PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Oorlogsmonunument

Oorlogsmonunument
Onthulling oorlogsmonument

Vijf maanden later als gepland heeft dan toch de onthulling van het oorlogsmonument in Wesepe plaats gevonden.

Vanwege alle corona beperkingen kon de geplande onthulling op 12 april helaas niet doorgaan.

Er was nu gekozen om de onthulling plaats te laten vinden op zondag 6 september; de startzondag van de Protestantse Gemeente Wesepe.


In de voorafgaande kerkdienst stond het thema “75-jaar vrijheid” centraal.
Ds. Henk Jan Damstra stond hierbij stil wat vrijheid voor een ieder betekent; toen en nu. Ook dat het veel inzet vergt om vrijheid te verkrijgen maar dat er minstens net zo veel inzet vereist is om de vrijheid te behouden, ook nu nog
.

Enkele leden van de Cantorij o.l.v. Corinne Ovinge-Best luisterden de dienst op met mooie en toepasselijke liederen over vrede en vrijheid.

Na afloop van de dienst vond onder een heerlijk stralende zon de onthulling plaats door de twee oudste leden van onze gemeente:  Dina Muskee(97) en Arend Jalink (95).  Samen verwijderden ze in het bijzijn van hun familie het doek over het monument. Een mooie grote zwerfkei, aangeboden door de familie Noordkamp, met daarop een granieten herinneringsbord. Hierop staat de treffende tekst vermeld : “VOOR ALLEN DIE HEBBEN GELEDEN EN GESTREDEN VOOR ONZE VRIJHEID”.Na het zingen van het Wilhelmus kon iedereen de bij het verlaten van de kerk gekregen zonnebloem bij het monument neerleggen.
Hiermee kwam een einde aan een indrukwekkende plechtigheid en kan Wesepe trots zijn op deze oorlogsherinnering.

Het monument heeft een plek gekregen bij het hek naast de toren. Vrijwilligers van de kerk  hebben er een mooi perkje van gemaakt met fraaie bestrating .
In een latere fase zal er nog een boom worden geplaatst naast het monumentje door de schooljeugd. Waarschijnlijk een esdoorn als verwijzing naar de vlag van onze bevrijders uit Canada. 
Na de onthulling bestaat er  de gelegenheid voor kerkgangers en andere Wesepenaren om bloemen te leggen bij het monument. Zo kunnen we toch het hele dorp er bij betrekken.
Waarom een oorlogsherinnering in Wesepe
Rond de jaarwisseling kwam het voor het eerst ter sprake: “Doen we als kerk nog iets met 75 jaar bevrijding?” De oorlog is lang geleden en de herinneringen vervagen. Sterker nog, het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt wordt zienderogen kleiner.
Maar als je dan gaat praten met die mensen dan zeggen ze allemaal dat de oorlog in Wesepe nauwelijks heeft gewoed, maar de bevrijding in april 1945 was wel erg heftig. De molen van Dieperink werd in opdracht van de Duitsers in brand gestoken. De heer Evers, die met zijn groene jasje op zijn land werkte en door de Canadezen voor een Duitse militair werd aangezien met fatale afloop. Dit alles mag niet vergeten worden. Maar een tastbare herinnering aan de bevrijding ontbreekt in Wesepe. Slechts het straatnaambordje G.J. Kappertweg verwijst naar de Weseper militair die sneuvelde bij de Grebbeberg in de meidagen van 1940.
Maar, is de kerk nou de aangewezen instantie om voor een herinnering te zorgen? Het antwoord werd steeds duidelijker: Ja, want de kerk is als baken in veel stormen zeven eeuwen overeind gebleven en gelukkig ook in de oorlog nauwelijks beschadigd. Alleen de klokken werden uit de toren geroofd door de Duitsers met als doel om ze om te smelten tot munitie. Gelukkig werden ze na de bevrijding teruggevonden in de buurt van Zwolle, zodat ze snel weer teruggeplaatst konden worden.
Maar belangrijker voor de kerk is dat herinneren en eren een blijvende bewustwording bewerkstelligt bij degene die het allemaal niet hebben meegemaakt, ook in Wesepe.Dus heeft de kerk in een vroeg stadium contact gezocht met Plaatselijk Belang Wesepe om te overleggen over de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding met als resultaat dat de kerk alle ruimte kreeg om rond 11 april, de datum waarop Wesepe werd bevrijd, een herinnering aan de bevolking te presenteren. Het granieten herinneringsbordje kon mede met hulp van Hafkamp Natuursteen worden gemaakt, zodat het op Eerste Paasdag 12 april zou kunnen worden onthuld door  Dina Muskee(97) en Arend Jalink (95).
Maar dat moest allemaal worden afgeblazen door Corona.
Nu is Corona zeker nog niet voorbij. We leven ook in de kerk met de 1,5 m regel. Toch wilden we de plaatsing van de oorlogsherinnering niet langer uitstellen. Op het bordje staat dat het geplaatst is in april 2020, dus wilden we het voor de winter afwerken 
 
terug
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 04-12-2022 om 10:00 uur
2e advent
Inzameling: Kerkbeheer: Onderhoud kerkelijke gebouwen  en Diaconie: KIA Libanon  

Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10:00 uur
3e advent
Inzameling: Kerkbeheer  en Diaconie: KIA binnenlands diaconaat 

Na afloop is er koffiedrinken waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.meer details

 
Tarieven

PG Wesepe

Informatie over de laatste tarieven m.b.t.
Kerk en Beukenoot
Begraafplaats
 
Begroting Diaconie 2023

Begroting 2023 diaconie
De begroting van de diaconie ligt van 5 t/m 8 december ter inzage bij Jacky van Tartwijk, Weth. Van Doorninckweg 13. Wel graag even bellen voor een afspraak: 06 31768816
 
Kerkbalans 2023


De voorbereidingen voor Kerkbalans 2023 zijn inmiddels begonnen. De actie heeft dit jaar ook als titel ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging voor 2022 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen, maar het zou kunnen zijn dat het aan uw aandacht ontsnapt is.
Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.

 
 
Vanaf 4-sep ...Vanaf zondag 4-sep beginnen de diensten om 10:00 uur !!
 
 
Gebed Oekraïne

Gebed voor Oekraïne
 
       
       
       
       
       
       

молитва за україну

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Klik op  meer voor het gehele gebed


  meer
 
Begroting 2023


Begroting 2023
De begroting voor 2023 ligt ter inzage in week 45 (14 t/m 18 november) op het adres Kikkerspad 9 in Wesepe. 
Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Evert van den Broek (06 23340539) voor een afspraak
.
 
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Klein Salland


Vanaf 12 april 2022 is aan het keuzemenu aan de linkerzijde van de pagina's de keuze 
Klein Salland  toegevoegd.
Hier vindt U algemene informatie over de samenwerkings overeenkomst.
O.a. vindt U hier informatie over de vertrouwenspersoon en de onlangs door alle 4 kerken getekende overeenkomst.

 
 
Kerkdienstgemist

Kerkdiensten van Klein-Salland bekijken?

PG Wesepe
klik hier

PG Olst 
klik hier


PG Wijhe  
klik hier

PG Raalte  

klik hier

 
 
Wie komt ons team versterken ???

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te bedienen en/of presentaties (PowerPoint)  te maken?
Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet moelijk.
Neem gerust eens contact met mij op:
Dick Stegeman
d.a.stegeman@hccnet.nl
06-83657770
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.