PKN
Protestantse Gemeente Wesepe
 
Vacature jeugdwerker voor Klein-Salland Vacature jeugdwerker voor Klein-Salland
BIJLAGE BIJ DE VACATURE  VOOR DE JEUGDWERKER VOOR HET PROTESTANTS SAMENWERKINGSVERBAND KLEIN-SALLAND:
 
De vier Protestantse gemeenten Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe hebben op 5 februari 2014 een intentieverklaring getekend. Daarin spreken ze zich uit dat zij actief naar vormen van samenwerking zullen zoeken om het vuur van het geloof brandende te houden in Klein Salland. In verband met het vertrek van de huidige jeugdwerker uit Raalte en Wijhe op 31 december 2015 is er gekozen om gezamenlijk een jeugdwerker aan te stellen voor het hele Samenwerkingsverband.
 
Het zal de taak van de nieuwe jeugdwerker zijn om het bestaande jeugdwerk in de vier gemeenten te continueren met het oog op een toekomstig gezamenlijk jeugdwerk voor heel Klein-Salland. Zoals de spin zijn web weeft wordt van de jeugdwerker verwacht dat hij of zij aan dit samenwerkingsverband wil bouwen. Zoals de spelverdeler zorgt voor een goed en evenwichtig samenspel, zo verwachten wij van de nieuwe jeugdwerker dat hij/zij de vier gemeenten telkens de goede bal weet toe te spelen.
 
Wat er momenteel gebeurt aan jeugdwerk in de vier gemeenten staat hieronder beschreven.  
 
1. Wat Olst heeft aan jeugdwerk:
’s Zondags is er kindernevendienst, met projecten rond Kerst en Pasen.
In juni is er een dienst rondom de kinderen die afscheid nemen en een uitstapje voor alle kinderen van de nevendienst. Deze diensten worden omgevormd naar meer algemene kinderdiensten.
Er is een jaarlijkse kerkschooldienst, samen met de christelijke basisschool.
 
Er is catechese voor 10-11 jarigen, voor 12-13 jarigen en 13-14 jarigen (doet de predikant, de laatste twee groepen samen met leerkracht).
De kinderen van de basisschool komen eens in de zoveel tijd op een doordeweekse dag op bezoek in de kerk.
Er is club voor groep 5, 6 en 7, voor groep 8 en voor 12-plussers.
De predikant organiseert in het voorjaar een kring over geloofsopvoeding voor ouders van basisschoolleerlingen.
 
Wat is er nodig?
Olst heeft een coach nodig voor de vrijwilligers van bestaande activiteiten en om met hen te bekijken wat er nog meer mogelijk is voor de jeugd van Olst.
 
2. Wat Raalte heeft aan jeugdwerk:
Voor peuters en kleuters organiseren we vier keer per jaar “Kerk op schoot”. En ontmoeten daarbij ook de ouders.
Voor kinderen vanaf 8 jaar is er club: Kidzclub (8-10jaar), Girlsclub (11-13jaar), Teenagers (12-17jaar) In totaal doen hier zo’n 18 jongeren aan mee.
Voor jongeren van 16 jaar en ouder is er R4R (Raalte for Romania). Zij gaan om het jaar op werkvakantie naar Roemenië.
Er worden om de maand ontmoetingsavonden georganiseerd door jongeren, voor jongeren en ouderen. Hier ontmoet jong en oud elkaar en gaat samen in gesprek over geloof en leven. Dit is heel belangrijk voor onderling begrip en om van elkaar te kunnen leren.
 
Er zijn nog maar een paar kinderen bij de kindernevendienst. We stoppen hier per 1 januari mee. Ook de kinderoppas zal niet meer wekelijks worden aangeboden i.v.m. te weinig animo.
 
Wat is er nodig?
-alternatief voor KND: de jongerenwerker en de predikanten kijkt naar de invulling van de zondagse diensten waarbij er ook ruimte is voor de kinderen in de dienst. Hoe gaan we dit met bijzondere diensten (Kerst, Pasen) en doopdiensten invullen? Daarnaast zijn we bezig met Kliederkerk. (21feb is de 1e keer)
-alternatief voor de kinderoppas?
-samen met de ouders verder investeren in het clubwerk wat betreft programma en leiding. Wat betreft Girlsclub en Teenagers: hier vooral contacten leggen met de jongeren.
-R4R (> 16jr). Deze groep leent zich goed voor samenbrengen van jongeren in Klein-Salland. De jeugdwerker legt zich toe op verbinding leggen tussen gemeenten en tussen jongeren en gemeenten.
 
3. Wat Wesepe heeft aan jeugdwerk:
Er is geen traditioneel kerkelijk jeugdwerk meer in Wesepe. Jonge ouders met kinderen komen op zondag niet naar de kerk. Incidenteel is er kinderoppas, maar daar wordt zeer weinig gebruik van gemaakt.
 
Het werkgroepje 'De Blauwe Olifant' organiseert enkele keren per jaar theaterachtige projecten (o.a. Jona, Halloween, Schepping). Ze zijn voor alle (!) kinderen in het dorp. Er ligt een plannetje op tafel voor een volgend project over de Toren van Babel. Samenwerking met de godsdienstonderwijzeres van de OBS-Bosschool, Hettie Heling, is mogelijk, maar het initiatief moet wel van kerkelijke kant komen: projecten met schoolklassen over de Barmhartige Samaritaan, de Verloren Zoon en over het luiden van de kerkklokken.
 
In 2013 en 2015 werd een groepje van zes jonge mensen aangenomen. Sommigen van hen deden ook mee aan het zogenoemde Jeugddiakonaat, een groepje jongeren dat – onder leiding van de plaatselijke diaconie – voor drie weken deelneemt aan een bouwproject in Afrika.  
 
Wat is er nodig?
Wat er momenteel aan jeugdwerk in de PG-Wesepe gedaan wordt is uiterst kwetsbaar en heeft behoefte aan een betere structuur. De bereidheid om dingen op te zetten is er wel, maar spontaan zal het niet gebeuren. Er moet gestimuleerd worden!
 
4. Wat Wijhe heeft aan jeugdwerk:
Basisschool: Er is kindernevendienst met projecten, kinderdienst, rondom 4 en rondom 12 viering (met voorbereiding). Bloeiend clubwerk op doordeweekse avonden voor de groepen 5 tot en met 8. (70 kinderen). Seizoen wordt afgesloten met een jeugdkamp

Voortgezet onderwijs: Er is Rock Solid voor de 1e drie klassen. De tieners (ongeveer 40) worden geprikkeld om het christelijk geloof te ontdekken d.m.v. thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld zoals: muziek, vriendschap, identiteit. Per groep zijn er activiteiten, maar eens per maand ook gezamenlijk.
Ex Rock Solid leden (enkele 17 jarigen) organiseren incidenteel zoiets als Nacht zonder Dak. Jaarlijks is er een Club-Rock Solid viering samen met de jeugdclubs.
 
17+ (diaconale projecten): Koken in Amsterdam bij de Nassaukerk voor verslaafden, daklozen en mensen met een smalle beurs. En eens in de twee jaar met Let’s Go naar Letland om daar het onderhoud van een school te verzorgen
 
Er zijn ook diverse eat-and-meet-groepen voor verschillende leeftijdsgroepen. 2 x per jaar Kerk op Schootvieringen. De taakgroep Jeugd en kerk heeft een voorwaarden scheppende, verbindende en inspirerende functie. Ze verzorgt 2 jeugdwerkersavonden per  seizoen voor ontmoeting, uitwisseling en toerusting/inspiratie.  Er is ook een vertrouwenscommissie voor jongeren.
 
Wat is er nodig?
We bruisen en verwachten van de jeugdwerker dat hij/zij het bestaande:
- clubwerk coacht
- Rock Solid coacht en waar nodig ook participeert binnen de groepen
- deelnemer is van de taakgroep Jeugd en kerk
- en zoekt naar vernieuwingen d.m.v. samenwerking met Klein Salland 
 
 
Enkele praktische zaken:
1. Omdat er sprake is van een Samenwerkingsverband Klein-Salland zal de jeugdwerker in dienst komen van de Protestantse Gemeente Raalte of in die van de Protestantse Gemeente Wijhe, al naar gelang de woonplaats van de jeugdwerker.
2. Het dienstverband is in eerste instantie voor een jaar.

 
terug
 
 
 

Oecumenische Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 07-06-2020 om 9:30
Vanwege het Coronavirus is er een gezamenlijke internet kerkdienst vanuit Olst. Muziek en zang komt van een deel van het koor Ardente uit Boskamp.meer details

Kerk open
datum en tijdstip 10-06-2020 om 19:00
De kerk is geopend van 19:00 tot 20:00 uur voor een ieder die er behoefte aan heeft even in de kerk te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een gebed in deze moeilijke tijd.meer details

Internetdienst Olst Wesepe
datum en tijdstip 14-06-2020 om 9:30
Vanwege het Coronavirus is er een gezamenlijke internet kerkdienst vanuit Olst.  meer details

 
Kerkdienstgemist

Kerkdienst  van Klein-Salland bekijken?


Gezamenlijke Pinksterdienst van Klein-Salland vanuit Wijhe van zondag 31-mei;   klik hier

Helaas zijn er in het begin technische problemen met het geluid geweest. Na een half uurtje waren deze opgelost. 
 
Webmaster
d.a.stegeman@hccnet.nl
 
PKN Klein Salland
Website's van de andere gemeenten:
PKN Olst
PKN Raalte
PKN Wijhe
 
Gezocht; iemand voor de schoonmaak
Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukennoot en de Kerk te willen stoppen. meer
 
Kerkbalans 2020
Dit jaar is de actie Kerkbalans gestart op zaterdag 18 januari. Om 13:00 uur hebben op heel veel plaatsen meer
 
Privacyverklaring
Privacyverklaring PK Wesepe
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.