liefde en over elkaar vasthouden in het geloof.

Het 'Lied van eenheid' is een resultaat van een groot, gezamenlijk project van de EO, Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. In het lied staan teksten uit Johannes 17 centraal. Teksten uit dit bijbelboek worden voorgedragen door onder meer de scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver, bisschop van Roermond Harrie Smeets, de koptische bisschop Arseny, Theoloog des Vaderlands Almatine Leene en #nietalleen-initiatiefnemer Tiemen Westerduin. Het gesproken woord wordt omlijst met een mix van de bekende liederen 'O kom, o kom Immanuël' en 'Heer maak ons één'. Rapper Brainpower schreef speciaal voor het ‘Lied van eenheid’ een rap over eenheid en verdeeldheid.
Nu christenen niet bij elkaar kunnen komen in de kerk, is dit lied een bemoediging voor Kerst. Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk: "Al maanden kunnen we slechts mondjesmaat naar de kerk. Ondanks het feit dat ik goed begrijp hoe belangrijk het is om ons aan de richtlijnen te houden, doet het me pijn dat het kerkelijk leven noodgedwongen op een lager pitje staat. Ik mis het samen zingen en ik weet dat ik absoluut niet de enige ben. Juist met Kerst zal het moeilijk zijn om niet mee te mogen zingen met de kerstliederen die ons zo dierbaar zijn. Het wordt een andere kerst dan we gewend zijn en gewenst hebben. Juist daarom is het goed om deze donkere dagen te beseffen dat we niet alleen zijn. Dat is precies waar dit lied over gaat. Immanuël. God is met ons."

---

Lied van eenheid - tekst

(zang)
O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
 
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
 
(eerste voordracht voorgangers)
Vader, het uur is gekomen.
Toon nu de grootheid van uw Zoon,
dan zal de Zoon uw grootheid tonen.
Hij heeft van U de macht ontvangen,
om iedereen die U hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.
Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God,
en hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.
 
(reactie Brainpower)
Vertel ons de waarheid... We zitten met vragen... Wat is het beeld?
Waarom religie verdeelt
als de verlosser ons heelt?
Wat is de deal?
Is Baphomet echt en wil Satan je ziel?
Ik vraag het de Heer
Laat het me weten
....het Beest gaat tekeer
 
(tweede voordracht voorgangers)
Vader, Ik heb aan de mensen die U mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt.
Zij waren van U, maar U hebt hen aan mij gegeven.
Ik bid voor hen, voor de mensen die U mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn.
Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan mij gegeven hebt,
zodat zij één zijn zoals wij één zijn.
 
(reactie 2 Brainpower)
Ik hoor te veel leugens
Maar zie geeneen feit
De gemeenheid... waarvan je Brain splijt
En er is geen tijd
Waar is de eenheid - te midden van tweestrijd?
 
(zang)
O kom, Gij sleutel Davids, kom    
En open ons het heiligdom;  
Dat wij betreden uwe poort
Jeruzalem, o vredesoord!      
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!
 
(derde voordracht voorgangers)
Vader, ik kom naar U toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben,
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.
Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen,
maar of U hen wilt beschermen.
Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.
Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.
Opdat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen één zijn.
 
(reactie 3 Brainpower)
ik zie die gimmicks -
Wat is er nep en wie is er echt?
Maar God checkt je spirit
En die matcht dus niet met wat je zegt...
Bless
 
(zang)
O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

 
terug
 
 
 

Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 11-04-2021 om 10:00 uur
Internetdienst PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst. Geen kerkdienst in de kerk te Wesepe.meer details

Kerk open
datum en tijdstip 14-04-2021 om 10:00 uur
De kerk  is open om een kaarsje te branden of voor een stil gebed. De kerk is geopend van 10:00 tot 11:00 uur. meer details

Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10:00 uur
Internetdienst PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst. Geen kerkdienst in de kerk te Wesepe.meer details

 
Lockdown verlengd!!

Vanaf 20 december geen erediensten meer in onze kerk in Wesepe. Wel zijn er vanaf die dag gezamenlijke online diensten van de PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst. 

N.a.v. de persconferentie van 23-maart is er binnen Klein-Salland besloten om de kerkdiensten nog steeds niet open te stellen voor gemeenteleden!!!

We hopen dat we, onder voorbehoud, vanaf  zondag 25-april  weer kerkdiensten met bezoekers in Wesepe mogen houden.
 
 
Kerkbalans 2021

Het tellen is voltooid!  Een heel mooi eindresultaat:
     € 49.186,-
 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?


Pasen 2021


Witte Donderdag 1 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

Goede Vrijdag 2 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

Paaswake zaterdag 3 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

Pasen zondag 4 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

 
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.