PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
TARIEVENLIJST BEGRAAFPLAATS TARIEVENLIJST BEGRAAFPLAATS

Tarievenlijst als bedoeld in artikel 23 van het reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Protestantse Gemeente te Wesepe.
Ter zake van het gebruik van de begraafplaats alsmede voor de diensten en vergunningen, die in verband daarmee door het college van kerkrentmeesters worden verleend, worden de volgende tarieven in rekening ge-bracht:
Categorie: *)
I II III
1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het
doen begraven en begraven houden (kosten van een graf),
wordt geheven € 900 1300 1700
2. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het
doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt
geheven
a. in een bestaand particulier graf op aanvraag
b. in een urnengraf € 700 1100 1500
c. in een gesloten nis in het columbarium € 700 1100 1500
d. een tweede asbus in geval b. of c. € 350 550 750
3. Voor het stichten van gedenktekenen en kruisen wordt
voor een particulier graf, urnengraf of nis in columbarium,
per gedenkteken of kruis, geheven € 150 225 300
4. a. Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of
ouder wordt geheven € 350 500 650
b. Voor het plaatsen van een asbus van een persoon van 12 jaar
of ouder in het columbarium of in een urnengraf wordt geheven € 150 225 300
5. a. Voor een kind van één t/m twaalf jaar geldt een bedrag van 50 %
van de tarieven, genoemd onder 1 t/m 4.
b. Voor een kind beneden één jaar geldt een bedrag van 25 %
van de tarieven, genoemd onder 1 t/m 4.
c. Voor het begraven buiten de vastgestelde uren en voor
begraven op zaterdag worden de tarieven, genoemd onder 1 t/m 4
verhoogd met € 150 200 250
6. a. Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in
een daarvoor bestemd register wordt geheven € PM
b. Voor het inschrijven en overboeken van particuliere urnengraven
in een daarvoor bestemd register wordt geheven € PM
c. Voor het inschrijven en overboeken van particuliere urnen-
nissen in een daarvoor bestemd register wordt geheven € PM
7. a. Voor het lichten van een lijk wordt geheven € PM
b. Voor het na lichting weer opnieuw begraven in hetzelfde
graf wordt geheven € PM
c. Voor het na lichting weer begraven in een ander graf
wordt geheven € PM
d. Voor het lichten van een asbus wordt geheven € PM
e. Voor het weer terugplaatsen van een asbus wordt geheven € PM
f. Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belang-
hebbende wordt geheven € PM
8. Gebruik van het kerkgebouw, het orgel, de geluidsinstallatie, etc., € 350 450 550
(De kosten voor de liturgie zijn niet inbegrepen. Indien voor de uitvaartdienst
een andere dan de eigen predikant van de PG Wesepe wordt gekozen, dan
worden de daarmee gepaard gaande kosten doorberekend.)
9. Het opbaren van een lijk in Ontmoetingscentrum “De Beukenoot” per dag € 30 45 60
10. Gebruik van Ontmoetingscentrum “De Beukenoot” / kerk voor het houden
van een condoleancebijeenkomst. € 80 100 120
*) De categorieën zijn als volgt ingedeeld:
I: Doop- en belijdende leden van de Protestantse Gemeente Wesepe en voormalig doop- en belijdende leden, die elders woonachtig zijn. Voor deze personen geldt dat zij tijdens hun verblijf binnen de kerkelijke gemeente aan hun financiële verplichtingen moeten hebben voldaan, dit ter beoordeling van het college van kerkrentmeesters.
II: De in de kerkelijke registratie voorkomende personen die in een relatie staan tot de personen uit categorie I maar zelf geen doop- of belijdend lid zijn (meegeregistreerde).
III Personen die niet in de kerkelijke registratie voorkomen, die tijdens hun leven bij de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wesepe schriftelijk hebben aangevraagd om op de begraafplaats begraven te mogen worden, en aan wie hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.
Toelichting:
1. Personen onder categorie I en aan hen gerelateerde personen onder II, die niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan, betalen het tarief onder categorie III, tenzij er volgens het college van kerkrentmeesters bijzondere omstandigheden zijn waardoor zij niet aan hun verplichtingen hebben kunnen voldoen.
2. Niet aan hun financiële verplichting hebben voldaan:
 Personen die binnen hun verblijf in de kerkelijke gemeente systematisch een klein bedrag aan de kerk hebben betaald en er geen sprake is van min- of onvermogen.
 Personen die wel aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan tijdens hun verblijf binnen de kerkelijke gemeente, doch die al lange tijd buiten de gemeente wonen of maar kort binnen de gemeente hebben gewoond, dit ter beoordeling aan het college van kerkrentmeesters.
Deze tarievenlijst treedt in werking op 1 maart 2014.
Aldus vastgesteld door het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Wesepe,
10 februari 2014
Origineel getekend door :
G.D. Thijs, H.D.J. Roesink-Knopert,
voorzitter secretaris
terug
 
 
 

Kerk open
datum en tijdstip 03-06-2020 om 19:00
De kerk is geopend van 19:00 tot 20:00 uur voor een ieder die er behoefte aan heeft even in de kerk te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een gebed in deze moeilijke tijd.meer details

Oecumenische Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 07-06-2020 om 9:30
Vanwege het Coronavirus is er een gezamenlijke internet kerkdienst vanuit Olst. Muziek en zang komt van een deel van het koor Ardente uit Boskamp.meer details

Kerk open
datum en tijdstip 10-06-2020 om 19:00
De kerk is geopend van 19:00 tot 20:00 uur voor een ieder die er behoefte aan heeft even in de kerk te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een gebed in deze moeilijke tijd.meer details

 
Kerkdienstgemist

Kerkdienst  van Klein-Salland bekijken?


Gezamenlijke Pinksterdienst van Klein-Salland vanuit Wijhe van zondag 31-mei;   klik hier

Helaas zijn er in het begin technische problemen met het geluid geweest. Na een half uurtje waren deze opgelost. 
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Gezocht; iemand voor de schoonmaak
Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. meer
 
Kerkbalans 2020
Dit jaar is de actie Kerkbalans gestart op zaterdag 18 januari. Om 13:00 uur hebben op heel veel plaatsen meer
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.