PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Lied van eenheid Lied van eenheid
Lied van eenheid

De EO, de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk hebben vrijdagavond een nieuw ‘Lied van eenheid’ uitgebracht, als bemoediging voor Kerst. Berget Lewis, Brainpower, bekende kerkelijke gezichten en tientallen lokale gemeenten leveren een bijdrage aan het lied.
Kerken en christenen in al hun verscheidenheid maken met het lied een gezamenlijk statement rondom het gebed dat Jezus bad voor zijn volgelingen. Een gebed over verlangen naar eenheid in liefde en over elkaar vasthouden in het geloof.

Het 'Lied van eenheid' is een resultaat van een groot, gezamenlijk project van de EO, Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. In het lied staan teksten uit Johannes 17 centraal. Teksten uit dit bijbelboek worden voorgedragen door onder meer de scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver, bisschop van Roermond Harrie Smeets, de koptische bisschop Arseny, Theoloog des Vaderlands Almatine Leene en #nietalleen-initiatiefnemer Tiemen Westerduin. Het gesproken woord wordt omlijst met een mix van de bekende liederen 'O kom, o kom Immanuël' en 'Heer maak ons één'. Rapper Brainpower schreef speciaal voor het ‘Lied van eenheid’ een rap over eenheid en verdeeldheid.
Nu christenen niet bij elkaar kunnen komen in de kerk, is dit lied een bemoediging voor Kerst. Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk: "Al maanden kunnen we slechts mondjesmaat naar de kerk. Ondanks het feit dat ik goed begrijp hoe belangrijk het is om ons aan de richtlijnen te houden, doet het me pijn dat het kerkelijk leven noodgedwongen op een lager pitje staat. Ik mis het samen zingen en ik weet dat ik absoluut niet de enige ben. Juist met Kerst zal het moeilijk zijn om niet mee te mogen zingen met de kerstliederen die ons zo dierbaar zijn. Het wordt een andere kerst dan we gewend zijn en gewenst hebben. Juist daarom is het goed om deze donkere dagen te beseffen dat we niet alleen zijn. Dat is precies waar dit lied over gaat. Immanuël. God is met ons."

---

Lied van eenheid - tekst

(zang)
O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
 
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
 
(eerste voordracht voorgangers)
Vader, het uur is gekomen.
Toon nu de grootheid van uw Zoon,
dan zal de Zoon uw grootheid tonen.
Hij heeft van U de macht ontvangen,
om iedereen die U hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.
Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God,
en hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.
 
(reactie Brainpower)
Vertel ons de waarheid... We zitten met vragen... Wat is het beeld?
Waarom religie verdeelt
als de verlosser ons heelt?
Wat is de deal?
Is Baphomet echt en wil Satan je ziel?
Ik vraag het de Heer
Laat het me weten
....het Beest gaat tekeer
 
(tweede voordracht voorgangers)
Vader, Ik heb aan de mensen die U mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt.
Zij waren van U, maar U hebt hen aan mij gegeven.
Ik bid voor hen, voor de mensen die U mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn.
Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan mij gegeven hebt,
zodat zij één zijn zoals wij één zijn.
 
(reactie 2 Brainpower)
Ik hoor te veel leugens
Maar zie geeneen feit
De gemeenheid... waarvan je Brain splijt
En er is geen tijd
Waar is de eenheid - te midden van tweestrijd?
 
(zang)
O kom, Gij sleutel Davids, kom    
En open ons het heiligdom;  
Dat wij betreden uwe poort
Jeruzalem, o vredesoord!      
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!
 
(derde voordracht voorgangers)
Vader, ik kom naar U toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben,
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.
Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen,
maar of U hen wilt beschermen.
Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.
Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.
Opdat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen één zijn.
 
(reactie 3 Brainpower)
ik zie die gimmicks -
Wat is er nep en wie is er echt?
Maar God checkt je spirit
En die matcht dus niet met wat je zegt...
Bless
 
(zang)
O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

 
terug
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 04-12-2022 om 10:00 uur
2e advent
Inzameling: Kerkbeheer: Onderhoud kerkelijke gebouwen  en Diaconie: KIA Libanon  

Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10:00 uur
3e advent
Inzameling: Kerkbeheer  en Diaconie: KIA binnenlands diaconaat 

Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

 
Tarieven

PG Wesepe

Informatie over de laatste tarieven m.b.t.
Kerk en Beukenoot
Begraafplaats
 
Begroting Diaconie 2023

Begroting 2023 diaconie
De begroting van de diaconie ligt van 5 t/m 8 december ter inzage bij Jacky van Tartwijk, Weth. Van Doorninckweg 13. Wel graag even bellen voor een afspraak: 06 31768816
 
Kerkbalans 2023


De voorbereidingen voor Kerkbalans 2023 zijn inmiddels begonnen. De actie heeft dit jaar ook als titel ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging voor 2022 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen, maar het zou kunnen zijn dat het aan uw aandacht ontsnapt is.
Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.

 
 
Vanaf 4-sep ...Vanaf zondag 4-sep beginnen de diensten om 10:00 uur !!
 
 
Gebed Oekraïne

Gebed voor Oekraïne
 
       
       
       
       
       
       

молитва за україну

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Klik op  meer voor het gehele gebed


  meer
 
Begroting 2023


Begroting 2023
De begroting voor 2023 ligt ter inzage in week 45 (14 t/m 18 november) op het adres Kikkerspad 9 in Wesepe. 
Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Evert van den Broek (06 23340539) voor een afspraak
.
 
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Klein Salland


Vanaf 12 april 2022 is aan het keuzemenu aan de linkerzijde van de pagina's de keuze 
Klein Salland  toegevoegd.
Hier vindt U algemene informatie over de samenwerkings overeenkomst.
O.a. vindt U hier informatie over de vertrouwenspersoon en de onlangs door alle 4 kerken getekende overeenkomst.

 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties (PowerPoint)  te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.