PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Oorlogsmonunument

Oorlogsmonunument
Onthulling oorlogsmonument

Vijf maanden later als gepland heeft dan toch de onthulling van het oorlogsmonument in Wesepe plaats gevonden.

Vanwege alle corona beperkingen kon de geplande onthulling op 12 april helaas niet doorgaan.

Er was nu gekozen om de onthulling plaats te laten vinden op zondag 6 september; de startzondag van de Protestantse Gemeente Wesepe.


In de voorafgaande kerkdienst stond het thema “75-jaar vrijheid” centraal.
Ds. Henk Jan Damstra stond hierbij stil wat vrijheid voor een ieder betekent; toen en nu. Ook dat het veel inzet vergt om vrijheid te verkrijgen maar dat er minstens net zo veel inzet vereist is om de vrijheid te behouden, ook nu nog
.

Enkele leden van de Cantorij o.l.v. Corinne Ovinge-Best luisterden de dienst op met mooie en toepasselijke liederen over vrede en vrijheid.

Na afloop van de dienst vond onder een heerlijk stralende zon de onthulling plaats door de twee oudste leden van onze gemeente:  Dina Muskee(97) en Arend Jalink (95).  Samen verwijderden ze in het bijzijn van hun familie het doek over het monument. Een mooie grote zwerfkei, aangeboden door de familie Noordkamp, met daarop een granieten herinneringsbord. Hierop staat de treffende tekst vermeld : “VOOR ALLEN DIE HEBBEN GELEDEN EN GESTREDEN VOOR ONZE VRIJHEID”.Na het zingen van het Wilhelmus kon iedereen de bij het verlaten van de kerk gekregen zonnebloem bij het monument neerleggen.
Hiermee kwam een einde aan een indrukwekkende plechtigheid en kan Wesepe trots zijn op deze oorlogsherinnering.

Het monument heeft een plek gekregen bij het hek naast de toren. Vrijwilligers van de kerk  hebben er een mooi perkje van gemaakt met fraaie bestrating .
In een latere fase zal er nog een boom worden geplaatst naast het monumentje door de schooljeugd. Waarschijnlijk een esdoorn als verwijzing naar de vlag van onze bevrijders uit Canada. 
Na de onthulling bestaat er  de gelegenheid voor kerkgangers en andere Wesepenaren om bloemen te leggen bij het monument. Zo kunnen we toch het hele dorp er bij betrekken.
Waarom een oorlogsherinnering in Wesepe
Rond de jaarwisseling kwam het voor het eerst ter sprake: “Doen we als kerk nog iets met 75 jaar bevrijding?” De oorlog is lang geleden en de herinneringen vervagen. Sterker nog, het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt wordt zienderogen kleiner.
Maar als je dan gaat praten met die mensen dan zeggen ze allemaal dat de oorlog in Wesepe nauwelijks heeft gewoed, maar de bevrijding in april 1945 was wel erg heftig. De molen van Dieperink werd in opdracht van de Duitsers in brand gestoken. De heer Evers, die met zijn groene jasje op zijn land werkte en door de Canadezen voor een Duitse militair werd aangezien met fatale afloop. Dit alles mag niet vergeten worden. Maar een tastbare herinnering aan de bevrijding ontbreekt in Wesepe. Slechts het straatnaambordje G.J. Kappertweg verwijst naar de Weseper militair die sneuvelde bij de Grebbeberg in de meidagen van 1940.
Maar, is de kerk nou de aangewezen instantie om voor een herinnering te zorgen? Het antwoord werd steeds duidelijker: Ja, want de kerk is als baken in veel stormen zeven eeuwen overeind gebleven en gelukkig ook in de oorlog nauwelijks beschadigd. Alleen de klokken werden uit de toren geroofd door de Duitsers met als doel om ze om te smelten tot munitie. Gelukkig werden ze na de bevrijding teruggevonden in de buurt van Zwolle, zodat ze snel weer teruggeplaatst konden worden.
Maar belangrijker voor de kerk is dat herinneren en eren een blijvende bewustwording bewerkstelligt bij degene die het allemaal niet hebben meegemaakt, ook in Wesepe.Dus heeft de kerk in een vroeg stadium contact gezocht met Plaatselijk Belang Wesepe om te overleggen over de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding met als resultaat dat de kerk alle ruimte kreeg om rond 11 april, de datum waarop Wesepe werd bevrijd, een herinnering aan de bevolking te presenteren. Het granieten herinneringsbordje kon mede met hulp van Hafkamp Natuursteen worden gemaakt, zodat het op Eerste Paasdag 12 april zou kunnen worden onthuld door  Dina Muskee(97) en Arend Jalink (95).
Maar dat moest allemaal worden afgeblazen door Corona.
Nu is Corona zeker nog niet voorbij. We leven ook in de kerk met de 1,5 m regel. Toch wilden we de plaatsing van de oorlogsherinnering niet langer uitstellen. Op het bordje staat dat het geplaatst is in april 2020, dus wilden we het voor de winter afwerken 
 
terug
 
 
 

Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 11-04-2021 om 10:00 uur
Internetdienst PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst. Geen kerkdienst in de kerk te Wesepe.meer details

Kerk open
datum en tijdstip 14-04-2021 om 10:00 uur
De kerk  is open om een kaarsje te branden of voor een stil gebed. De kerk is geopend van 10:00 tot 11:00 uur. meer details

Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10:00 uur
Internetdienst PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst. Geen kerkdienst in de kerk te Wesepe.meer details

 
Lockdown verlengd!!

Vanaf 20 december geen erediensten meer in onze kerk in Wesepe. Wel zijn er vanaf die dag gezamenlijke online diensten van de PG Olst en PG Wesepe vanuit Olst. 

N.a.v. de persconferentie van 23-maart is er binnen Klein-Salland besloten om de kerkdiensten nog steeds niet open te stellen voor gemeenteleden!!!

We hopen dat we, onder voorbehoud, vanaf  zondag 25-april  weer kerkdiensten met bezoekers in Wesepe mogen houden.
 
 
Kerkbalans 2021

Het tellen is voltooid!  Een heel mooi eindresultaat:
     € 49.186,-
 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?


Pasen 2021


Witte Donderdag 1 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

Goede Vrijdag 2 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

Paaswake zaterdag 3 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

Pasen zondag 4 april
PG Olst en PG Wesepe; klik hier
PG Wijhe; klik hier
PG Raalte; klik hier

 
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.